Du är här

Pressmeddelanden

ESS

Publicerad: 2007-11-14 14:42

ESS Scandinavia blir första forskningsprojektet i Sustainable Energy Europe

European Spallation Source Scandinavia - som verkar för att ett världsledande materialforskningslaboratorium ska byggas i Lund - har blivit accepterat som ny partner i Sustainable Energy Europe-kampanjen på grundval av sitt klimatneutrala energikoncept. Det är den första forskningsanläggning som blivit delaktig i kampanjen.

CARESS-projektet - Climate Aware Research, European Spallation Source Scandinavia - består av en tredelad energistrategi:- Investering i förnyelsebara energikällor som vindkraft och/eller bioenergi.

- Återvinning av överskottsvärme i Lunds fjärrvärmenät.

- En energisparstrategi med intelligent elhantering och energisnålt byggande.De direkta miljömässiga och ekonomiska vinsterna av energikonceptet är påtagliga. ESS energibehov kommer att minska med 20%, och 60% av den använda energin kommer att återanvändas. Överskottsvärmen kommer inte att ventileras rakt ut i atmosfären, som i konventionella anläggningar. Varje år kommer runt 60 miljoner kronor att sparas.- Vi kommer att värma bostäder och kontor, inte atmosfären, säger professor Colin Carlile, föreståndare för ESS Scandinavia.

- Det här är vårt sätt att bidra till EU:s och Sveriges ambitiösa mål i energi- och klimatpolitiken. Men att kunna sänka driftskostnaderna är också en stor fördel, liksom att ha en buffert mot fluktuationer i elpriset.

- Det här innebär att ESS kommer att bli den första storskaliga forskningsanläggningen som är både energineutral och koldioxidneutral. ESS kommer att bli ett föredöme för framtiden!Sustainable Energy Europe-kampanjen (www.sustenergy.org) organiseras av EU-kommissionens generaldirektorat för energi och transport. Kampanjen är ett led för att bidra till EU:s energipolitiska mål för förnyelsebara energikällor, energieffektivitet, rena transporter och alternativa bränslen genom att öka medvetenheten om hållbar energianvändning och sprida kunskap om föregångsprojekt.

ESS Scandinavias energikoncept kommer nu att bli en del av Sustainable Energy Europes arbete med att uppmärksamma goda exempel.

Marianne EkdahlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo