Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Politices kandidatprogrammet, 180.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Utbildningsöversikt

Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp. Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentligt och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmet.

Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Obligatoriska kurser inom programmet är grundkurs i statsvetenskap 1-30 hp och grundkurs i nationalekonomi 1-30 hp och utgör det första läsåret. Valbara kurser är dels 30 hp inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik, dels helt valfria 30 hp. Som valfria poäng rekommenderas en termins studier utomlands eller en praktik motsvarande 30 hp. För att erhålla en politices kandidatexamen ska studenten i något av de tre huvudområdena (nationalekonomi, samhällsgeografi, statsvetenskap) ha fördjupat sin kunskap motsvarande 1-90 hp och fullgjort ett större självständigt arbete. Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält och beroende på vilken kombination av kurser och delkurser som väljs kan examen ges varierande innehåll och inriktning. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande.

Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor på nationell och internationell nivå. Programmet ger också en god grund för programstudier på avancerad nivå. Har den sökande läst grundkurs i statsvetenskap 1-30 hp vid ett tidigare tillfälle kontakta studievägledningen vid statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet innan anmälan på www.antagning.se genomförs för mer information om anmälan till programmets senare delar. Den sökande kan även själv finna mer information om ansökan till programmets senare delar på programmets hemsida www.svet.lu.se/polkand under "svar på vanliga frågor".

Mer om utbildningen hittar du på Http://www.svet.lu.se/polkand

15
april 2016
Sista ansökningsdag
Studieperiod:2016-08-29 - 2019-06-07
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2016-04-15
Öppnas för anmälan 2016-03-16

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2

Studieperiod:2016-01-18 - 2019-01-20
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2015-10-15
Stängd för anmälan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen