Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets expertlista över den ekonomiska krisen

Hur påverkar den ekonomiska krisen oss? Marknad, samhälle, konsument och medborgare, globalt och lokalt, nu och i framtiden. Lunds universitets expertlista täcker in en mängd perspektiv på den ekonomiska krisen och presenterar forskarnas kunskapsområden med kontaktuppgifter och pressbild.

EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

En global kris – från Kina till Grekland
 

Lars Jonung, senior professor i Nationalekonomi, kan svara brett och djupt på frågor inom finansområdet, Eurozon-krisen (Ex. Grekland). Lars var ordförande för Finanspolitiska rådet 2012-2013.

Mobil: 070-274 02 73, E-post: Lars [dot] Jonung [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO3T" och presentation/pressbild.

Lars Oxelheim, professor i Företagsekonomi, kan uttala sig om finans och internationell handel, multinationella företag, styrelsefrågor - bonus och belöningssystem för ledning och styrelse, Europa.

Telefon: 046-222 87 44, Mobil 070-861 93 61 E-post: Lars [dot] Oxelheim [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO4T" och presentation/pressbild.


Krisens mekanismer och strategier för att möta den

Jens Forssbaeck, universitetslektor i Företagsekonomi, är insatt i hur regeringar och centralbanker svarar på krisen, om kreditvärderingsinstitutens bedömning av företag och länder, bankers risktagande och moral hazard-problematik.

Mobil: 070-834 83 87, E-post: Jens [dot] Forssbaeck [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO8T" och presentation/pressbild.

Thomas Kalling, professor i Företagsekonomi, är insatt i företags olika strategier för att möta kriser.

Telefon: 046-2224638, E-post: Thomas [dot] Kalling [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO9T" och presentation/pressbild.

 

Marknad, varumärken, företag och konsumenter
 

 

Ulf Elg, professor i Företagsekonomi, kan uttala sig om krisens påverkan på företags marknadsorientering, internationell marknadsföring och emerging markets.

Mobil: 0708 761360, E-post: Ulf [dot] Elg [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO10T" och presentation/pressbild.

Johan Anselmsson, universitetslektor i Företagsekonomi, kan svara på krisens effekter på företags marknadsföring, varumärken och prissättningsstrategier.

Mobil: 0709-967 680, E-post: johan [dot] anselmsson [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO11T" och presentation/pressbild.

Niclas Andrén, universitetslektor i Företagsekonomi, kan uttala sig brett om den ekonomiska krisens påverkan på företag, riskvärdering, finansiella instrument, psykologiska faktorer som påverkar finansiella beslut, ratingföretags värderingar av länder.

Mobil: 073-978 51 61, E-post: Niclas [dot] Andren [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO12T" och presentation/pressbild.

Sofia Ulver, docent i Företagsekonomi, är expert på hur krisen påverkar vår konsumtion och det som styr den i form av trender, värderingar (ex. statuskonsumtion), attityder och beteenden.

Mobil: 0708-66 61 02, E-post: sofia [dot] ulver [at] fek [dot] lu [dot] se och presentation/pressbild.
 

Krisens dimensioner – Hållbar tillväxt, samhälle och hälsa
 

Astrid Kander, professor i Ekonomisk-historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar områdena energi och hållbar utveckling. 

Tel/Mobil: 046-222 74 83, E-post: Astrid [dot] Kander [at] ekh [dot] lu.%20se" id="CNEEO14T">Astrid [dot] Kander [at] ekh [dot] lu. se och presentation/pressbild.

Ulf Ramberg, universitetslektor i Företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur de påverkas av krisen.

Telefon: 046-222 49 60, E-post: Ulf [dot] Ramberg [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO15T" och presentation/pressbild.

Andreas Bergh, universitetslektor i Nationalekonomi, kan svara på hur krisen påverkar svensk fördelningspolitik, välfärdsstaten, inkomstfördelning och svenska politiska reformer. 

Mobil: 0707-79 07 34, E-post: Andreas [dot] Bergh [at] nek [dot] lu [dot] sepid="CNEEO16T" och presentation/pressbild.

Anders Anell, adj. professor, kan svara på hur den ekonomiska krisen påverkar hälso- och sjukvården, landstingen m.m.

Mobil: 070-585 35 04 och mail: Anders [dot] Anell [at] fek [dot] lu [dot] seid="CNEEO17T" och presentation/pressbild.

Ulf Gerdtham, professor i Hälso-ekonomi, kan svara på hur den ekonomiska krisen påverkar individens hälsa och generellt kring sambandet mellan ekonomi och vår hälsa.

Tel/Mobil: 040-33 99 69 och E-post: Ulf [dot] Gerdtham [at] nek [dot] lu [dot] se och presentation/pressbild.
 

Vad innebär krisen för regleringen av finansmarknaden?
 

Ann-Marie Pålsson, docent i Nationalekonomi, kan svara på hur krisen påverkar finansmarknaden, regleringen av densamma och EU. Kan även svara på energifrågan.

Mobil: 0708-79 13 93, E-post: Anne-Marie [dot] Palsson [at] nek [dot] lu [dot] seid="CNEEO18T" och presentation/pressbild.

Axel Hilling, bitr. universitetslektor i Handelsrätt, kan svara på frågor om hur finansmarknadsreglering, redovisnings- och skatteregleringen påverkas av den ekonomiska krisen.

Mobil: 0768-55 21 00, E-post Axel [dot] Hilling [at] busilaw [dot] lu [dot] seid="CNEEO19T" och presentation/pressbild.

 

ÖVRIGA FAKULTETER
 

Robotar och algoritmer i finansiell ekonomi
 

Magnus Wiktorsson, universitetslektor i Matematisk statistik, kan svara på robot- och algoritmhandeln i anslutning till den ekonomiska krisen.

Tel: 046-2228625, E-post Magnus [dot] Wiktorsson [at] matstat [dot] lu [dot] seid="CNEEO20T" och presentation/pressbild

Erik Lindström, bitr. universitetslektor i Matematisk statistik, kan svara på robot- och algoritmhandeln i anslutning till den ekonomiska krisen.

Tel: 046-2224578, E-post Erik [dot] Lindstrom [at] matstat [dot] lu [dot] seid="CNEEO21T"
 

Politiska effekter av ekonomiska krisen: Vilka partier vinner väljare?
 

Johannes Lindvall, statsvetenskapliga institutionen: 046 – 222 89 31
 

Finansiell spekulation och finanskrisen
 

Eric Clark leder en forskargrupp inom kulturgeografi och humanekologi som undersöker förhållandet mellan det globala finanssystemet, finanskriser, miljö och hållbar utveckling. Forskargruppen studerar särskilt finansens minskade förankring i och ökade styrning över den materiella ekonomin när det gäller exempelvis jordbruk, energi, infrastruktur och stadsbyggnad.

Kontaktuppgifter: 046-2229496, 0730-91 94 96, Eric [dot] Clark [at] keg [dot] lu [dot] seid="CNEEO22T"
 

Hur slår krisen i fattiga länder? 
 

Sociologer och kulturgeografer driver ett omfattande projekt för att bättre förstå vad som karakteriserar Afrikas livsmedelsförsörjningskris och hur man skulle kunna mildra denna den. 

Kontaktpersoner:

Göran Djurfeldt; 046-2228870, Goran [dot] Djurfeldt [at] soc [dot] lu [dot] seid="CNEEO23T"

Agnes Andersson Djurfeldt; 046-2228423, Agnes [dot] Andersson_Djurfeldt [at] keg [dot] lu [dot] seid="CNEEO24T"

Magnus Jirström; 046-222 97 97, Magnus [dot] Jirstrom [at] keg [dot] lu [dot] seid="CNEEO25T"

Johanna Bergman Lodin; 046-2228399, Johanna [dot] Bergman-Lodin [at] keg [dot] lu [dot] seid="CNEEO26T"
 

”Vanliga” människor och aktiemarknaden
 

Fredrik Nilsson på institutionen Service Management har forskat om ”vanliga” människors förhållningssätt till aktiemarknaden, Har skrivit boken ”Aktiesparandets förlovade land”

Kontaktuppgifter: Tel: 042-35 66 29, Fredrik [dot] Nilsson [at] ism [dot] lu [dot] seid="CNEEO27T"
 

Hur påverkas turismen av ekonomiska krisen?
 

Vid institutionen Service Management finns en grupp forskare som ägnar sig att studera turism. Bland dessa finns Johan Hultman, Erika Andersson Cederholm, Mia Larsson och Stefan Gössling. Se kontakt uppgifter på www.lu.se klicka på ”Anställd”
 

Ekonomiska krisen och konsumtionsmönster
 

Cecilia Fredriksson, professor vid institutionen för Service Management Tel: 042-35 66 42, Cecilia [dot] Fredriksson [at] ism [dot] lu [dot] seid="CNEEO28T"

Håkan Jönsson, etnolog, kan uttala sig om förändrade konsumtionsmönster.

046–222 95 12, Hakan [dot] Jonsson [at] kultur [dot] lu [dot] se

Pernilla Rasmussen, projektassistent vid Institutionen för kulturvetenskaper, kan uttala sig om mode i kristider.

046–222 31 34 #Pernilla [dot] Rasmussen [at] kultur [dot] lu [dot] seid="CNEEO29T"

 

Krismedvetande hos vanliga medborgare
 

Anders Persson, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap vid Lunds universitet kan kommentera och diskutera hur kris och krismedvetande påverkar medborgarnas definitioner av den sociala och ekonomiska verkligheten. 

Telefon: 046-2228863. Mail: anders [dot] persson [at] soc [dot] lu [dot] se

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.