Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LTH utser tre nya hedersdoktorer

Foto av ett konstverk som visar natthimmel.
Urban arkitektur, dynamiska styrsystem och hållbar tillväxt är i fokus när LTH utser hedersdoktorer för 2022. På bilden syns en del av konstverket Healing the Earth av Olle Bonniér. Verket hänger över E-huset på LTH:s campus. Foto: Håkan K Röjder

Urban arkitektur, dynamiska styrsystem och hållbar tillväxt är i fokus när LTH utser hedersdoktorer för 2022. Dana Cuff, John C. Doyle och Nils Hannerz är de nya hedersdoktorerna.

LTH:s rektor Annika Olsson berättar om beslutet att utse de nya hedersdoktorerna:

– Genom hedersdoktorerna stärker LTH sin position inom hållbart samhällsbyggande, reglerteknik och biobaserad cirkulär ekonomi, områden som alla är viktiga och framstående för LTH. Hedersdoktorerna bidrar inom sina respektive områden med starkt engagemang och gedigen kunskap, och kommer alla fortsatt vara goda förebilder för forskare och studenter vid LTH.

Dana Cuff

Dana Cuff är professor och forskare i urban arkitektur vid University of California, Los Angeles, där hon också grundat och leder en tankesmedja för arkitektur- och urbanforskning med fokus på världsmetropoler i det tjugoförsta århundradet och hur dessa kan utvecklas mot mer hållbara och jämlika livsmiljöer. Dana Cuff har innehaft Lise Meitner-professoren vid LTH, varit rådgivare vid Kungliga Svenska Akademien, gästprofessor vid Chalmers samt erhållit både forsknings- och pedagogikpriser.

Motiveringen från LTH lyder: ”Ett hedersdoktorat till Cuff stärker positionen inom hållbart samhällsbyggande och knyter till LTH en av världens främsta forskare inom urban arkitektur och gestaltning med mångårig erfarenhet av fakultetsövergripande uppdrag och insatser samt akademiskt utvecklings- och samverkansarbete.”

John C. Doyle

John C. Doyle är professor och forskare vid California Institute of Technology med fokus på dynamiska kontroll- och styrsystem. Han är författare till ledande läroböcker och hans insatser för LTH har tagit sig uttryck i ett flertal besök, seminarier och kurser i Lund. John C. Doyle har också möjliggjort ett aktivt utbyte av forskare mellan California Institute of Technology och LTH. Ett tiotal av doktoranderna från Reglerteknik vid LTH har varit på forskarutbyten hos Doyle, och nästan lika många av Doyles doktorander har gästforskat i Lund. Flera av de tidigare doktoranderna är nu professorer på olika internationella lärosäten.

Motiveringen från LTH lyder: ”John C. Doyle har en världsledande position, inte bara inom reglerteknik, utan generellt när det gäller de matematiska grundvalarna för komplexa dynamiska system inom biologi, medicin, ekologi, fysik och neurovetenskap. Han är mycket välciterad och har fått flera av de främsta utmärkelser som finns i hans forskningsfält.”

Nils Hannerz

Nils Hannerz är forsknings- och innovationschef på IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige). Nils Hannerz har skjutit fram LTH:s positioner inom cirkulär och biobaserad ekonomi och nanoteknologi. Han är engagerad i den rådgivande styrelsen för LUBIRC (Lund University Biobased Industry Center) och bidrar till att stärka ansökningar, aktiviteter och samarbeten, bland annat inom SwedNanoTech, SusChem och referensgruppen för industriell användning av MAX IV och ESS.

Motiveringen från LTH lyder: ”Nils Hannerz är aktiv som kunskapsspridare, exempelvis som föreläsare för doktorander och forskare. Han har vid flera tillfällen i olika sammanhang lyft fram LTH:s starka områden och engagerar sig även direkt i forskningen. Med sitt stora kontaktnät i Sverige och i Europa, sina unika insikter i utmaningar och LTH:s forskning och forskare, och i sitt engagemang för en omställning mot en hållbar svensk industri, har Nils Hannerz varit – och är fortsatt – en ovärderlig tillgång för LTH och dess forskare.”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.