Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Från vision till verklighet: 20 års spetsforskning vid Lunds Stamcellscentrum

bild på embryonala stamceller. foto.
Under 2023 fyller Lunds stamcellscentrum 20 år. Det firas bland annat med en konferens där några av världens främsta stamcellsforskare deltar. Bild: iStock/Maksim Tkachenko

Under två decennier har forskare vid Lunds universitets strategiska forskningsområde Stamcellscentrum spänt bågen för att utveckla och förfina stamcellsforskningen med människors förbättrade hälsa i sikte. Nu när 20-årsjubiléet närmar sig är det läge att reflektera över framsteg som gjorts och möjligheter som forskarna ser inom stamcellsforskningen framöver.

Stamceller kan göra vilken uppfinnare som helst gröna av avund. De ger upphov till alla de olika typer av celler som vår kropp består av och har två grundläggande egenskaper, de kan dela sig oändligt och specialisera sig till alla kroppens celltyper. Däri ligger förmågan att kunna reparera skadad vävnad, hämma cancerceller och ersätta celler eller organ som slutat fungera. Stamcellsforskningen kan revolutionera behandling, bot och lindring av svåra sjukdomar.
 
Under de senaste tjugo åren har detta varit den vägledande visionen för forskare knutna till Lunds Stamcellscentrum. Tillsammans har de nu över 300 forskarna knutna till centrumet undersökt bland annat hur stamceller kan användas för att förstå, behandla och lindra sjukdomar och förbättra livskvaliteten för tusentals patienter. Deras upptäckter genom åren har bidragit till en större förståelse för stamceller och deras potentiella tillämpningar I medicinska behandlingar. Ett aktuellt och uppmärksammat exempel på detta är den nyligen påbörjade kliniska studien för behandling av Parkinsons sjukdom genom stamcellstransplantation.
 
De senaste årens framsteg i forskningen ger förnyat hopp om att innovativa cellterapier snart kan användas både som behandling och bot av en rad andra kroniska sjukdomar. Sedan starten då man slog upp portarna har Stamcellscentret spelat en viktig roll i att etablera stamcellsforskning och cellterapier i Sverige och även haft en viktig roll när det kommer till att skapa samarbeten mellan forskare och kliniker från hela världen.

porträttbild på johan jakobsson. foto
Johan Jakobsson. Foto: Johan Persson.

– Medicinsk forskning genomgår nu stora förändringar, inte minst inom det som kallas regenerativ medicin. På sikt kommer vi att se allt fler avancerade terapier, så kallade ATMPs, nå allmänheten. Men för att lyckas krävs samarbeten. Under de här tjugo åren har forskningsfältet gått från att vara verket av enskilda forskare till att nu bygga på nationella och internationella samarbeten, inte minst med sjukvården. Det är nödvändigt när vi nu flyttar fram positionerna inom detta kunskapsfält, säger Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap och koordinator för Lunds stamcellscentrum.

Den nydanande forskning som sker vid Stamcellscentrum idag bygger vidare på tidigare arbete (se "Historiska ögonblick"), och har på sikt potential att förändra livet för många människor som idag lider av sjukdomar där det varken finns bot eller behandling.

porträttbild på anna falk. foto.
Anna Falk. Foto: Johan Persson.

– Det är spännande att tänka tillbaka på den forskning som bedrevs på 1980-talet och hur Lunds universitet har gått i bräschen för utvecklingen av stamcellsterapier, säger Anna Falk, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och en av forskarna vid Lunds stamcellscentrum.
 
Symposium med internationella toppforskare 

På samma sätt som Lunds Stamcellscentrum invigdes 2003, firar man de 20 gångna åren med ett internationellt symposium i april.

– Detta blir ett sätt att välkomna några av de framstående forskarna inom fältet för att tillsammans beskriva och samtala om vad som sker inom stamcellsforskningens värld, säger Johan Jakobsson.

Ögonblick i Stamcellscentrums historia

  • Den 4 september 2003 invigdes Lunds stamcellscentrum. Inledningsvis satsade Stiftelsen för strategisk forskning 54 miljoner kronor under sex år på centret och både Lunds universitets Medicinska fakultet och dåvarande Lunds universitetssjukhus (idag Skånes universitetssjukhus) bidrog med ytterligare 30 miljoner kronor. 
  • Lund Stamcellscentrum var då ett av sex nationella strategiska forskningscentra inom life science, och det enda inom sitt område i Sverige. Under de senaste 20 åren har centret vuxit från tio forskargrupper med nära 150 forskare och studenter till 44 forskargrupper med över 300 medlemmar som bildar dess vetenskapliga samfund.
  • Under 2009 fick Stamcellscentret ytterligare stöd genom den nationella satsningen i Sverige på att utveckla "strategiska forskningsområden av excellens", där området stamcells- och regenerativ medicin kallas StemTherapy. Detta fortsätter att ge ekonomiskt stöd till centret vid Lunds universitet och inkluderar samarbete med Uppsala universitet.
  • Anders Björklund och Olle Lindvall, seniorprofessorer vid Lunds universitet, koordinerade grundandet av Lunds Stamcellscentrum. I slutet av 1980- och 1990-talet var de pionjärer inom transplantation av nya nervceller i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. Resultaten visade för första gången att transplanterade nervceller kan överleva och fungera i den sjuka mänskliga hjärnan. Idag fortsätter deras nuvarande forskning att undersöka hur stamceller kan användas kliniskt vid behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Sten Eirik Jacobsen, idag professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, var Lund Stamcellscentrums grundare och tillförordnade föreståndare fram till 2007. Han är en internationellt erkänd forskare inom hematopoetiska (blodbildande) stamceller.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.