Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mer nanoteknik för alla när NanoLund nysatsar

Nanoteknik

Inom några år flyttar Lund Nano Lab in i nya, dubbelt så stora, lokaler i Science Village. Nysatsningen ska ge unika möjligheter till forskning och samverkan med målet att förbättra villkoren för människor och klimat genom nanoteknik.

- Nu händer det på riktigt. Runt om i samhället använder vi lösningar med nanoteknik i vardagen. Det kan till exempel handla om att med hög precision diagnosticera cancer eller att använda osynliga komponenter som gör att vi kan bygga in solceller i byggnader, säger Anders Mikkelsen, professor i synkrotronljusfysik och som tillträdde som ny föreståndare för NanoLund årsskiftet 2020-2021.

Fokus för forskningen vid Lund Nano Lab är att ta fram och undersöka, karaktärisera, särskilda nanopartiklar och material med unika egenskaper för ett stort spann av användningsområden. Forskarna liknar partiklarna vid tunna nanotrådar, bara någon procent av tjockleken av ett hårstrå, som utgör en nyckelroll som komponent i de nya materialen. Hållbarhet och människors hälsa är två prioriterade områden som dessutom har en tydlig samhällsnytta.

Dubbelt så stor yta

Verksamheten i det befintliga labbet på Professorsgatan i Lund invigdes 2007 och samlar idag 150 personer från ett 80-tal verksamheter. Sedan 2016 bedöms lokalerna ha nått maximal kapacitet. De 600 kvadratmetrarna anses begränsa den utveckling och utvidgning som behövs för hålla sig kvar i den internationella framkanten. Därför planeras nu för mer än dubbelt så stor yta och stora investeringar i ny teknik på Science Village, den samlingsplats för forskning och näringsliv som byggs i nordöstra Lund och omfattar bland annat forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

- Vi kan se många möjligheter och vill gärna utveckla samarbetet mellan forskare och industrin. När vi nu planerar för en nybyggnad är det viktigt att vi skapar en miljö med allt från grundforskning och tillämpad forskning till att knyta till oss industrin så att vi också kan bidra till produkter som kommer att användas i vardagen, säger Anders Mikkelsen.

Idag menar han att det kan vara svårt för forskare att se industrins behov, och svårt för industrin att se hur den kan använda sig av forskning som bedrivs inom nanoteknik för att ta fram nya lösningar och exempelvis minska energiförbrukning. Förhoppningen är att NanoLund, som en del av Science Village med MAX IV och ESS, blir en mötesplats där forskning, inkubatorer, start-ups och utveckling av produkter till industrin kan ske på samma ställe.

- Tillsammans kan vi få saker och ting gjorda. Vi vill utveckla den här sortens samverkan och vi behöver mer plats för att göra det. Om vi vill att vår forskning också ska skapa nya företag och föda nya idéer till industrin så är det viktigt att vi har utrustning på plats som vi behöver för att hålla oss i internationell framkant, säger Anders Mikkelsen.

Nanoteknik
Fokus för forskningen vid Lund Nano Lab är att ta fram och undersöka, karaktärisera, särskilda nanopartiklar och material med unika egenskaper för ett stort spann av användningsområden.

Delad finansiering

Lunds universitet har lovat att stå för kostnaderna och installationen av de fysiska lokalerna, vilket ungefär utgör hälften av de runt 600 miljoner kronor som nyetableringen beräknas kosta.  Den andra delen, investeringen av maskiner, kommer NanoLund att ansvara för genom samfinansiering med andra intressenter och donatorer.  För att knyta till sig större aktörer ser NanoLund det som viktigt att än tydligare visa på nanoteknikens samhällsnytta.

- Vi har många riktigt duktiga mindre spin-off-företag som använder NanoLund idag. Men vi behöver också bli bättre på att visa på styrka med labbet även för större företag och industrin, säger Heiner Linke, professor i nanofysik och som var föreståndare för NanoLund fram till årsskiftet 2020-2021.

Oumbärlig kompetens

Maria Messing, forskare inom materialfysik och ställföreträdande föreståndare, betonar att tillgången till den kompetens som finns vid Lund Nano Lab är lika viktig som infrastrukturen och den tekniska utrustningen.

- Vi har människor som är oerhört kompetenta inom sina områden. Jag, exempelvis, är expert på att ta fram nya material och studera dem med hjälp av elektronmikroskop. Samtidigt har jag mycket att vinna på att arbeta och samverka med andra, både forskningsingenjörer och andra som använder labbet, men som har en annan spetskompetens.

Hon hoppas att fler företag ska få upp ögonen för de möjligheter som nano-tekniken kan innebära.

- Covid 19-pandemin har visat hur viktigt det är att gå ihop och lösa problem tillsammans inom olika forskningsfält och i samverkan med industrin. Jag hoppas att vi kommer att kunna få fler att få upp ögonen för nanoteknikens möjligheter och inspirera unga att söka sig till oss.

Startup-företaget Aligned Bio, som arbetar med diagnostiska verktyg genom så kallad DNA-sekvensering och identifiering av biomarkörer, är ett av de företag som använder sig av labbets nanotrådar.  Erik Smith, vd och grundare, ser många fördelar med ett nära samarbete mellan universitetet och industrin.

- För ett litet företag så möjliggör Lund Nano Lab viktiga verktyg och forskningsutrustning som annars skulle vara svårt att få tillgång till, säger Erik Smith.

Han hoppas vara en del av Lund Nano Lab även när det flyttar in i de nya lokalerna i Science Village.

- Bland våra förväntningar på Lund Nano Lab är ännu mer tillgång när det blir större och ännu modernare utrustning, säger Erik Smith.

Unika lösningar på globala utmaningar

  • Nanoforskning innebär att förklara och förstå hur små nanopartiklar kan förändra stora strukturers egenskaper, exempelvis genom att förbättra produkter som redan finns eller genom att hitta helt nya och unika användningsområden.
  • De helt nya material som tas fram vid Lund Nano Lab har ett tydligt hållbarhetsfokus och skapar möjligheter för helt nya användningsområden, allt från mer precisa cancerdiagnoser, individanpassad medicinering och hållbar kommunikationsteknik till effektivare solenergi, mer energisnåla datorer och energisnål belysning.

 

NanoLund och Lund Nano Lab

NanoLund är Lunds universitets center för nanovetenskap, samt ett av svenska regeringens strategiska forskningsområden, med målsättningen att bidra till lösningar på globala samhällsproblem inom exempelvis energi, it, sjukvård och produktionsindustrin. Lund Nano Lab är en öppen infrastruktur som utgör en viktig del av NanoLund för att möjliggöra den forskning som bedrivs.

Lund Nano Lab är en del av renrumsnätverket Myfab, en forskningsinfrastruktur som består av de fyra största svenska akademiska renrumsbaserade nanotekniklaboratorierna: Lund, Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm samt Uppsala.