Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Feminism & Chick Flicks

Författare

  • Miriam Nordmark

Summary, in Swedish

I denna uppsats undersöks representationer av kvinnor i chick flicks med hjälp av olika feministiska perspektiv, andra-vågens feminism och postfeminism, samt feministisk filmteori. Syftet med detta är att visa hur chick flicks påverkas av kopplingen till populär- och konsumtionskultur, samt av feminismen som del av samhällelig analys. Denna undersökning framförs genom analyser av tre chick flicks, inledningsvis filmen Miss Congeniality, i vilken framställningar av femininitet diskuteras. Därefter följer en analys av Mean Girls, vari dess skildring av samhälleliga föreställningar av kvinnliga vänskapsrelationer framförs. Slutligen en analys av filmen Easy A i vilken kvinnlig sexualitet granskas. Uppsatsen i sin helhet visar hur chick flicks präglas av konsumtionssamhällets patriarkala grund.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Performing Arts
  • Languages and Literatures
  • Cultural Sciences

Nyckelord

  • chick flicks
  • feminism
  • postfeminism

Handledare

  • Olof Hedling (Dr.)