Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Funktionshindrades sexbehov får praktisk hjälp i Danmark

Genusforskaren Jens Rydström
Genusforskaren Jens Rydström

Att funktionshindrade människor har sexuella behov är erkänt i både Danmark och Sverige. Men i Danmark finns flera hundra särskilt utbildade sexualrådgivare till de funktionshindrades hjälp. I Sverige finns ingenting motsvarande.
– Det är ett märkligt tomrum och en påfallande skillnad mellan grannländerna, menar professorn i genusvetenskap Jens Rydström.

Han var en av föreläsarna på Genusvetenskapens dag på onsdagen, med ett föredrag om inställningen till sexualiteten i svensk och dansk handikappolitik.

Fram till 1980-talet var de båda länderna mycket lika varandra i handikappolitiskt avseende. När välfärdsstaten byggdes upp innebar det satsningar även på de funktionshindrade.

På 80-talet kom frågorna om sexualitet och handikapp också upp i båda länderna, men bara i Danmark ledde diskussionen till en förändrad lagstiftning. Det fastställdes att det var tillåtet för vårdperonal att engagera sig i sina patienters sexualitet i behandlingssyfte, och även att förmedla kontakter med en sexarbetare så länge inget vinstintresse var inblandat.

Nu finns det också omkring 300 sexualrådgivare för handikappade i Danmark.

– Rådgivarna ska ha en yrkesbakgrund som speciallärare, arbetsterapeut eller socionom. De får sedan, vid sidan av sina vanliga jobb, över ett års utbildning på deltid inom området funktionshinder och sexualitet. Det ger dem möjlighet att utveckla läromedel och hjälpa sina patienter med sexredskap och tekniker som passar varje enskild person, säger Jens Rydström.

Han tycker det är märkligt att frågan om de funktionshindrades sexualitet inte togs upp i de två stora handikapputredningar som las fram i Sverige 1965 resp. 1989. Ingen av de två socialministrarna Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg tog någonsin upp frågan.

Jens Rydström jämför inställningen i Danmark och Sverige i en bok han skrivit tillsammans med socialantropologen Don Kulick vid University of Chicago. Boken, som utkommer nästa år, har arbetsnamnet "Fucked! Sex, Disability and the Ethics of Engagement".

– Vi ser frågan om de funktionshindrades sexuella behov som en etisk fråga, en sorts moralisk plikt, säger han.

– Ofta bygger vår privatmoral på att vi vill hjälpa till "för att det kunde ha varit jag". Det är så många känner inför t.ex. hemlösa och flyktingar. Men man bör ju också försöka hjälpa dem som faktiskt "aldrig kunde ha varit jag". I det här fallet handlar det förstås inte om att pracka på någon sexuell hjälp, men att vara öppen för att behoven kan finnas, säger Jens Rydström.

Ingela Björck

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.