Jesper, chef för orderhantering

Alumn från Logistics Service Management

Till Logistics service management - Kandidatprogram

Jag valde Logistics Service Management för att det verkade vara en bred utbildning som låg i tiden. Service, logistik och ledarskap är något som behövs i alla organisationer. I arbetslivet tycker jag att det finns stora möjligheter till olika uppdrag eftersom det man lärt sig går att applicera på många områden.

Porträttfoto Jesper Donnerhag

Namn: Jesper Donnerhag

Befattning: Chef Orderhantering

Läste: Logistics Service Management

Organisation: Lantmännen

Examensår: 2011