Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie: teknikstrul stjäl lärarnas arbetstid

Carola Aili
Carola Aili

I två Skånekommuner har 291 lärare, från förskoleklass upp till gymnasieskolan svarat på frågor om teknikanvändning i arbetet de tre senaste dagarna. Frågorna har rört allt ifrån telefoner till digitala skrivtavlor. Studien visar att åtskillig undervisningstid går åt till datakrångel.

- Om man bara räknar arbetet med datorer och datakanoner så ”kostar” själva krånglet med dessa motsvarande 818 lärararbetstimmar i månaden för de undersökta lärarna, berättar Carola Aili, forskare vid Lunds universitet. Det betyder att fem lärartjänster av de 291 helt och hållet går åt till att hantera teknikproblem.

Lärarna får i studien också rapportera om och hur krånglet drabbar kvaliteten i undervisningen. Vid 543 undervisningstillfällen har krånglet med datorer och kanoner drabbat eleverna i form försämrad eller minskad undervisning. Räknar vi på 25 elever i varje klass, betyder det att 13 575 elever direkt drabbats av försämrad undervisning under de tre dagarna på grund av teknik som krånglat och den tid lärare måste lägga på detta samt på grund av de omprioriteringar lärare var tvungna att göra.

Utifrån detta resultat skulle datakrångel i en medelstor kommun med 500 lärare under ett helt skolår skulle ”äta upp”, 10 lärartjänster och försämra över 217 000 undervisningstillfällen. Carola Aili berättar att de undersökta kommunerna är relativt väl försedda med tekniksupport enligt lärarna som deltog i studien och tekniken är av god kvalitet i flertalet skolor. I kommuner med sämre teknikstöd till lärarna får datakrånglet sannolikt en än större negativ påverkan på elevernas undervisning.

Studien av villkoren för lärarnas teknikanvändning är en av delstudierna i forskningsprojektet Villkor för lärararbetets organisering. Projektet finansieras av AFA Försäkringar, se projektbeskrivning i AFAs projektkatalog https://www.afaforsakring.se/Forskning/Projektkatalogen/?search=aili

Ytterligare information om en annan av delstudierna i projektet:
http://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_kristianstad/pressreleases/kvalitetsdrivande-laerararbete-ett-varannandagsuppdrag-898445

 

 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.