Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plattyska till plattsvenska? : om översättning av tysk dialekt i romanen Machandel av Regina Scheer till svenska

Författare

 • Fredrica Särdquist

Summary, in Swedish

I denna magisteruppsats undersöks hur dialekten i romanen Machandel av Regina Scheer kan översättas till svenska på ett källtexttroget sätt. Inom ramen för magisterarbetet har utdrag ur romanen översatts, och i uppsatsen analyseras denna översättning. Dialektens centrala roll i verket presenteras i en källtextanalys, följd av ett resonerande kapitel om utgångspunkterna för översättningen. Riktlinjer, operationella normer, ställs upp för hur dialektinslagen ska kunna överföras till svenska och samtidigt ligga nära källtexten. I översättningsanalysen diskuteras de strategier som används för att översätta dialektinslagen. Extra uppmärksamhet fästs vid hur de operationella normerna samverkar eller hamnar i konflikt med varandra i de konkreta översättningslösningarna. Analysen visar att det i normkonflikter inte alltid är möjligt att uppfylla alla operationella normer, vilket kan ge intrycket av att översättningen inte är fullt källtexttrogen. Samtidigt är det ofta möjligt att förena många operationella normer genom kreativa lösningar. Speciellt en översättningsstrategi som utnyttjar likheter mellan mål- och källspråk har visat sig särskilt användbar.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2021

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • översättning
 • tyska
 • plattyska
 • schlesiska
 • svenska
 • dialekt
 • dialektmarkörer
 • normer
 • operationella normer
 • adekvans
 • Machandel
 • Regina Scheer

Handledare

 • Henrik Rahm
 • Henrik Henriksson (Fil dr)