Anna Oudin

E-post: anna [dot] oudin [at] med [dot] lu [dot] se

Forskargruppschef vid Miljö, samhälle och hälsa
Telefon: +46 46 222 16 37
Mobil: +46 72 588 52 02
Besöksadress: Tornbladinstitutet, Biskopsgatan 9, Lund

Statistiker vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Telefon: +46 46 222 16 37
Mobil: +46 72 588 52 02
Besöksadress: Tornbladinstitutet, Biskopsgatan 9, Lund

Biträdande forskare vid EpiHealth: Epidemiology for Health