Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Språket i svensk ishockeys beslutstexter : en studie om mottagaranpassning

Författare:
 • Christian Elm
 • Andreas Malmström
Publiceringsår: 2016
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Sammanfattning

I detta examensarbete undersöker vi beslutstexter skrivna av Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Texterna granskas utifrån innehåll, språklig struktur och ordval och undersökningens fokus ligger på hur texterna mottagaranpassas utifrån dessa aspekter.

Undersökningen genomförs med hjälp av textanalys och en enkätundersökning om läsarnas attityder till texterna. Utifrån enkätundersökningens resultat samt teoretiska ramar för mottagaranpassning och klarspråk har sedan en omarbetad version av en av beslutstexterna tagits fram. Den omarbetade versionen användes därefter i två gruppintervjuer där den diskuterades och jämfördes med originalversionen av samma text.

Resultaten av undersökningen visar att disciplinnämndens texter fungerar relativt väl med hänvisning till mottagaranpassning, men att det fortfarande finns utrymme för förbättring av texterna i detta hänseende.

Slutsatsen är att texterna bör göras mer mottagaranpassade i strävan efter mångfald, nyrekrytering samt ett ökat intresse för svensk ishockey.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • tydlighet
 • attitydundersökning
 • textanalys
 • mottagaranpassning
 • beslutstexter
 • begriplighet
 • klarspråk
 • ishockey

Övriga

 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen