Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pufendorfinstitutet – tio år av idéutveckling

Människor runt ett sammanträdesbord
För tio år sedan startade en av Pufendorfinstitutets första temagrupper Astrobiologi. När nu Institutet fyller tio år berättar de vad deras forskning på Pufendorfinstitutet lett till idag. Foto: Christer Järeslätt

I år firar Pufendorfinstitutet tio år. Under dessa år har hundratals forskare haft möjligheten att utveckla nya tvärvetenskapliga idéer på institutet. Två forskare som var med från start och sedan återkommit under årens lopp är filosofen Erik Persson och kemisten Petter Persson.

Det var en verklig utmaning när Petter Persson och Erik Persson tillsammans med tio andra forskare från fem fakulteter skulle svara på frågeställningar om liv i rymden, i ett av Pufendorfinstitutets första teman, Astrobiologi. Idag, efter att ha deltagit i två teman och en advanced study group tillsammans vet de betydligt mer om både liv i rymden och en mångfald av liv, i olika bemärkelser, på jorden – liksom vad det innebär att arbeta tvärvetenskapligt.

– Det är svårt att arbeta tvärvetenskapligt, det kräver att man lämnar sin trygga miljö på institutionen och fakulteten för att möta forskare med helt andra perspektiv och utgångspunkter – vilket idag faktiskt fortfarande är ganska ovanligt, säger Petter Persson.

Porträtt av två män
Filosofen Erik Persson och kemisten Petter Persson deltog i ­temat om astrobiologi för tio år sedan. Sedan dess har de deltagit i temat Pluralities of Lives, och en advanced study ­group, Signatures of Life on Earth and in Cosmos. Foto: Christer Järeslätt

Även om det numera allt oftare pratas om tvärvetenskap inom akademin, handlar det nästan alltid om samarbeten inom samma fakultet, förklarar de. På Pufendorfinstitutet uppmuntras istället forskare att mötas över både fakultets- och disciplingränser i sk teman eller advanced study groups (ASG) under cirka åtta månader.

– Pufendorfinstitutet ger forskare en seriös möjlighet att under organiserade former testa nya idéer och diskutera gemensamma frågeställningar. I bästa fall leder det till ny forskning och nya samarbeten, ibland faller det platt, säger Petter Persson.

Att man får möjlighet att testa sig fram och slippa krav på färdiga resultat, publicering och rapportering är en viktig aspekt, enligt Petter Persson och Erik Persson. Tidsaspekten en annan.

– Det tar tid att prata ihop sig när man kommer från så olika bakgrunder. Det var först efter en termin som vi började prata samma språk och förstå vad vår frågeställning egentligen betydde för olika discipliner, förklarar Petter Persson.

Avgörande roll för forskning om astrobiologi

Petter Persson och Erik Persson är övertygade om att deras arbete på institutet haft en avgörande roll både för deras forskning och karriärer, men även för forskningsområdet astrobiologi.

– Vi arrangerade bland annat en konferens på Ven, som var den första konferensen i sitt slag och samlade erkända forskare från hela världen som höll på med liknande saker som vi. Konferensen ledde till att vi kunde knyta internationella kontakter som aldrig varit möjliga annars, menar Erik Persson.

Konferensen blev startskottet för flera nya samarbeten och i förlängningen skapandet av ett nytt virtuellt institut, European Astrobiology Institute.

Många av de frågeställningar som Petter Persson och Erik Persson arbetade med under sin tid på Pufendorfinstitutet lever idag vidare på olika sätt. Men universitetets stöd och strategier för att förvalta och bygga vidare på forskning som initierats på Pufendorfinstitutet kunde varit bättre, menar de.

– Frågeställningarna som vi arbetar med på Pufendorfinstitutet ligger långt ifrån vår ordinarie forskning på respektive institution. När temat är slut är det därför ofta svårt att driva forskningen vidare på andra håll på universitetet. Det gör att vissa bollar tyvärr tappas bort, säger Petter Persson.

Som ett exempel på en sådan boll, berättar Erik Persson om ett ”letter of intent” från det framstående Institute for Advanced Study i Princeton, som ville starta ett samarbete. Men ett sådant blev aldrig av eftersom det saknades förankring och stöd från fakulteterna.

– Det var givetvis en missad chans för oss och universitetet, men ett viktigt erkännande av vår forskning och det vi lyckades skapa på Pufendorfinstitutet, säger Erik Persson.

 

Pufendorfinstitutets tioårsjubileum

Ett hus med fasad i rött tegel
Pufendorfinstitutet. Foto: Petra Francke

Den 19–21 september firade Pufendorfinstitutet tio år som Institute for Advanced Studies vid Lunds universitet. Under två dagar reflekterade forskare över vad tiden på Pufendorfinstitutet har betytt för dem och deras forskning. Tillsammans med inbjudna talare diskuterades även hur universitetet kan stötta risktagande i forskning samt hur man kan leda tvärvetenskapligt arbete. Jubileet avslutades med öppet hus, föreläsningar, musik och födelsedagstårta under Kulturnatten. Mer information och filmer från dagen kan du hitta på Pufendorfinstitutets hemsida

Tips för dig som vill söka ett Tema eller Advanced study group:

  • Var inte rädd för att ta risker, och ha acceptans för att ert projekt inte blir exakt så som ni tänkt.
  • Hitta en bra konstellation av personer och kompetenser. Utgå från vad ni behöver för att svara på er frågeställning och var öppen för att ta in nytt folk.
  • Hitta ämnen som ligger i tiden, men ändå inte riktigt – försök att ligga steget före.
  • Jobba med sammanhållningen i gruppen. Se till att träffas regelbundet och ta er tid, barriärerna är ibland större än vad man tror.

I oktober öppnar nästa ansökningsperiod för teman och advanced study groups.