Lunds universitets sommarlista 2020 – massor av experter på sommarens frågor

Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor och en rad andra ämnen som ofta är aktuella.

För experter på coronakrisen, se vår separata expertlista: https://www.lu.se/article/expertlista-for-press-och-media-coronavirus#

Genvägar:

Medicin, mat och hälsa


Fästingsmitta och malaria  

Kristina Persson svarar på frågor om malaria och babesia – en fästingburen sjukdom som ökar i Sverige. Kristina Persson forskare och lektor vid Lunds universitet, och överläkare vid Labmedicin, Region Skåne, 070-0902051, 046-173471, kristina.persson[at]med.lu.se

Hälsobudskap

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, kan tala om hälsobudskap, riskkommunikation samt mediers rapportering om hälsa och ohälsa. helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Infektioner, bakterier och virus 

Infektionssjukdomar, bakterier, virus, vaccinationer, antibiotikaresistens, sepsis.

Per Björkman, professor i infektionsmedicin, Lunds universitet, överläkare Skånes universitetssjukhus, 0768-11 19 78, per.bjorkman[at]med.lu.se

Idrott och fysisk aktivitet – idrottsskador och rehabilitering

Träna och rör dig rätt så undviker du skador och minskar besvär om du redan har skada. Eva Ageberg, professor i fysioterapi forskar och undervisar om träning för att förebygga eller behandla skada eller sjukdom i leder, till exempel i knä eller höft. Kontakt: 046-222 49 43, 0702-93 85 22, eva.ageberg[at]med.lu.se

Barndiabetes – sommar, bad och resor

Sommarens bad, aktiviteter och värme påverkar såväl insulinbehovet som behovet av kolhydrater. Resor ställer också speciella krav på hantering av insulin, packning och förberedelser. En forskare och läkare som kan besvara frågor kring detta Markus Lundgren, forskare vid Lunds universitets diabetescentrum och barndiabetolog på Centralsjukhuset i Kristianstad sjukhus: 0709-95 09 90, markus.lundgren[at]med.lu.se

D-vitaminet – en global spelare

D-vitaminet behövs för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen och bygga upp skelettet. Men D-vitamin påverkar också immunsystemet som har koppling till flera olika sjukdomar och den del av immunförsvaret som har med infektioner att göra. Det finns även samband mellan D-vitamin och flera olika cancerformer och solexponering. Johan Malm, professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på Labmedicin, Region Skåne, kan svar på frågor om D-vitaminets roll för sjukdom och hälsa. 0705-26 70 25, johan.malm[at]med.lu.se

Hudallergier – solkrämer, solljus och läkemedel

Både kemiska och naturliga produkter kan orsaka kontaktallergier. Cecilia Svedman, dermatolog med inriktning på yrkes och miljödermatologi, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kan besvara frågor kring hudallergier, 0709-18 22 04, cecilia.svedman[at]med.lu.se

Allergier och astma hos barn - samband mellan olika allergiska sjukdomar och forskning kring allergivaccinationer

Hampus Kiotseridis, forskare vid Lunds universitet och barnläkare. Kontakt: 0707-70 06 15, hampus.kiotseridis[at]med.lu.se

Osunda solvanor – malignt melanom
Varannan timme diagnostiseras en ny person i Sverige med malignt melanom. Trots detta har vi svårt att ändra vår inställning till det som påverkar mest: solen. Solen är bra mot vissa sjukdomar, men osunda solvanor kostar i antalet fall av melanom. Kari Nielsen, docent i dermatologi vid Lunds Universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett, 0704-94 33 02, kari.nielsen[at]med.lu.se


Solen och ögonskador

Att – kort eller långvarigt – utsätta ögonen för starkt solljus kan ge oönskade följder som snöblindhet, förändringar på gula fläcken och ökad risk för grå starr. Fredrik Ghosh, professor i oftalmologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 0768-64 30 33, fredrik.ghosh[at]med.lu.se  

Hälsa, nutrition och mat – konsten att forska på mat för vår hälsa, hur gör man och vad vet vi om t ex tarmflorans roll?

Hur ska man tolka olika nutritionsstudier?  Hur konstrueras kostrekommendationer? Finns det en kost som alla bör äta? Vad ska vi äta för att må bra?

Emily Sonestedt, nutritionist och docent i nutritionsepidemiologi, 040-39 13 25, 0737-00 71 45, emily.sonestedt[at]med.lu.se


Louise Brunkwall, näringsfysiolog, forskar inom fetma och tarmflora, 040-39 13 24, 0708-34 38 43, louise.brunkwall[at]med.lu.se

Spelberoende


Ungefär 1,3 procent av Sveriges befolkning har spelproblem. Snabba internetspel om pengar är mycket mer beroendeframkallande än andra spelformer och lockar nya grupper. Vem blir beroende av spel? Vilka är de största riskerna för en person med spelberoende? Och hur kan vi hjälpa de som fastnat? Anders Håkansson, professor i beroendemedicin Lunds universitet och överläkare i psykiatri, 046-17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson[at]med.lu.se

Blod, blodgrupper och blodgivning

Martin L Olsson, professor i transfusionsmedicin och överläkare, kan svara på frågor om blodblodgrupper (idag känner man till 346 olika), gener som styr blodgrupper, matchning och blodgivning. Kontakt: 046-222 32 07, 0705-77 32 07, Martin_L.Olsson[at]med.lu.se

Åldrande och arbetsliv

Kerstin Nilsson, docent i arbets-och miljömedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Äldre i arbetslivet, friska och hållbara arbetsplatser, längre arbetsliv och pension, psykosocial balans, motivation, arbetets kärna, diskriminering, arbetstid och återhämtningstid, attityder, 0702-56 29 80, kerstin.nilsson[at]med.lu.se

Äldre i sommartider

Susanne Iwarsson är professor i gerontologi och leder forskargruppen ”Aktivtoch hälsosamtåldrande”, ansluten till Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Susanne kan svara på frågor som berör forskningom äldre och åldrande,t exutmaningar pga av Coronapandemin, utmaningar relaterade till digital teknik,ensamhetoch isolering, hinder för att resa pga funktionsnedsättning,mm. Kontakt: 0703-17 31 11, susanne.iwarsson[at]med.lu.se

Miljö, samhälle och hälsa – arbets- och miljömedicin

Luften vi andas ochklimatet vi utsättsför kan ge negativa hälsokonsekvenser. Men miljön påverkar oss också positivt genom till exempel vistelse i gröna miljöer. Ebba Malmqvist och Anna Oudin forskar kring hur miljön påverkar vår hälsa genom epidemiologiska och experimentella studier samt hälsokonsekvensutredningar för att kunna ge mätbara mått på olika problem och därigenom också lösningar. Ebba Malmqvist: 0732-741877, ebba.malmqvist[at]med.lu.se och Anna Oudin:0735-000107, anna.oudin[at]med.lu.se

Biomedicin och kroppen i medicinen

Andréa Wiszmeg, doktorand i etnologi med inriktning på biomedicin. Kan svara på frågor om samhälleliga, kulturella och etiska aspekter av biomedicin, medicinsk-teknologisk utveckling och kroppen i medicinen, andrea.wiszmeg[at]kultur.lu.se, 0739-22 84 41

Gudbjörg Erlingsdottir, är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Hon är också koordinator för forskningsplattformen Health Design vid Designvetenskaper, 0733-16 66 82, gudbjorg.erlingsdottir[at]design.lth.se


Grillningens risker, kött och köttprodukter


Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, kan svara på frågor om funktionell mat. 046-222 48 21, 0733-76 95 51, bostad: 046-14 17 10, Eva.Tornberg[at]food.lth.se

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften


Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på luftens partiklar och vad de gör med hälsan, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Health Law

Titti Mattsson, professor i juridik med inriktning på socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt. Hennes forskning innefattar även barn och äldres rättigheter. Titti.mattsson[at]jur.lu.se

Musik och andra ljud – hur höga ljudnivåer påverkar hörseln

Jonas Brännström, universitetslektor i audiologi, kan besvara frågor om hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet mm och vad som händer i örat när vi utsätts för hög ljudnivåer, 046-17 71 03, jonas.brannstrom[at]med.lu.se

Hälsa och synen på hälsa, samt övervikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Kärlekens kemi

Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi; ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Matförgiftning

Peter Rådström, professor i teknisk mikrobiologi. Tillgänglig främst under senare delen av sommaren. peter.radstrom[at]tmb.lth.se, 046-222 34 12

Olyckor, exempelvis flygolyckor, kärnkraftshaverier, tågolyckor, eller vårdskador i sjukvården, frågor om mänskliga fel


Johan Bergström, universitetslektor vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, johan.bergstrom[at]risk.lth.se, 046-222 08 80

Sjuk på semestern

Martina Axmin, doktorand i socialrätt, gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 0704-77 89 85, martina.axmin[at]jur.lu.se

Smitta – semesterförstöraren 

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, ger besked, 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl[at]design.lth.se 

Vin i sommarsolen

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Forskar på vindrickande och vinodlingar kopplat till klimatförändringar. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Nanorisk med solkrämen?

Christina Isaxon är biträdande universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi. Hon kan svara på frågor om risker nanomaterial och nanopartiklar, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se 

Djur, natur och klimat- och miljöfrågor


Myggor och myggplågan

Marcus Stensmyr, forskar på myggor. Vet varför vissa människor blir mer bitna än andra. Kan uttala sig om hur man kan få bukt med sommarens myggplåga och i ett större perspektiv stoppa spridningen av myggburna sjukdomar som malaria, 046-222 37 87, 070-365 74 44, marcus.stensmyr[at]biol.lu.se

Alger, algblomning
Per Carlsson, universitetslektor i akvatisk ekologi, specialist på marina alger (alger i havet), algblomning och marinekologi, 046-222 84 35 Per.Carlsson[at]biol.lu.se

Karin Rengefors, expert på algblomning i sjöar. Studerar hur extremväder såsom långvarig torka inverkar på algblomning, 073-600 17 44, karin.rengefors(at)biol.lu.se

Sjöar, övergödning och försurning
Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, expert på miljöproblem i sjöar såsom övergödning, försurning och klimatförändringens påverkan. 046-222 41 69, lars-anders.hansson[at]biol.lu.se

Jordgubbar och skadeinsekter

Glenn Svensson, forskar på hur doftämnen, feromoner, kan rädda jordgubbsodlingar från skadliga insekter, 0731-84 71 26, glenn.svensson[at]biol.lu.se

Bin och pollinering

Maj Rundlöf, expert på bin och pollinering, kan svara på frågor om hur kemiska substanser såsom neonikotinoider påverkar bin och deras förmåga att pollinera, 070-92 98 524, maj.rundlof[at]biol.lu.se

Lina Herbertsson, forskare på pollinering i våra jordbrukslandskap, kan berätta hur trädgårdar och andra utemiljöer bör se ut och skötas för att gynna vilda bin, 0702-96 42 55, lina.herbertsson[at]biol.lu.se

Anna Persson, forskare, pollinering i staden och på landsbygden, 0730-692880,anna.persson[at]cec.lu.se Semester i juli + första veckan i augusti. Nås främst på mobil.

Johanna Yourstone, forskar på hur det moderna jordbrukslandskapet påverkar vilda bin. 0707-98 92 31, johanna.yourstone[at]biol.lu.se

Bränder (och andra risker i det moderna samhället)


Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-222 17 19, Patrick.van_Hees[at]brand.lth.se

Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr[at]risk.lth.se 0702-83 82 16

Skog och barkborrar

Martin N Andersson, forskar på feromoner, doftämnen. Studerar bland annat hur skadeinsekter som granbarkborren kan stoppas med hjälp av doftämnen, 046-222 93 44, martin_n.andersson[at]biol.lu.se 

Skog, klimat och bränder

Natascha Kljun, professor i miljövetenskap, skog, skogsbränder och koldioxidutsläpp. 046-2224731, natascha.kljun[at]cec.lu.se

Veiko Lehsten ,forskare i naturgeografi, analyserar klimateffekter på ekosystem och vegetation, särskilt skogsbränder och ekosystemtjänster, 046-222 40 20, veiko.lehsten[at].lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar. Expert på skogar och växthusgaser, 046-222 04 74, Anders.Lindroth[at]nateko.lu.se

Fjärilar och Svensk Dagfjärilsövervakning


Lars Pettersson är zooekolog och expert på dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, 070-611 63 45, lars.pettersson[at]biol.lu.se

Fjärilars evolution

Jadranka Rota, museiintendent Biologiska museet, expert på fjärilar och hur de har utvecklats och utvecklas evolutionärt, 046-222 84 57, jadranka.rota[at]biol.lu.se. Engelskspråkig.

Växter

Torbjörn Tyler, växtekolog, kan svara på de flesta frågor om växter, har bland annat inventerat den skånska floran, 046-222 42 34, Torbjorn.Tyler[at]biol.lu.se

Djurrätt

Tobias Linné är sociolog och forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhälle. Allt som rör djur och djurrätt, samt kött och köttkonsumtion är hans expertområden, Tobias.Linne[at]kom.lu.se, 0708-12 24 16

Valar

Johanna Stedt, marinbiolog, forskar på tumlare vid Kullaberg. Svarar på frågor om valar, 073-738 30 36, johanna.stedt[at]biol.lu.se 

Nanoplaster i vatten

Mikael Ekvall, forskar på nanoplaster i akvatiska system, såsom sjöar, 0739-16 56 53, mikael.ekvall[at]biol.lu.se 

Samverkan mellan insekter och växter

Magne Friberg och Anna Runemark, forskar på hur insekter och växter interagerar och samspelar. Magne Friberg: 073-52 93 373, magne.friberg(at)biol.lu.se. Anna Runemark: 046-222 37 89, anna.runemark[at]biol.lu.se

Ekosystemet, jordbruk, markfrågor    


Katarina Hedlund, professor, expert på hur olika jordbruksmetoder och markskötsel påverkar ekosystemet och ekosystemtjänster, 0725-62 10 04, katarina.hedlund[at]biol.lu.se

Juliana Dänhardt, forskningskoordinator, jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP. 0703-03 44 73, juliana.danhardt[at]cec.lu.se.

Mark Brady, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP. 0722-37 04 29, Mark.brady[at]cec.lu.se .

Martin Nordin, jordbruk, arbete på jordbruk, inkomst för jordbrukare etc. 046-222 07 90, martin.nordin[at]agrifood.lu.se 

Lennart Olsson, professor vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter, ökenspridning, livsmedelskris och klimatförändringarnas följder i Afrika. 
046-222 05 11, lennart.olsson[at]lucsus.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Forskar på hållbart jordbruk i relation till hållbarhetsmålen och ekosystem. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar


Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, Hans.Hanson[at]tvrl.lth.se


Farliga växter, förgiftningar


Ulf Ellervik, professor, Bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik[at]chem.lu.se

Fiskar

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Fåglar


Caroline Isaksson, docent, expert på frågor om hur fåglar lever i städer respektive på landsbygden. Kan uttala sig om fågelmatning och när fåglar bör matas och när det inte behövs, samt vad som är bra respektive dålig fågelmat, caroline.isaksson[at]biol.lu.se

Thomas Alerstam, professor, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam[at]biol.lu.se 

Susanne Åkesson, professor, leder stort forskningsprojekt om fåglars och andra djurs flyttförmåga, 0702-45 04 23, susanne.akesson[at]biol.lu.se

Jan-Åke Nilsson, professor, expert på fåglar och deras beteende, 046-222 45 69, 0705-26 18 14, Jan-Ake.Nilsson[at]biol.lu.se.

Åke Lindström, professor, ansvarar för Svensk Fågeltaxering, en inventering av fågelbeståndet i Sverige, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom[at]biol.lu.se

Fästingar, insekter och spindlar

Lars Lundqvist, expert på hur fästingar och insekter beter sig i naturen, Lars.Lundqvist[at]biol.lu.se, 046-222 93 34

Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg[at]biol.lu.se

Mikael Sörensson, entomolog och specialist på insekter och spindlar. Fann och namngav Tranströmers tornbagge. Expert på världens minsta skalbaggar. Har tagit fram en användarvänlig modell för lekmän om hur man kan mäta entomologiska naturvärden med hjälp av trädinventering. 070-268 70 67, mikael.sorensson[at]biol.lu.se


Förpackningar för minskat matsvinn

Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och rektor vid Campus Helsingborg. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson[at]plog.lth.se, 0705-22 45 69

Grundvatten

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Andreas Persson,  docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom hydrologi, grundvatten, översvämningar och torka, klimatanpassning och geografisk riskanalys. 046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Havsfrågor och marin mätteknik


Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046-222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson[at]tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley[at]geol.lu.se

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]cec.lu.se

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), gifter/kemikalier/föroreningar och vatten, 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se. 

Hållbart fiske 

Johan Hultman och Filippa Säwe forskar om ekologiskt hållbart fiske www.hallbartfiske.blogg.lu.se, Johan.hultman[at]ism.lu.se, 042-35 66 13/ filippa.sawe[at]ism.lu.se, 042-35 65 99

Klimat, energi och hållbarhet 


Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89,markku.rummukainen[at]nateko.lu.se

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth[at]nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson[at]miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046-22 95 43, 0733-58 74 11, max.ahman[at]miljo.lth.se

Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid LTH, svarar på frågor kring hållbara drivmedel och bioenergi, 0768-82 04 06, pal.borjesson[at]miljo.lth.se

Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel)
professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Lena Neij (solenergi, klimat)
professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52, Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Emily Boyd, professor och föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Expert inom klimatpolitik, och individuella livsstilsval kopplat till klimatet, tex. energi, konsumtion, transport, kost. +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Wim Carton, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS). Forskar om klimatkompensation, trädplantering, kolinlagring och koldioxidutsläpp. Wim.carton[at]lucsus.lu.se

Klimatanpassning, sårbara grupper i Sverige och internationellt


Per Becker, docent i Risk och Säkerhet, Per.Becker[at]risk.lth.se, 046-222 17 28

Emily Boyd, föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Expertis inom klimatanpassning och resiliens kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer (vattenbrist, värmebölja, översvämningar). Fokus på ojämlikheter i hur samhällsgrupper upplever effekterna av klimatförändringar. 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom klimatanpassning, översvämningar och torka, geografisk riskanalys, i Sverige och internationellt.  046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Hållbara städer

Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52, Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Kes McCormick, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 56, 0722-23 12 27, kes.mccormick[at]iiiee.lu.se

Andreas Persson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, expertis inom urban hydrologi, översvämningar, torka, geografisk riskanalys, i Sverige och internationellt.  046-222 42 62, andreas.persson[at]nateko.lu.se

Johanna Alkan Olsson, lektor Centrum för miljö- och klimkatforskdning (CEC)klimatanpassning av städer med mera, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se.

Erik Swietlicki, professor i kärnfysik på LTH, luftföroreningar och hälsa, 0709-92 45 12, erik.swietlicki[at]nuclear.lu.se

Natur- och miljövård, biologisk mångfald

Henrik Smith, professor i zooekologi och föreståndare för universitetets Centrum för miljö- och klimatforskning. Expert på vilka effekter som klimat- och landskapsförändringar får på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, henrik.smith[at]cec.lu.se

Johan Ekroos, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), ekosystemtjänster, biologisk mångfald och markanvändning, 0761-02 72 36, johan.ekroos[at]cec.lu.se  

Sjöar, gödning, försurning


Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, miljöproblem i sjöar, såsom övergödning, försurning, klimatförändring, 046-222 41 69, Lars-Anders.Hansson[at]biol.lu.se

Caroline Björnerås, forskar på orsaker till att sjöar blir bruna, främst hur förekomsten av järn påverkar sjöarna. 046-222 38 96, 0739-25 80 76, caroline.bjorneras[at]biol.lu.se

Gifter, kemikalier och miljö

Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Maria Hansson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), gifter/kemikalier/föroreningar, 0706-35 32 44, maria.hansson[at]cec.lu.se.

Svamp

Sigvard Svensson, mykolog, Biologiska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson[at]biol.lu.se

Solenergi

Kenneth Wärnmark, kemiprofessor. Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller. Genom att manipulera järnmolekylens egenskaper med grundforskning är målet att utveckla billigare och miljövänligare solceller, samt solbränsle. 046-222 82 17, kenneth.warnmark[at]chem.lu.se

Jessica Lagerstedt Wadin forskar vid Sektionen för industriell ekonomi på LTH och har med kollegor studerat solenergiexpansionen i Kalifornien, där en särskild hyrmodell för solpaneler används, 046-222 03 59, 0767-68 28 41, jessica.wadin[at]iml.lth.se

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv

Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm[at]hek.lu.se

Träd och trädgårdar

Carina Sjöholm kan tala om träds betydelse och forskar om villaträdgårdarnas betydelse i vardagen men också som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Hon intresserar sig även för besöksträdgårdar och har forskat om livsstilsentreprenörer som kombinerar livet på landsbygden med öppen trädgård, plantförsäljning, guidade turer mm. 0706-96 73 88, Carina.Sjoholm[at]ism.lu.se

Helena Hanson, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), trädgårdar och hållbar stadsutveckling, villaträdgårdens betydelse, 046-222 02 02, helena.hanson[at]cec.lu.se.

Vatten, miljö och hållbarhet i MENA-regionen och Afrika

Khaldoon A Mourad, forskare Centrum för Mellanösternstudier, mourad.khaldoon[at]cme.lu.se, 0726-54 04 08 (in English)

Väder och klimat

Thomas Holst forskare i naturgeografi, expert på atmosfärskemi, klimat, klimatförändringar och ekosystemförändringar. 046-2224865, thomas.holst[at]nateko.lu.se

Maj-Lena Linderson, forskare i naturgeografi och föreståndare för ICOS Sweden som övervakar kolbalansen i atmosfär och ekosystem. Forskar på växter, kolets kretslopp och klimat. 046-222 84 07,
maj-lena.linderson[at]nateko.lu.se

Wilhelm May, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC). Extremväder och klimat. 046-222 01 20, +45 299 08 474, wilhelm.may[at]cec.lu.se Semester och ej tillgänglig vecka 26, 27 och 30

Åska, blixtar och dunder

Vaughan Phillips, universitetslektor i naturgeografi, expert på molnfysik, åskstormar och blixtar, 046-222 17 32, vaughan.phillips[at]nateko.lu.se

Carl-Erik Magnusson, universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson[at]nuclear.lu.se

Samhälle, politik och kultur


Miljöpolitik

Åsa Knaggård, lektor i statsvetenskap, miljöpolitik, public policy och relationen vetenskap-politik. 046-222 01 64, asa.knaggard[at]svet.lu.se

Aktivism och nya medier

Tobias Linné är sociolog och forskare vid institutionen för kommunikation och medier. Han har bland annat forskat om alt-right rörelsens användning av digitala medier, om #metoo i icke-västerländska kontexter och om djurrättsaktivism och medier 0708-12 24 16, Tobias.Linne[at]kom.lu.se

Att leda ett universitet

Nikos Macheridis, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Styra och leda högre utbildning, Governance of higher education.  046-222 78 60, 0705-21 63 37, Nikos.Macheridis[at]fek.lu.se

Beslutsfattande under osäkerhet 

Ullrika Sahlin, forskar kring risk och beslutsfattande under osäkerhet, 0738-27 44 32, ullrika.sahlin[at]cec.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Brexit – i folkomröstningens fotspår

Se vår särskilda expertlista för forskare som kan uttala sig om olika aspekter om Storbritanniens folkomröstning som gav resultatet att landet ska lämna EU: http://www.lu.se/article/expertlista-infor-storbritanniens-folkomrostni…

Cyklar och cykling 

Charlotte Hagström, etnolog, 046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte.Hagstrom[at]kultur.lu.se

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.se

 

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Digitala medier, skärmtid, barn och ungas medievardag

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap,helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Experimentell musik

Sanne Krogh Groth, docent i musikvetenskap och föreståndare vid Ljudmiljöcentrum, kan svara på frågor om experimentell musik, ljudkonst, elektronisk musik, ljud i offentliga rum, nutida konstmusik, avantgardemusik. sanne_krogh.groth[at]kultur.lu.se, +45 27 28 34 35

Fake news och desinformation på nätet

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan svara på frågor som rör fake news och desinformation på nätet. 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Familjeförhållanden


Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, 0702-09 46 15 Hans.Sward[at]soch.lu.se

Friluftsliv och medborgarfostran

Sommarläger för barn och ungdomar, scoutläger, tältning och därmed förknippade företeelser. Björn Lundberg, historiker, 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

Gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet

Peter Bengtsen är konsthistoriker och sociolog med specialinriktning på gatukonst (street art). Han kan svara på frågor om gatukonst, Banksy, graffiti, konst i det offentliga rummet, eko-kritisk konst, samt om konst och kultur mera generellt. peter.bengtsen[at]kultur.lu.se

Gränser och gränsöverskridande gemenskaper

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Högtider

Mia-Marie Hammarlin kan tala om traditioner och ritualer som hör sommaren till.   0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Gabi Louisedotter, etnolog och anställd vid Folklivsarkivet, kan berätta om våra högtider, traditioner och ritualer, gabi.louisedotter[at]folklivarkivet.lu.se, 046-222 75 68

Idrott


Erwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om psykologiska aspekter på idrott som exempelvis vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin.apitzsch[at]psy.lu.se

Björn Lundberg, historiker, har skrivit Frontlöparen, en biografi om Gunder Hägg. Kan svara på frågor om idrottshistoria, friidrott, löpning. 0707-36 88 66, bjorn.lundberg[at]hist.lu.se

IT-attacker

Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik, LTH, 046-222 43 53, 0702-62 83 76, martin.hell[at]eit.lth.se

Katolicismen i historia och nutid

Yvonne Maria Werner, professor vid Historiska institutionen, kan svara på frågor om katolska kyrkans historia från reformationstiden och fram till dags dato, om förhållandena i Vatikanen och dagens kyrkopolitik och kyrkopolitiska kontroverser och konflikter.  yvonne_maria.werner[at]hist.lu.se, 046-222 01 56, 0732-46 86 83

Kreativitet och tänkande 

Farida Rasulzada, psykolog som forskar om kreativitet, välmående, organisation och ledarskap. 046-222 87 41, 0736-22 21 21, Farida.Rasulzada[at]psychology.lu.se

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på expertis, kreativitet och improvisation samt om konst och hantverk. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Kreativitet och improvisation i vardagen
  • Expertkunskap och thinking-in-doing: Om expertis hos dansare, kampsportare och bergsklättrare
  • Upplevelser av konst och konsthantverk: "Är det nåt fysiskt eller måste man tänka också?"

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Kriskommunikation

Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om sociala medier, politisk kommunikation, aktivism och influencers. Telefon: +46 42 35 65 18 Mobiltelefon: +46 73 662 64 56

Jesper Falkheimer, professor vid Institutionen för strategisk kommunikation. Kan uttala sig om kriskommunikationTelefon: 0727-28 22 14, E-mail: jesper.falkheimer[at]fsi.lu.se 

Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om kriskommunikation, turism, aktivism, varumärkeskommunikation, platsvarumärke (t ex stad, nation, region), image, marknadsföring av offentlig verksamhet. Mejl: cecilia.cassinger[at]isk.lu.se Telefon: +46 42 35 65 25

Mats Heide, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg. Kan uttala sig om kriskommunikation. E-post: mats.heide[at]isk.lu.se Telefon:+46 42 35 66 14

Kristna i Mellanöstern

Kristnas situation i olika länder i Mellanöstern, assyrier/syrianer, maroniter, kopter. Svante Lundgren, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, Svante.Lundgren[at]ctr.lu.se, 0738-55 39 11

Kulturarv


Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.se

Lärandets psykologi

Hans Teke, doktorand i utbildningsvetenskap, kan svara på frågor om effekter av senarelagda skolstarter. hans.teke[at]uvet.lu.se, 0739-29 10 01

Migrantarbetare inom gröna näringar/jordbruk

Johanna Alkan Olsson, forskare, specialist på migrantarbetare inom jordbruket och de gröna näringarna, 0727-41 79 90, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se

Mjukvaran – kan vi kontrollera den eller kontrollerar den oss?

Per Runeson är prefekt vid Institutionen för datavetenskap, LTH, och forskar kring den allt mer komplexa programvara som byggs in i våra maskiner och datorer, 046-222 93 25, per.runeson[at]cs.lth.se

Mode, kläder och stil - nu och då 

Philip Warkander, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om samtidens och framtidens mode, design, bransch och hållbarhet, philip.warkander[at]kultur.lu.se, 0734-09 85 23

Emma Severinsson, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om 1900-talets modehistoria och koppling till samtida fenomen. Även kvinnohistoria och genusperspektiv. emma.severinsson[at]kultur.lu.se, 0739-03 73 22

Pernilla Rasmussen, universitetslektor modevetenskap, kan svara på frågor om äldre mode- och textilhistoria. pernilla.rasmussen[at]kultur.lu.se, 0730-85 72 17

Musik

Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Han svarar även på frågor som rör skånsk folkmusik, särskilt äldre spelmanshistoria. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren[at]folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, jazz samt musik och samhälle. Särskilt intresserad av progressiv rock, musikproduktion och gitarrer, 046-222 32 75, 0766-31 95 70, Thomas.Olsson[at]kultur.lu.se

Nordirland, narrativ och konflikter 

Det förflutnas roll i konflikter, konflikten på Nordirland, Nordirlands historia, muralmålningar på Nordirland, Brexit, samt Brexits påverkan på Nordirland och relationen mellan Storbritannien och Irland. Fredrika Larsson, doktorand och lärare i Freds- och konfliktvetenskap, Fredrika.Larsson[at]hist.lu.se, 0705-39 82 76

Politik och litteratur

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap, kan svara på frågor om vilken roll litteraturen spelar för dagens politiker. Torbjörn Forslid, 046-222 84 73, torbjorn.forslid[at]litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, anders.ohlsson[at].lu.se

Reklam, dold reklam, nya former av reklam och marknadsföring på nätet

Helena Sandberg, docent i medie- och kommunuikationsvetenskap, helena.sandberg[at]kom.lu.se, +46 706-11 91 80

Retorik

Anders Sigrell är professor i retorik och kan således tillfrågas så snart det handlar om tal och/eller texter som ska analyseras, Anders.Sigrell[at]kom.lu.se

Resande och risker – transnationella kriminella nätverk, spritsmuggling

Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Resande och klimatet

Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. (Resande kopplat till klimatet, Fokus på flyget), +45 31 58 51 41, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Samarbete, normer och sociala robotar 

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på normer, sociala robotar och ordlös kommunikation. 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Robotars plats i samhället: Hur vill vi ha dem? Kommer det att funka? Vad kan vara mänskligt hos en robot?
  • Att göra saker tillsammans: Samarbetsförmåga, sociala normer och improvisation
  • Ordlös kommunikation hos små barn: Att peka, titta och röra sig i rummet

Samhällets sårbarhet/riskhantering och samhällsviktig verksamhet


Henrik Tehler, professor i Risk och Säkerhet, Henrik [dot] Tehler [at] risk [dot] lth [dot] se, 046-222 48 50

Semester och resande

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Semester under knappa förhållanden


Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort[at]soch.lu.se

Angelica Angelin kan svara på frågor om fattigdom, socialbidrag och ungdomsarbetslöshet. Angelica.angelin[at]soch.lu.se, 0709-15 07 63 

Skvaller och skandaler

Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan prata om skandaler, vilket är hennes huvudområde och om kommunikation face-to-face, såsom skvaller och småprat: 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Sol, ljus och färger – hur vi påverkas psykiskt? 

Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 046-222 70 78, 046-222 76 04,
Thorbjorn.Laike[at]arkitektur.lth.se

Språkfrågor

Marit Julien, professor i nordiska språk på språk- och litteraturcentrum (SOL) kan svara på frågor om nordiska språk, svenska och samiska. marit.julien[at]nordlund.lu.se, 046–222 87 07

Sommardeckare och sommarlitteratur

Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska deckarakademin och deckarrecensent. Har skrivit Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir (2014) och Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (2014). Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin.bergman[at]litt.lu.se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders.ohlson[at]litt.lu.se, 0706-30 52 43 och torbjorn.forslid[at]litt.lu.se, 0731-52 30 63

Språk – gester och vuxen språkinlärning


Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne.gullberg[at]ling.lu.se

Transport, logistik och risker


Anders Wretstrand, docent vid LTH och forskare vid K2, forskar på strategi, policy och planering inom kollektivtrafik samt särskilda gruppers behov. Han svarar på frågor om kollektivtrafik i sommartid, 0766-32 78 65, anders.wretstrand[at]tft.lth.se

Fredrik Pettersson, post doc vid K2 och LTH, forskar på ett regionalt superbuss-koncept – en satsning på bekvämare bussresor i Skåne, 0737-15 63 58, fredrik.pettersson[at]tft.lth.se

Trygga platser

Vad är det som gör att vi trivs och känner oss trygga i offentliga, gemensamma ytor? Elisabeth Högdahl etnolog och lektor i Service Management, elisabeth.hogdahl[at]ism.lu.se  0705-51 52 26

Upptäckarglädje – Vad tittar människor på? (under sommaren och annars) 

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers, filmers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar och sommargäster-bofasta-problematik, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Ekonomi och samhälle


Kommunal ekonomi under sommaren


Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden, 046-222 49 60, Ulf.Ramberg[at]fek.lu.se

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?

Johan Anselmsson, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, handel i stadskärnor, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. 0709-96 76 80, johan.anselmsson[at]fek.lu.se

Penningpolitik, växelkurser och klimat

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan. 046-222 46 44, fredrik_n_g.andersson[at]nek.lu.se.

Cirkulärekonomi

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50, Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Naoko Tojo (producentansvar/EPR), universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 60, naoko.tojo[at]iiiee.lu.se

Deniz Koca, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning, bioekonomi, cirkulär ekonomi, natural resources 046-222 48 66, mobil: 0733-80 06 87, deniz.koca[at]cec.lu.se.
Semester i juli

Delningsekonomi, Hållbar konsumtion

Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion) professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50,Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Delningsekonomi – Varför säger sig många vilja dela mera, men få gör det?

Karin Salomonsson, docent och universitetslektor i etnologi: Varför säger sig många vilja dela mera, men få gör det? Att dela med andra för att skapa mer hållbara konsumtionsvanor framhålls idag som en självklar sak, men hur gör vi i praktiken? Vad hindrar oss från att i högre grad byta, låna eller hyra prylar till semesterrenoveringen eller sommarens fritidsaktiviteter? Varför lyckas vissa satsningar, som t ex Fritidsbanken som lånar ut sport- och fritidsutrustning så bra, medan andra lovvärda projekt för delning av prylar floppar? 
karin.salomonsson(at)kultur.lu.se, 0705-88 15 19

Smart matchning med AI – skolval, organ, flyktingar

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser (aktuellt inför terminsstarten!), liksom donator och mottagare gällande njurar och flyktingar med lämplig mottagningsort. 046-222 49 70, tommy.andersson[at]nek.lu.se

Finansiering av företag – strategier och risker

Niclas Andrén, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, kan uttala sig om företags finansiella strategier, investeringar, risktagande och kreditbedömning, 0739-78 51 61, Niclas.Andren[at]fek.lu.se. Nås säkrast under juni och augusti.

Globalisering och multinationella företag

Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi. Kan svara på frågor om handel, multinationella företag och globalisering i stort. Kan även konsulteras i frågor om Asiens ekonomier. 0733-97 88 90, Fredrik.Sjoholm[at]nek.lu.se. Säkrast anträffbar vecka 30 och framåt.

IPCC Expert

Luis Mundaca (klimat, miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel) AR5 WG3 - MITIGATION, huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, 0708-18 68 89, markku.rummukainen[at]nateko.lu.se

Utvecklingen inom jordbruk och landsbygd

Helena Johansson är ek. dr. och forskare på Agrifood Economics Centre vid Ekonomihögskolan och forskar om landsbygdsutveckling, jordbrukspolitik och märkning av livsmedel. Kan också tipsa om jordbruksekonomer vid centret som kan svara på frågor om ekonomin och ekologin från jord till bord, 0709-69 59 00, helena.johansson[at]agrifood.lu.se

Mark Brady, forskare Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, EU:s jordbrukspolitik/CAP, ekonomiska konsekvenser m m. 0722-37 04 29, Mark.brady[at]cec.lu.se.

Att låna pengar – ur ett etnologiskt perspektiv

Att låna pengar förknippas ofta med bestämda uppfattningar om vad det är ok att låna pengar till,avvem man kan låna och hurskulden ska betalas tillbaka. Semesterresor är något som många menar är dumt att låna till, medan bostad, bil och studier är mer problemfritt att investera i. Hur normer, värderingar och inte sällan moraliska budskap resulterar i en uppdelning mellan ”fula” och ”fina” lån, kloka och dumdristiga låntagare studeras i forskningsprojektet Lån, makt och moral. Karin Salomonsson, docent och universitetslektor i etnologi, karin.salomonsson[at]kultur.lu.se, 0705-88 15 19

Turism 

Erika Andersson Cederholm orskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm[at]ism.lu.se

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704-92 26 34, Stefan.Gossling[at]ism.lu.se

Turism och dess miljöpåverkan

Micael Runnström, forskar och undervisar inom naturgeografi och geografisk informationsvetenskap (GIS). Expertis bland annat inom ekosystem, känsliga miljöer och påverkan av turism. 046- 222 00 89, micael.runnstrom[at]gis.lu.se

Stjärnor, galaxer och exoplaneter

Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046-222 73 09, Lennart.Lindegren[at]astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing[at]astro.lu.se

Anders Johansen, professor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen[at]astro.lu.se

Åska, blixtar och dunder

Carl-Erik Magnusson, universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson[at]nuclear.lu.se


Mellanöstern och arabvärlden i sommar


Mellanösterns internationella relationer, arabisk-iranska relationer, utrikespolitik och regional säkerhet med fokus på Persiska viken

Mehdi Ghavideldostkohi arbetade i flera år med iransk tv som utländsk nyhetsredaktör. I början av 2000-talet studerade han International Relations (MA) vid Shahid Beheshti University i Teheran. År 2010 kom han till Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Mehdi är ansvarig för utbildningen i persiska och iransk kultur på CMES. mehdi.ghavideldostkohi[at]cme.lu.se, 0732-51 73 09 (eng)

Islam, muslimsk migration och politisk islamtolkning

Torsten Janson vet mer om islam i i historia och nutid, muslimska grupper och organisationer, muslimsk migration till Europa. Politisk islam och islamism i Mellanöstern. Missionsrörelser i Europa. Islamofobi i Europa. Barn och ungdomsperspektiv på muslimska minoriteter. Islamisk barnlitteratur. Politiska processer, islamistiska rörelser, reform och konflikt i Libanon, Turkiet och Saudiarabien. Flyktingar i Mellanöstern, framförallt palestinier i Libanon. Utbildning och utbildningsreform i Mellanöstern. Barn- och ungdomslitteratur i Mellanöstern.  Torsten.janson[at]cme.lu.se

Arabvärlden, media och propaganda

Nyhetsbolagen Al-Jazeeras och Al-Manars täckning av den syriska krisen från 2011 till 2013. De sociala mediernas roll och inflytande som en plattform för spridning av islamiska budskap, förhållandet mellan dessa budskap och det arabiska upproret, särskilt i Syrien. Madeleine Kassab, doktorand vid Liège universitet och gästforskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Madeleinekassab[at]gmail.com 0728-69 70 84, tillgänglig efter 25 juli (eng)

Turkiet, Syrien, Irak, Nordafrika: politik och konflikt

Även populism i Europa, muslimer i Europa, radikalisering

Spyros Sofos, forskningskoordinator och forskare, Centrum för Mellanösternstudier, spyros.sofos[at]cme.lu.se, 0723-29 70 10 (in English)

Alla arabiska eller muslimska länder i Mellanöstern och Afrika

Migration/flyktingar, Syrien/Libyen/JemenIsrael/Palestina, konflikt, ockupation Egypten, vapenförsäljning/Gulfpolitik, demokratisering, ungdomskulturer och konst (musik, tv, internet, graffiti, film, fiktion mm) i Mellanöstern, Afrika och Sydostasien Mark LeVine, professor, mlevine[at]uci.edu, +19 49 39 47 772 även whatsapp (in English)

Yazidierna

Folkmordet på yazidierna, de yazidiska sexslavarna, återvändandet till och återupprustningen av det yazidiska bosättningsområdet. Svante Lundgren, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, Svante.Lundgren[at]ctr.lu.se, 0738-55 39 11

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.