Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Allt fler kommer att få artros i Sverige

Inom en snar framtid kommer vår vanligaste folksjukdom att vara ännu vanligare. Var tredje person över 45 år kommer att ha drabbats av artros. Det här måste sjukvården vara förberedd på, konstaterar ny forskning i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

- Trots att artros är en folksjukdom så finns det förvånansvärt lite kunskap om förekomsten av artros i Sverige. Vi vet inte särskilt mycket om hur många som har symtom, hur många som söker vård för artros samt hur sambandet mellan artros och dödlighet ser ut.

Det säger Aleksandra Turkiewicz, nybliven doktor vid Lunds universitet i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi. Hennes avhandling fokuserar på utbredning av och dödlighet i artros idag och inom en nära framtid. Undersökningsmaterialet har främst varit den medelålders och äldre befolkningen i Skåne.

Aleksandra Turkiewicz konstaterar att idag har var fjärde skåning i åldern 45 år och uppåt av läkare diagnosticerats med artros i minst en led. Knäledsartros är i den här befolkningsgruppen vanligast, 13,8 %, därefter kommer höftledsartros, 5,8%, artros i fingrarna, 3,1%, medan sammantaget 12,4 % har artros i andra leder, såsom fot, skuldra, armbåge eller käke.

- Om 16 år, år 2032, kan vi förvänta oss ökning så att nästan var tredje person över 45 år då har sökt läkare och fått diagnosen artros.

Aleksandra Turkiewicz. Foto: Anna-Mi Wendel
Aleksandra Turkiewicz. Foto: Anna-Mi Wendel

Orsaken ska bero på vår alltmer åldrande befolkning samt på ökad förekomst av övervikt och fetma. När det gäller dödligheten i artros är siffrorna dock mer optimistiska:

- Jag har i min forskning funnit att personer med knä- eller höftledsartros inte löper större risk att dö på grund av sin sjukdom jämför med personer utan artros, säger Aleksandra Turkiewicz.

En av möjliga förklaringarna till det senare ska enligt Aleksandra Turkiewicz vara ett förhållandevis gott omhändertagande av den här patientkategorin i Sverige. Det är relativt enkelt att kunna få hjälp av fysioterapeut och vid behov (vid svåra symptom) få utfört ledproteskirurgi. Svenskar med artros fortsätter också att vara relativt fysiskt aktiva trots sjukdomen.

- Jag hoppas min undersökning av utbredningen av artros i befolkningen kan tjäna till en bättre planering inom sjukvården för att möta framtida behov, samt för att utvärdera sjukdomsbördan i samhället, avslutar Aleksandra Turkiewicz.

Anna-Mi Wendel

 

 

Avhandling och disputation

Aleksandra Turkiewicz disputerade den 12 maj 2016 med avhandlingen:

Epidemiology of osteoarthritis in Sweden. Register and cohort studies on prevalence and mortality.

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.