Lunds universitets magasin 5 | 2020

Kollage av Lunds universitets magasin

Läs de senaste artiklarna från LUM, Lunds universitets magasin

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
Jenny Loftrup är redaktör och Caroline Runéus ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion