Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Tre studenter runt ett bord

Service Management, Health Management - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Vill du arbeta med att främja hälsa för kunder och medarbetare? Hälsomarknaden har de senaste åren vuxit sig stor och spridit sig till sektorer som förr inte arbetade med hälsa.

Se människan i organisationen

Hälsa har blivit en naturlig del av samtiden som är starkt kopplad till vår livsstil och vårt arbetsliv. Samtidigt är människors hälsa en resurs för företag och samhälle, och det gör det nödvändigt att arbeta hälsofrämjande på nya sätt.

Att arbeta med att främja hälsa behöver inte innebära att man har ett medicinskt yrke. Arbetet behövs i alla organisationer och verksamheter där det finns människor. Friskvårdscenter, sjukgymnastik, naprapat och företagshälsovård arbetar med människors välbefinnande. Offentlig verksamhet liksom privata arbetsplatser behöver medarbetare med kunskap om hur man driver hälsoskapande processer. För det krävs verktyg och kunskap om hur hälsa kan utvecklas för rätt målgrupp och sammanhang.

Hållbart ledarskap

Chefer och ledare i moderna företag ska inte bara motivera och engagera sina medarbetare att göra ett bra jobb. De ansvarar också för att medarbetarna klarar av att prestera sitt bästa, gör arbetsbördan rimlig samtidigt som de ser till att medarbetarna kan återhämta sig. Ett hållbart ledarskap är också hälsofrämjande och sätter medarbetarnas hälsa och välmående i fokus.

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta med att leda, utveckla och organisera verksamheter där kundrelationer och servicemöten är centrala. Programmets bredd med en företagsekonomisk grund och spetskompetens inom service och hälsa ger dig stora möjligheter att själv forma ditt yrkesliv.

Inriktningen förbereder dig för att utveckla företag och organisationer utifrån ett hållbart perspektiv och stödja en organisations hälsofrämjande aktiviteter för medarbetare och kunder. Du kommer att kunna analysera och utveckla nya tjänster och affärsidéer för den traditionella hälso- och sjukvården, men också för tjänsteverksamheter där kundmötet är det centrala.

Våra tidigare studenter arbetar ofta som verksamhetsansvarig, rekryterare, HR-konsult, controller, enhetschef, projektledare, hälsoutvecklare och andra tjänster inom serviceintensiva företag.

Inriktningen Health management samarbetar med ledande branschföretag och organisationer som Filborna, Feelgood, Helsingborgs stad, Region Skåne och Capio.

Vidareutbildning

Masterprogram i service management, inriktning sustainable service management

Kontakt

Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Studievägledare:

Veronica Åberg
+46 42 35 66 22
studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

Annika Permevik
+46 42 35 65 77
studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

Programmets innehåll

Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger dig bred kunskap om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap i företag och organisationer där tjänster och service är viktiga.

Varje läsår innebär 15 hp inriktningsspecifika kurser och 45 hp kurser som läses gemensamt. Termin 5 finns möjlighet att läsa utomlands.

Termin 1

Du får förståelse och kunskap om vad som utmärker serviceverksamheter och lär dig företagsekonomiska begrepp. Du analyserar den ekonomiska och samhälleliga utveckling som lett fram till servicesektorns starka tillväxt.

Termin 2

I den första inriktningskursen får du kunskap om hur hälsa kan främjas i samhället och i organisationer. Du studerar konsumtion av varor och tjänster i ett historiskt och samtida perspektiv och diskuterar konsumtionens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter.

Termin 3

Du lär dig teoretiska perspektiv och begrepp inom marknadsföring, organisation och ledning av serviceföretag och gör en praktisk analys av ett företag. Du får färdigheter i redovisning och budgetering.

Termin 4

I den andra inriktningskursen utvecklar du förmågan att skapa hälsofrämjande processer för medarbetare och kunder. Du får metodologiska och vetenskapsteoretiska färdigheter för att kunna formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning.

Termin 5

Du tillägnar dig både teori- och teknikorienterad kunskap inom områdena strategi och verksamhetsstyrning. Du får insikt i ledarskapets olika situationer samt fördjupad kunskap om kundrelationer och servicemöten.

Termin 6

Kursen syftar till att ge en förståelse för hur hälsoverksamheter har blivit en naturlig del av samtiden. Du skriver en akademisk uppsats utifrån ett avgränsat forskningsproblem i service management.

 

Läs mer om utbildningen på https://www.ism.lu.se/servicemanagement.

Kortfakta

Studiestart:
Höst

Studieort:
Helsingborg

Språk:
Utbildningen ges på svenska, men enstaka kurser inom programmet kan ges på engelska.

Huvudområde:
Service management

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Sista anmälningsdag 15 april 2019Anmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2016

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)13,80

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)14,95

Gymnasieexamen (BIEX)*

Folkhögskolebetyg (BF)-

Högskoleprovet (HP)0,50

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201670 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Service Management, Health Management - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Kontakter med företag

Vi vill ge våra studenter en inblick i arbetslivet och på utbildningen möter du gästföreläsare, gör studiebesök och arbetar med verkliga case från branschen. Många av våra studenter arbetar extra vilket ger möjlighet att testa teorierna i verkligheten. Från 2019 har vi ett nytt Advisory Board med ledande representanter för näringslivet och branschen.

Hälften får jobb före examen

Under hösten 2018 genomförde vi en alumnundersökning som visar att 48 % av våra tidigare studenter hade ett arbete när de avslutade utbildningen. Ett halvår efter utbildningen hade 85 % fått jobb. Fyra av tio tyckte att det bästa med utbildningen var bredden och variationen.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen