Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dold riskgrupp för benskörhet

En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny forskning vid Lunds universitet visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling.

- Genom ny kunskap kan vi bättre identifiera dem som bör utredas för benskörhet, osteoporos, och ha bäst nytta av förebyggande osteoporos- och frakturbehandling, säger Mehrsa Kherad som nu disputerat i ortopedi vid Lunds universitet på en avhandling om kotfrakturer och ryggsmärta hos äldre män.

Vid en undersökning på äldre män som ingår i en global studie om benhälsa, kallad MrOS (Mister Osteoporosis), hade 15 procent av deltagarna i studien haft en kotfraktur. Men av dessa män visste bara var tionde om det. Mehrsa Kherads studie om samband mellan ryggsmärta och kotfraktur visar också att en kotfraktur ger inte upphov till mer ryggsmärta än om ingen skada finns på ryggkotorna. Däremot fann forskargruppen ett samband mellan en föreliggande kotfraktur och framtida nya frakturer.

Mehrsa Kherad
Mehrsa Kherad. Foto: Anna-Mi Wendel

- När vi mätte benmassan hos äldre män med kotfraktur  fann vi att de hade lägre benmassa och sex gånger högre risk att ha osteoporos än män som inte haft någon fraktur, säger Mehrsa Kherad.

Ju fler kotfrakturer desto högre var också risken för benskörhet. Genom MrOS kunde en långtidsstudie genomföras där ännu fler samband kom fram.

- När vi hade följt männen i tio år kunde vi se att de som hade haft en kotfraktur vid studiens start hade tre gånger ökad risk att få nya benskörhetsfrakturer, tre gånger ökad risk att drabbas av en höftfraktur samt sju gånger ökad risk att få en ny kotfraktur. Detta jämfört med män som inte hade en kotfraktur vid början av studien, konstaterar Mehrsa Kherad.

Studien visar även att andelen män med kotfraktur ökar med stigande ålder och att de kotor som framförallt drabbas av fraktur är de två nedersta bröstkotorna och den översta ländkotan.

- Slutligen kunde vi, när vi inkluderade alla de drygt 3000 männen i MrOS studiens svenska gren, visa att de män som inte bara hade ont i nedre delen av ryggen utan också ont ner i benet (ischias) med känselbortfall och svaghet hade ett sämre hälsotillstånd än män med enbart ont i nedre delen av ryggen, säger Mehrsa Kherad.

Avhandlingen konstaterar att en kotfraktur i sig betyder lite för den enskildes hälsotillstånd. Men att den är en markör för hög risk att drabbas av fler frakturer i rörelseorganen. Uppgifter som sjukvården och den enskilde har nytta av för bättre förebyggande behandling.

Läs mer:
The clinical relevance of vertebral fractures and low back pain in elderly men, doktorsavhandling i ortopedi vid Lunds universitet, 27/11 2015 av Mehrsa Kherad.

Anna-Mi Wendel

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.