Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bortom verkligheten – När tiden går fel

Författare

  • Helene Hartelius

Summary, in Swedish

Uppsatsen tar upp tiden i berättelser där händelserna inte inträffar i kronologisk ordning, och de möjligheter och svårigheter, till exempel tidsparadoxer, som möter en författare som manipulerar den kronologiska tiden. Följande kategorier av icke-kronologisk tid behandlas: tidsloopar, avsiktliga eller skapade av misstag; frusen tid; tidsresor, både planerade och oplanerade och sådana som går till framtiden utan återvändo; tid som går baklänges; tidens gång i parallella världar; förflyttad tid.
För varje kategori finns exempel på hur andra författare tillämpat den och hur den skulle kunna användas, i form av förslag på intriger. Jag beskriver även hur jag använt vissa av kategorierna i Det levande mörkret, som jag skrev som examensarbete på Författarskolan vid Lunds universitet.
Uppsatsen innehåller resonemang kring vikten av tankeexperiment i allmänhet och tankeexperiment som gäller tid i synnerhet. Fokus ligger mindre på lösningar och mer på frågeställningar, eftersom det är frågorna och de tankeexperiment som de ger upphov till som intresserar mig.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Icke-kronologisk tid
  • tankeexperiment
  • tidsparadox
  • tidsloop
  • tidsresor
  • parallella världar
  • frusen tid

Handledare

  • Claes-Göran Holmberg