Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare fälls för oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) har fällt en forskare vid Lunds universitet för oredlighet i forskning. Fällandet gäller plagiat då forskaren använt stora delar från en masteruppsats till en forskningsartikel utan att studenterna citerats eller stått som medförfattare.

Anmälan kom in till Lunds universitet 2021 och lämnades vidare till den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Enligt anmälan har forskaren publicerat en artikel 2017 som har stora likheter med en masteruppsats som skrivits av studenter som forskaren varit handledare för.  

NPOF har utrett misstankarna och skriver i sitt beslut att ”den anmälda artikeln bygger på samma idé, metod, data och slutsatser som masteruppsatsen och till stor del innehåller direkt kopierade textavsnitt. Vidare är sex av artikelns sju figurer identiska med figurer i masteruppsatsen och den sjunde innehåller en mindre modifiering. Masteruppsatsen refereras och citeras inte. Att den nämns i tackordet är enligt nämndens bedömning inte tillräckligt för att källan ska anses ha givits tillbörligt erkännande. Nämnden bedömer därmed att artikeln innehåller plagiat.”

NPOF bedömer också att forskaren agerat uppsåtligt eller i vart fall grovt oaktsamt och fäller därmed forskaren för oredlighet i forskning.

Ärendet lämnas nu vidare till Ekonomihögskolan, EHL, för vidare hantering.

Sedan den 1 januari 2020  hanteras misstankar om allvarliga avvikelser från god forskningssed, så kallad oredlighet i forskning (fabricering, förfalskning och plagiat), av den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.
https://www.oredlighetsprovning.se/