Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet tar hem storsatsning på utbildningsprogram kopplade till Agenda 2030

Karta över globala målen för hållbar utveckling

I somras utlyste Svenska institutet (SI) möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för anordnande av kapacitetshöjande utbildningsprogram riktade till yrkesverksamma. Fokus skulle vara Agenda 2030 och totalt fem program beviljades medel inom ramen för satsningen. Många var de som lämnade in förslag och i tuff konkurrens fick Lunds universitet kontrakt på tre utbildningsprogram, som kommer att utvecklas och genomföras under 2019.

Myndigheten Svenska institutet (SI) har som mål att främja en hållbar global utveckling och vill genom sin satsning på nya utbildningsprogram knutna till Agenda 2030 stärka kapaciteten hos relevanta aktörer, så att de kan bidra till uppfyllande av hållbarhetsmålen.

Sylvia Schwaag Serger

– Lunds universitet har unika möjlig­heter med sin bredd och spets att bidra till samhällets utveckling på området hållbarhet. Det är därför mycket glädjande att vi, genom Svenska institutets satsning på kapacitetshöjande utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030, får tillfälle att ytterligare stärka tvärvetenskap och samverkan med det omgivande samhället, säger prorektor Sylvia Schwaag Serger.

De tre utbildningsprogram som Lunds universitet ska utveckla och genomföra är Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer, Land is Life och Sexual gender-based violence and human rights in Uganda.

Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer ges av CEC – Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, Raoul Wallenberg-institutet och SKL International i samarbete med LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Utbildningen kommer att fokusera på SDG11 – hållbara städer och samhällen. Konkret innebär det till exempel att tillgodose säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser. Det blir 24 deltagare totalt per programomgång från länderna Kambodja, Zimbabwe, Kenya och Turkiet. Målgruppen är kommunala och regionala tjänstepersoner med fyra till fem års erfarenhet.

Land is Life syftar till att kapacitetsutveckla framtida ledare och beslutsfattare från Kenya, Malawi, Tanzania, Rwanda, Zambia och Uganda genom att bygga kunskap, öka förståelse samt utveckla ledarskap med fokus på SDG15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Leverantör är LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies) tillsammans Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Statsvetenskapliga institutionen, Ekonomihögskolan, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt avdelningen för uppdragsutbildning. )

Sexual gender-based violence and human rights in Uganda ska bidra till att skapa bättre levnadsvillkor för personer som lever i fattigdom och förtryck genom att arbeta mot könsrelaterat våld.

Anette Agardh

– Sexuellt och genusbaserat våld är utbrett och bygger på politisk, ekonomisk och social ojämlikhet mellan kvinnor och män. Under åren har det institutionaliserats genom policies, lagar och sociala normer, vilka nekar kvinnor och marginaliserade grupper deras mänskliga rättigheter. Därför behövs robusta utbildningar som belyser denna komplexa problematik och ger kunskap kring hur jämlikhet och jämställdhet kan uppnås, och därmed förebygga det sexuella och genusbaserade våldet i Uganda, säger Anette Agardh, professor vid Lunds universitet.

Programmet ges av avdelningen för Socialmedicin och global hälsa och tas fram i samarbete med partners från Hälso- och Utbildningsministeriet och Polismyndigheten i Uganda samt från Pumwani Hospital i Kenya där deltagarna kommer att göra studiebesök som en del av utbildningen. Utbildningen genomförs i samverkan med MedCUL - Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande och juridiska fakulteten. 15 deltagare från nationella och regionala myndigheter och organisationer med tre till fem års erfarenhet kommer att delta i programmet. 

Fakta Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling finns de tre dimensionerna av hållbarhet med – social, ekonomisk och miljömässig.

Läs mer om globala målen

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.