Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2007-11-27 13:41

Insektsforskning slår två flugor i en smäll

Genom forskning kring snarlika jonkanaler hos människor och insekter ska en grupp forskare vid Lunds universitet och vid KTH hitta nya metoder för smärtlindring, samtidigt som de får fram effektiva skydd mot smittspridande insekter. Projektet har nyligen fått 7,3 miljoner kronor av Formas.

– Vi har tidigare aldrig sökt pengar från Formas, men uppenbarligen uppskattades våra idéer och vi är mycket glada, säger Peter Zygmunt vid institutionen för laboratoriemedicin.
Den gemensamma nämnaren i den nya forskningen kring mänsklig smärtlindring och effektiva insektsskydd är jonkanaler, närmare bestämt en ganska nyupptäckt grupp med jonkanaler som går under namnet TRP (Transient Receptor Potential) . Dessa jonkanaler finns i kroppens vävnader på de nervtrådar som signalerar smärta då vi utsätts för skadliga temperaturer, kemiska ämnen eller mekaniska påfrestningar.
Även insekter har liknande jonkanaler och ofta reagerar de mot samma ämnen som vi människor gör. Exempelvis får starkt luktande senapsolja en fruktfluga att ta till flykten.
Forskarna i Lund och vid KTH ska försöka identifiera kemiska ämnen med förmåga att påverka TRP jonkanaler hos människa och liknande jonkanaler hos insekter och för att sedan ”skräddarsy” nya molekyler, som selektivt blockerar eller aktiverar TRP jonkanlerna på människor eller insekter.
- Genom att hitta ämnen som aktiverar de smittbärande insekternas jonkanaler men inte våra kan vi få fram nya ekologiska bekämpningsmedel mot exempelvis malariamyggor och fästingar, säger Peter Zygmunt. Enligt samma princip ska vi försöka hitta ämnen som blockerar människors jonkanaler så att de inte känner smärta. På så sätt kan vi få fram nya och bättre läkemedel för kroniska smärttillstånd – till exempel långvariga smärtor från rygg och nacke – där det idag saknas effektiv läkemedelsbehandling.

Peter Zygmunt och hans kollega Edward Högestätt vid institutionen för laboratoriemedicin har arbetat med TRP kanaler sedan 1999 då de upptäckte kroppsegna substanser som aktiverar TRPV1 (chillipepparreceptorn). Projektet engagerar ytterligare tre forskare vid Lunds universitet, Urban Johanson och Per Kjellbom vid Naturvetenskapliga fakulteten och Olov Sterner vid Tekniska högskolan, samt en forskargrupp ledd av Anna-Karin Borg-Karlsson vid KTH i Stockholm .
Peter Zygmunt och Edward Högestätt har nyligen även tilldelats 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för medicin, också det för studier på TRP kanaler.


För mer information tala med Peter Zygmunt 046-173359

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo