Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sökes: 10 000 blivande barnfamiljer

Utvecklingspusslet

Nu drar det igång! Ett jätteprojekt som för första gången ska ge svart på vitt hur små barn under tre år mår inom olika familjekonstellationer. Forskarna söker 10 000 blivande föräldrar eller föräldrapar för att delta i en studie som kommer att pågå i minst tre år.

Det finns en vedertagen uppfattning om att “kärnfamiljen”, bestående av två föräldrar och barn, ger barnet de bästa förutsättningarna i livet. Ser man till mänsklighetens historia är denna familjeform relativt ny, dessutom finns idag en rad andra familjeformer. Ändå är våra kunskaper om barns utveckling mestadels baserade på “mamma, pappa, barn-familjen”.

– Man vet inte riktigt hur barn utvecklas i familjeformer som bryter den normen på olika vis, oavsett om det handlar om samkönade, ensamstående eller skilda föräldrar, säger Elia Psouni, docent i psykologi. Ändå finns många starka åsikter om dessa familjeformer, som inte nödvändigtvis grundar sig i vetenskap utan i tyckande och politik. Detta kan inte bara få skadliga utslag för icke-normativa familjer utan också leda till att rekommendationer och beslut som avser barnens bästa inte baseras på vetenskaplig evidens.

Psykologen Elia Psouni leder det nystartade forskningsprojektet Evidens kontra övertygelse. och den här studien som fokuserar på familjeutveckling, barnutveckling och mående i dagsaktuella familjeformer. 

Under tre månader före förlossningen, tills dess att barnet fyllt tre år, kommer forskarna att följa barn och familjeutveckling i 10 000 familjer. I en annan del av studien gör man jämförelser mellan barn som vuxit upp med två föräldrar under samma tak, med ensamstående förälder samt barn som har två boenden.

– Våra fynd kommer att ge en vetenskaplig grund som kan ligga till grund för en familjepolitik baserad på barnets välmående, säger Elia Psouni. 

Anmäl dig till studien

Läs mer om projektet

Kontakta oss på evidenceoverconviction [at] psy [dot] lu [dot] se (evidenceoverconviction(at)psy.lu.se)

Elia Psouni

Elia Psouni

Om studien
530 pappor deltog. 43 hade depressionssymptom som skulle motivera en remiss för vidare utredning. Av dessa beskrev 43 pappor mycket besvärande symptom och 22 beskrev mycket allvarliga symptom.
Artikeln publicerades nyligen (on line publication 2019, i pappersupplagan 2020) i Psychology of Men and Masculinity Journal.
Läs här 

Mer om Elia Psounis forskning

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.