Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mottagaranpassning med känsla för stil. Hanteringen av bildspråk och kulturspecifika termer, begrepp och referenser vid översättning av spanska matreportage

Adaptación al receptor con sensibilidad estilística. Las metáforas y las referencias culturales en la traducción de reportajes de gastronomía

Författare

 • Sofie Nyrell

Summary, in Swedish

Till grund för denna uppsats ligger översättningar av tre spanska matreportage från tidskriften Sobremesa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man bäst går tillväga för att anpassa en text efter en ny målspråkskultur utan att riskera att den personliga stilen i texten går förlorad vid överföringen. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår ifrån Lennart Hellspongs och Per Ledins analysmodell i Vägar genom texten: handbok för brukstextanalys (1997) och fortsätter sedan med en genomgång av mina överväganden inför översättningen och mitt val av översättningsstrategier. Därefter följer ett avsnitt med översättningskommentarer som behandlar två problemområden gällande översättningen: dels kulturspecifika termer, begrepp och referenser, dels bildspråk. Översättningskommentarerna visar att det har krävts en hel del förtydligande kompletteringar för att de kulturspecifika orden och uttrycken ska fungera i en svensk kontext, och att bildspråket har bevarats så länge bilderna kan förstås av den nya mottagaren.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Översättning
 • matreportage
 • Sobremesa
 • Saúl Cepeda
 • funktionell strategi
 • mottagaranpassning
 • kulturspecifika översättningssvårigheter
 • bildspråk

Handledare

 • Ingela Johansson