Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekologiska odlingsmetoder gynnar pollinerande insekter

humla
Foto: Kennet Ruona

Pollinerande insekter är globalt hotade, antalet pollinerande insekter har under de senaste 40 åren minskat kraftigt. En ny studie från Lunds universitet visar att ekologiska odlingsmetoder kan bidra till att hejda förlusten av pollinerande insekter, både genom en minskad användning av växtskyddsmedel och en ökad tillgång till blommor med nektar och pollen som ger insekterna mat.

För att studera om ekologiska odlingsmetoder kan bidra till att hejda förlusten av pollinerande insekter har forskare från Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, vid Lunds universitet, under tre år utfört fältförsök runt om i Skåne. Deras forskning visar att det finns fler humlearter och att populationerna av humlor är mer stabila över tid på de gårdar som använder ekologiska odlingsmetoder, än på konventionella gårdar.

Det är sedan tidigare känt att man finner en större mångfald av pollinerande insekter på de fält som odlas med ekologiska metoder, än på fält som odlas med så kallade konventionella metoder. Det skulle dock kunna bero på att fält som odlas med ekologiska metoder lockar pollinatörer från andra miljöer i landskapen, utan att egentligen bidra till att stabilisera populationerna av pollinerande insekter.

– Det här är den första studien som visar att ekologiska odlingsmetoder verkligen har en stabiliserande effekt på mångfalden av pollinerande insekter i jordbrukslandskapet, säger Romain Carrié, forskare vid CEC.

Romain och hans kollegor samlade humlor, fjärilar och blommande växter under hela växtsäsongen, på tio ekologiska och nio konventionella skånska gårdar.

– Ett slående resultat av vår studie är att fält med god tillgång till stabila och rikliga blomstresurser också gynnar pollinerande insekter på konventionella gårdar, där man använder växtskyddsmedel, berättar Romain Carrié.

– Vår forskning visar att åtgärder som ökar förekomsten av  blommor med nektar och pollen kan bidra till en återhämtning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, avslutar Romain Carrié.

Länk till publikationen:
Organic farming supports spatiotemporal stability in species richness of bumblebees and butterflies.

Kontakt:
Romain Carrié, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, Lunds universitet.
romain [dot] carrie [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 8969

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.