Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kunskapsförmedlande arkivarie och författare blir hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten

Fredrik Tersmeden

Arkivarien och författaren Fredrik Tersmeden utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid Lunds universitet, mångfacetterad författare och känd lundaprofil. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sin mångåriga och entusiastiska kunskapsförmedling om universitetets historia och väsen, såväl i som utanför akademin.

Fredrik Tersmeden är djupt rotad i Lunds universitetsvärld, och har bl a en bakgrund som skribent på studenttidningen Lundagård. Hans engagemang i lärosätets organisation, dess högtider och ceremonier är mångårigt och innerligt. Vid sidan av sin tjänst på Arkivcentrum Syd är Tersmeden även en produktiv författare som publicerar sig i både populärvetenskapliga och akademiska sammanhang. Hans primära intresse är universitetsvärldens historia, med ett särskilt fokus på sitt alma mater Lunds universitet. Tersmedens breda kunskap om allt från studentliv och lundensisk litteratur till administrativ historia gör honom till en ofta anlitad och mycket uppskattad föredragshållare.

“Fredrik Tersmeden är en sann humanist och en person som förkroppsligar Lunds universitets anda: nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. “Humanistiska fakulteten vill hedra och uppmärksamma hans gärning som passionerad förmedlare av Lunds universitets historia.”