Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2006-12-13 14:27

Donation till ny masterutbildning i hållbar stadsgestaltning

En ny, internationell masterutbildning i ”hållbar stadsgestaltning” inleds från nästa hösttermin. Axel och Margaret Ax:son Johnsson stiftelse har nyligen beviljat LTH 2,7 miljoner kronor för ändamålet. En ny centrumbildning kommer att skapas för undervisning och forskning inom området.

Stiftelsen lovar att ”positivt beakta stöd för ytterligare två år” och kan förhoppningsvis stödja satsningen även på andra sätt. De stöder bl a redan en gästprofessur av Ellen Dunham Jones från Georgia Institute of Technology. Hon har lagt upp planerna på den nya masterutbildningen tillsammans med universitetslektor Peter Siöström och doktorand Catharina Sternudd. Peter Siöström är programledare.
– Det blir en kvalitetshöjande avslutning för en del av LTHs arkitektstudenter och samtidigt kan vi anta ett 20-tal internationella studenter, säger prefekt Kerstin Barup på Institutionen för arkitektur och byggd miljö, glad över att äntligen kunna ”trampa på gasen”.
Första året tar programmet in max 20 studenter. Dessa kan vara arkitekter, landskapsarkitekter eller fysiska planerare.
Det tvååriga programmet består till hälften av kurser som redan finns i arkitektutbildningen och till hälften av nya kurser. Kurserna ges på engelska och avslutas med en termins examensarbete. Delkurser kan läsas som valbara projekt av LTHs arkitektstudenter på fjärde och femte året.
– Donationen ger oss möjligheter att utveckla och profilera stadsbyggnadsundervisningen och förstärka inriktningen mot långsiktig hållbarhet, säger Peter Siöström.
På engelska kallar programmet ”Sustainable Urban Design”. Några nyckelbegrepp är ”den urbana strukturen”, ”nätverksstaden” och ”den regionala staden”. Studenterna ska förstå miljöfrågorna i stadsplanering och få verktygen för hur man skapar den hållbara staden.
Arbetsmarknadens behov av den här sortens kompetens anses stor, såväl i Sverige som internationellt.


Frågor besvaras av professor Kerstin Barup, tel 2227268,
Kerstin.Barup@byggark.lth.se

eller

universitetslektor Peter Siöström, 046-2228892,
Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se

Mats NygrenPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen