Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erik Renström blir rektor för Lunds universitet

Foto på Erik Renström fotograf Kennet Ruona
Foto på Erik Renström

Regeringen har utsett Erik Renström till rektor för Lunds universitet 2021 - 2026. Renström är läkare och professor i experimentell endokrinologi med lång akademisk erfarenhet bakom sig. Han är för närvarande dekan för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

- Det känns oerhört spännande och lite högtidligt att ha fått förtroendet att vara rektor. Med uppdraget följer ett stort ansvar, men det som dominerar för mig är den entusiasm och vilja till nyorientering jag redan fångat upp från alla delar av universitetet, säger Erik Renström.

- Jag kommer närmast att rekrytera en universitetsledning som representerar Lunds universitets breda verksamhet. Även nästa prorektor blir viktig för att staka ut de kommande åren. Centralt är kvalitetsfrämjande åtgärder och att öka universitetets kreativa kraft och mod. Lunds universitet ska också stärka sin röst och renodla sin karaktär som en förändrande kraft i samhället. En konkret uppgift är den utveckling av universitetets campus som pågår i Brunnshögsområdet, men också inom våra verksamheter i Helsingborg och Malmö.

Erik Renström var den kandidat som Universitetsstyrelsen förordade vid sitt möte den 18:e september efter en rekryteringsprocess med intervjuer och tester och där tre slutkandidater presenterades för Universitetskollegiet. Kollegiet samlar en grupp av personal och studenter som efter ett röstningsförfarande gav Erik Renström flest röster. Nu har även regeringen, som formellt utser rektorer vid landets lärosäten, beslutat att utse Erik Renström som rektor.

Erik Renström kommer att installeras den 22 januari 2021 vid en ceremoni. Rektorsinstallationen utformas efter rådande restriktioner och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under hösten pågår även arbetet med att rekrytera ny prorektor för Lunds universitet 2021-2026. Vem det blir fattar Universitetsstyrelsen beslut om vid sitt möte den 15:e december.

Fakta om Erik Renström:
Erik Renström har bred erfarenhet. Han har varit verksam inom sjukvården, akademin och i näringslivet och har även arbetat i skärningspunkten mellan de olika aktörerna i flera projekt.

Erik Renström är född 1963 i Göteborg och bosatt i Landskrona. Han blev läkare 1992 och arbetade kliniskt i sjukvården innan han 1997 doktorerade i membranfysiologi med avhandlingen “Properties of Calcium-dependent Pancreatic Hormone Secretion: Evidence for Distinct Functional Pools of Secretory Granules” vid Göteborgs universitet.

Renströms forskning är inriktad på diabetes och särskilt de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Han blev professor i experimentell endokrinologi 2009 vid Lunds universitet och dekan för universitetets medicinska fakultet 2018. Han har bedrivit diabetesforskning i Lund och Göteborg och tillbringat tid som post doc i Storbritannien. Erik Renström har även varit verksam som forskare på läkemedelsbolaget Novo Nordisk A/S i Köpenhamn mellan åren 1995-1997. Erik Renström har varit biträdande koordinator på diabetescentret LUDC, som blev Linnécentrum 2006, samt koordinator för Exodiab, ett av regeringens strategiska forskningsområden (SFO).
 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.