Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Politices kandidatprogrammet

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen

Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 hp. Programmet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska företeelser på olika samhällsnivåer – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen mellan offentligt och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i programmet.

Programmet som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Obligatoriska kurser inom programmet är grundkurs i statsvetenskap 1-30 hp och grundkurs i nationalekonomi 1-30 hp och utgör det första läsåret. Valbara kurser är dels 30 hp inom samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik, dels helt valfria 30 hp. Som valfria poäng rekommenderas en termins studier utomlands eller en praktik motsvarande 30 hp. För att erhålla en politices kandidatexamen ska studenten i något av de tre huvudområdena (nationalekonomi, samhällsgeografi, statsvetenskap) ha fördjupat sin kunskap motsvarande 1-90 hp och fullgjort ett större självständigt arbete. Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl förankrade fält och beroende på vilken kombination av kurser och delkurser som väljs kan examen ges varierande innehåll och inriktning. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande.

Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor på nationell och internationell nivå. Programmet ger också en god grund för programstudier på avancerad nivå. Har den sökande läst grundkurs i statsvetenskap 1-30 hp vid ett tidigare tillfälle kontakta studievägledningen vid statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet innan anmälan på www.antagning.se genomförs för mer information om anmälan till programmets senare delar. Den sökande kan även själv finna mer information om ansökan till programmets senare delar på programmets hemsida www.svet.lu.se/polkand under "svar på vanliga frågor".

Mer om utbildningen hittar du på Http://www.svet.lu.se/polkand

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen
Paradisgatan 5, Hus H, Eden, Lund
Box 52, 221 00 Lund

Daniel Alfons

Studievägledare

+46 46 222 89 50

daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Mats Janér

Studievägledare

+46 46 222 80 48

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se

Sahar Valizadeh

Studievägledare

+46 46 222 72 09

sahar [dot] valizadeh [at] svet [dot] lu [dot] se

Sofie Gustafsson

Studievägledare

sofie [dot] gustafsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Ulrika Gustafsson

Studievägledare

ulrika [dot] gustafsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter i urvalsgrupperna BI, BIEX, BII och BF.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2016

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

18 januari 2016 - 20 januari 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2016

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,70

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,55

Gymnasieexamen (BIEX)18,54

Folkhögskolebetyg (BF)4,00

Högskoleprovet (HP)1,25

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 2016100 st

Start Höstterminen 2016

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

29 augusti 2016 - 7 juni 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan på Antagning.se.” Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Politices kandidatprogrammet är 300 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen