Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

RQ20: Väl utvärderad forskning trots bedömarbesök på distans

Porträtt av man framför bildskärm som visar deltagare i ett digitalt möte.
Daniel ­Göransson ser till att tekniken i ­dialogerna fungerar mellan de externa bedömarna och vice­rektor Stacey Ristinmaa Sörensen (längst ner till vänster på skärmen) och rektor Torbjörn von Schantz (uppe till höger). Foto: Maria Lindh

Spetsforskningen kräver ständigt arbete och förnyelse!
Det konstaterar Mats Benner och Freddy Ståhlberg efter att ha gått igenom såväl självvärderingar som bedömarrapporter. Forskningsutvärderingen RQ20 går nu in på upploppet och hittills ser resultaten bra ut.
– Men inte en chans att man kan luta sig tillbaka bara för att man är världskänd som excellent, säger Mats Benner.

Mats Benner och Freddy Ståhlberg har tillsammans med projektkoordinatorn ­Malin Bredenberg gått igenom de 32 ämnes­panelrapporter som är baserade på lika många självvärderingar, och tycker att självvärderingarna stämmer hyfsat väl överens med bedömarrapporterna. Mats Benner och Freddy Ståhlberg berömmer fakulteterna för att de varit så öppna och ärliga i sina självvärderingar, och de tycker också att alla rapporter, såväl de interna som externa, är mycket välskrivna.

– Man har verkligen tagit dessa uppdrag på allvar. Och det är vi mycket glada över.

Genomfördes trots corona

Men frågan är om inte projektledarna är allra gladast över att RQ20 överhuvud­taget har kunnat genomföras. Det finns andra läro­säten som la ner sina utvärderingar när pandemin bröt ut tidigt i våras. I Lund ställde man om och behöll de planerade platsbesöken, men gjorde dem digitala.

– Så klart förlorade bedömarna känslan för miljön, men de fick så mycket ut av samtalen och dialogerna över skärmen att det var mer än värt det, säger Freddy Ståhlberg.

Projektledarna ger koordinatorerna, såväl projektets egen som fakulteternas och teknikerna vid LU Konferens, en stor eloge. De är de verkliga hjältarna, som har fått det organisatoriska och allt digitalt stöd att fungera. Ett stort jobb hade riskerat att gå förlorat om man tvingats skjuta upp utvärderingen.

– Självvärderingar är färskvara och hade inte tålt att ligga och vänta.

LU håller måttet

Den slutgiltiga bedömarrapporten är inte klar, men så här långt kan projekt­ledarna konstatera att Lunds universitet håller måttet som ett bra internationellt universitet – utan undantag. Man konstaterar att en del ämnen har olika förutsättningar och villkor. Det finns vidare en del miljöer som är små, kanske för små för att på egen hand uppnå den kritiska massa som god forskning är beroende av. Den externa finansieringen och beroendet av den slår hårt mot den mindre gynnade forskningen och där råder också stora variationer.

– Man frågar sig var LU står när det gäller externfinansiering. Finns det någon samlad riktning eller åsikt? säger Mats Benner.

Likaså finns ett stort intresse för tvär­vetenskap och bedömarna frågar sig vem som har ansvaret för den.

Rapporterna innehåller överlag fler frågor än svar, bland andra hur man ersätter eldsjälar, hur man ser till att trygga återväxten när toppforskare flyttar till andra lärosäten eller pensioneras. Det är frågor som egentligen hör hemma i någon av de fem tvärgående panelerna som det arbetas intensivt med just nu. I dessa tas sådant som ledarskap, rekrytering, styrning, organisation, samverkan och infrastruktur upp.

– Att man redan i ämnespanelerna tar upp rekrytering visar hur viktig och stor den frågan är, säger Freddy Ståhlberg.

Viktigt med diversitet

Bedömarna som har gått igenom policies och andra styrdokument pekar också på vikten av diversitet – att arbeta aktivt och inte slumpmässigt med det. Mats ­Benner anar en önskan hos bedömarna om mer proaktivitet inom det området.

Till de 32 ämnespanelerna hör 161 utvärderingsenheter och dessa har nu i och med att bedömarrapporternas resultat nått dem, fått ytterligare ett uppdrag.

– De ska på en A4-sida ange mellan tre och fem förbättringspunkter inom sina enheter som är möjliga att genomföra rätt så omgående, säger Freddy Ståhlberg.

Vad som sedan återstår innan RQ20 går i mål är att avsluta arbetet med de tvärgående panelerna och invänta bedömarnas rapporter kring dessa. Den slutgiltiga rapporten förväntas bli klar till årsskiftet, vilket innebär att RQ20 håller sig till 2020.

– Men med efterarbetet så tar det nog en bit in på det nya året innan rapporten kan presenteras i sin helhet, tror projektledarna.

Fortsätt att följ arbetet med RQ20 på projektets blogg.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.