Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Listan om fem insatser för miljön

Kvinna på fält
Miljösamordnare Maria Nilsson listar LU:s viktigaste insatser för miljön under förra året. Foto: Jenny Loftrup

Vad har universitetet åstadkommit under året när det gäller hållbarhet? Svaret finns i miljöredovisningen som varje år skickas till regeringen och Naturvårdsverket. Maria Nilsson, miljösamordnare, listar de fem viktigaste insatserna under det gångna året.

1. TJÄNSTERESOR. Nya föreskrifter och allmänna råd för färre resor har tagits fram. Den behövs om LU:s koldioxid-utsläpp ska sänkas. Under 2018 ökade resandet med både tåg och flyg och även utsläppen, efter ett par år med en liten men dock nedåtgående trend. Varje chef ska innan hen godkänner en medarbetares resa överväga om ett resfritt möte eller tåg är ett alternativ till flyg. Väljer man tåg ska första klass vara ett alternativ för bättre arbetsro. Tåg rekommenderas också även om det leder till en extra övernattning.

2. RESFRIA MÖTEN är ett projekt som drivits framåt under året. Efter en tidigare förstudie har det bestämts att LU ska bygga upp en support. Här ska det finnas hjälp att få både när det gäller ny teknik och information om hur man som mötesledare håller i ett resfritt möte på ett bra sätt.

3. HÅLLBARHETSUTBILDNING för alla medarbetare och studenter har skapats. Utbildningen består av ett antal korta filmer – ett axplock av vad hållbarhet står för inom LU. Det handlar om allt från hållbar upphandling, till kulturens roll, forskarskolan inom Agenda 2030 och rektor Torbjörn von Schantz perspektiv.

4. ENERGIKARTLÄGGNING. Ett avtal med Akademiska Hus har slutits om detta som innebär att tre av LU:s mest energikrävande hus – BMC, Biologihuset och Ekologihuset – ska kartläggas. Genom att optimera driftssättning och ny teknik ska man förbruka mindre energi. Den energi LU förbrukar är redan snudd på helt fossilbränslefri.

5. MODELL FÖR FLYGKOMPENSATION närmar sig. Under två år har LU deltagit i Region Skånes projekt Klimatväxling för att ta fram en fungerande modell för eventuell intern avgift på flyg som kan finansiera exempelvis cyklar och digital mötesteknik. Nu vill LU vara en av pilotmyndigheterna – beslut om detta kommer att tas under våren.