Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Amanda Öholm

alumn från Service Management
Utbildningen har lärt mig hur betydelsefullt ledarskapet är på en arbetsplats, både för företagets och medarbetarnas utveckling. Utbildningen har också förberett mig på hur viktig kvaliteten i servicemötet är för att bygga långvariga kundrelationer och därmed ökad tillväxt. Det är också centralt att förstå företaget som helhet för att alla ska kunna arbeta mot samma mål och ha en tydlig riktning.

Vad gör du i din roll?

Mina arbetsuppgifter är att planera det dagliga arbetet på min avdelning och fördela arbetsuppgifter. Genom att coacha, stötta och motivera mina medarbetare ska jag se till att vi uppnår våra mål, detta med hjälp av att säkerställa att vi arbetar mot de KPI:er (Key Performance Indicator) som ligger till grund för målen. I mitt arbete driver jag även projekt kring förändringar och förbättringar för att effektivisera det dagliga arbetet.
 

Hur fick du jobbet?

Jag började sommarjobba på Resurs Bank sommaren 2016 efter min examen. På hösten fick jag erbjudande om att börja på en annan avdelning, där jag sedan pratade med min dåvarande chef om mina framtidsvisioner. Jag berättade att jag skulle vilja arbeta som Team Coach, då det speglar mycket av det som jag studerat. Genom att visa framfötterna och visat att jag hela tiden vill utvecklas fick jag sedan tjänsten.


Vad är den största utmaningen i ditt jobb?

Den största utmaningen, men som också är oerhört utvecklande, är att arbeta i den föränderliga miljön som råder på Resurs Bank. Man behöver hela tiden anpassa sig efter kundernas behov vilket kräver att snabbt kunna tänka om och vara flexibel.


Hur använder du kunskaperna du fick på utbildningen i ditt yrkesliv?

Eftersom jag arbetar med ledarskap har jag mycket användning av den kunskapen i mitt arbete. Tydlighet och ett närvarande ledarskap strävar jag efter varje dag.

Mitt arbete handlar mycket om kundrelationer och bemötande, så jag har stor nytta av kunskapen kring service som jag fått med mig från utbildningen. Jag vet hur man ska agera som företag för att kunna bevara de kundrelationer som finns, men också att skapa nya kundrelationer. Ekonomikunskaperna har jag också användning för i olika situationer. Alla områden från Service Management har varit lärorika för mig, jag har fått ett helt annat organisationstänk som jag inte hade innan.


Hur relaterar ditt jobb till inriktningen Health?

Eftersom jag arbetar med människor är det viktigt att jag bygger en god och tillitsfull relation till mina medarbetare. Jag vill inspirera och motivera genom att vara en god förebild. Jag är lyhörd i mitt ledarskap, genom att ligga steget före och förstå hur de mår kan jag agera förebyggande kring hälsa på arbetsplatsen. Ett gott arbetsklimat är en förutsättning för att få friska medarbetare.


På vilket sätt har utbildningen förberett dig för en ledande roll?

Utbildningen har lärt mig hur betydelsefullt ledarskapet är på en arbetsplats, både för företagets och medarbetarnas utveckling. Utbildningen har också förberett mig på hur viktig kvaliteten i servicemötet är för att bygga långvariga kundrelationer och därmed få ökad tillväxt. Det är också centralt att förstå företaget som helhet för att alla ska kunna arbeta mot samma mål och ha en tydlig riktning.


Varför valde du att läsa service management och Health?

Jag har alltid varit intresserad av hälsa och välmående och därför var hälsa ett givet val av inriktning. Jag visste att hälsa på arbetsplatsen och friska medarbetare är viktigt för att nå framgång, men inte hur det ska implementeras, det ville jag få kunskap om.


Hur ska man tänka om man funderar på att välja service management?

Vill du ha en bred grund och få kunskap om alla de områden som är viktiga för att organisera och styra en verksamhet är detta program ett självklart val. Eftersom utbildningen ger kunskaper som är användbara i alla branscher behöver du inte veta på förhand inom vilken bransch du vill arbeta. Du blir inte låst till ett visst yrke eller område, utan de kunskaper du får med dig är användbara i alla organisationer där det finns service.


Vad skulle du ge för tips till studenterna som läser programmet?

Hitta den studieteknik som passar dig eftersom alla lär sig på olika sätt. Ha en god planering och strukturera ditt arbete. Lyssna och fokusera på föreläsningarna och våga ställ frågor om det är något du inte förstår. Ta hjälp av dina kursare, prata och diskutera med varandra för att få andra perspektiv och förståelser.

Glöm inte att ha roligt och ta tillvara på tiden!

Amanda Öholm

Namn: Amanda Öholm

Befattning: Team coach

Organisation: Resurs Bank

Läste: Service management, Health

Tog examen: 2016

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen