Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie jämför ECT och ketamin vid svår depression

En randomiserad klinisk studie ledd av forskare vid Lunds universitet har jämfört effekten av intravenös behandling med ketamin mot ECT-behandling vid svår depression. Resultaten stärker bilden av ketamin som en möjlig behandling, men visar också att ECT-behandling hjälper fler.

Under senare år har ketamin seglat upp som en ny behandling, eftersom studier visat att det har en antidepressiv effekt.

– Men de studier som gjorts har över lag varit små och haft en kort uppföljningstid, tidigare har ingen större randomiserad studie genomförts. Därför var det angeläget att göra en sådan, säger Pouya Movahed Rad, forskare vid Lunds universitet och överläkare och psykiatriker i Region Skåne, som lett studien.

I studien, som publicerats i International Journal of Neuropsychopharmacology, har forskarna undersökt den antidepressiva effekten av ketamin i jämförelse mot bästa praxis idag, ECT-behandling (elektrokonvulsiv behandling).

jag tror att man ska sansa sig åt alla håll. Ketamin ska inte överanvändas utan bör användas som ett alternativ för patientgruppen med svår depression.

– Ketamin är narkotikaklassat och behöver ges under övervakning medan ECT kan ge övergående minnesbiverkningar och är resurskrävande då patienten behöver sövas  säger Pouya Movahed Rad.

Sammanlagt 63 procent av patienterna i ECT-gruppen blev återställda av behandlingen, jämfört med 46 procent bland de som fick ketamin intravenöst. Både ECT och ketamin kan lyfta en svårt deprimerad patient ur det akuta tillståndet, men tar inte bort sjukdomen helt eftersom den oftast är till sin natur återkommande. Ungefär lika stor andel i ECT-gruppen som i ketamin-gruppen hade fått återfall i sjukdomen vid 12-månadersuppföljningen.

–  Den snabba effekt av ketamin som andra studier visar har vi inte sett. Våra resultat tyder i stället på att den är kumulativ och tilltar med antalet behandlingar. De äldre personerna i studien svarade över lag sämre på ketaminbehandling, medan yngre svarar ungefär lika bra på ECT som på ketamin
Sex behandlingstillfällen krävdes både av ECT och intravenöst ketamin för tillfrisknande. Fler deltagare i ketaminbehandlingen valde att avbryta sitt deltagande än i gruppen som behandlades med ECT.

– Gruppen vi studerade hade erbjudits och tackat ja till ECT men cirka hälften randomiserades nu till intravenöst ketamin. Det kan ha haft betydelse för att en del av deltagarna valde att avbryta behandlingen i förtid, säger Pouya Movahed Rad. I gruppen som fick ECT var det dock något vanligare med ihållande minnessvårigheter.

De tittade också på det som i sådana här studier kallas avvikande händelser, till exempel biverkningar, i båda grupperna.

– Våra resultat tyder på att intravenöst ketamin inte orsakar allvarliga biverkningar i den här patientgruppen. Men jag tror att man ska sansa sig åt alla håll. Ketamin ska inte överanvändas utan bör användas som ett alternativ för patientgruppen med svår depression. Här vill vi gå vidare och studera de blodprov och annan data vi samlat in, för att se om vi kan hitta markörer som hjälper oss att välja rätt behandling till rätt patient, säger Pouya Movahed Rad.

Publikation

Länk till den vetenskapliga artikeln “Racemic ketamine as an alternative to electroconvulsive therapy for unipolar depression. A randomized, open-label, non-inferiority trial. (KetECT)” publicerad i International Journal of Neuropsychopharmacology
 

Forskningen är finansierad med stöd av Vetenskapsrådet, Crafoordska Stiftelsen, Region Skåne, Königska Stiftelsen och OM-Perssons och Lions forskningsfonder.

Kortfakta om studien

Studien är en multicenterstudie där forskare från Lunds universitet, Örebro universitet och Linköpings universitet samarbetat

  • Klinisk RCT-studie
  • Peer-reviewad publikation
  • Multicenterstudie
  • Fas III Open label (icke-blindad)

Resultat i korthet: Ketamingruppen: 44 stycken blev återställda, 10 stycken förbättrades och 41 stycken upplevde ingen betydande förbättring. ECT-gruppen: 57 stycken blev återställda, 8 förbättrades och 26 stycken upplevde ingen betydande förbättring.

Studien i korthet enligt PICO-modellen
PICO (population, intervention, kontroll, utfall/outcome). Forskarna utgår från en patientgrupp där det är relevant att undersöka effekten av interventionen, samtidigt som de har en relevant kontrollgrupp som får en annan typ av behandling.
Av 622 sjukhusinlagda patienter med svår depression i åldern 18-85 år och som planerades att behandlas med ECT uppfyllde 339 kriterierna för att inkluderas. 140 av dessa avböjde medverkan, 199 randomiserades till antingen intravenös ketaminbehandling (95 stycken) eller till ECT (91 stycken). Ett fåtal avböjde efter att de randomiserats. Patienterna var inlagda vid sex olika universitetssjukhus i Sverige. Utfall var andel patienter som uppnår remission. Remission innebär att de blir så pass bra att de inte längre bedöms lida av depression. Forskarna har inkluderat alla patienter som fått en behandling av ketamin i analysen. 

 

 

Pouya Movahed Rad. foto.

Pouya Movahed Rad, forskare vid Lunds universitet och överläkare och psykiatriker i Region Skåne, har lett studien i vilken man jämfört effekten av intravenös behandling med ketamin mot ECT-behandling vid svår depression. Studien är genomförd i samarbete med Örebro och Linköpings universitet.

Länk till Pouya Movahed Rads profil i Forskningsportalen

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.