Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Orson Welles:en kung utan krona

Författare

 • Magnus Widman

Summary, in Swedish

Syftet med denna text är dels att kunna beskriva och förklara anledningen till förändringen i Welles estetik från debutfilmen Citizen Kane (1941) till hans återkomst till USA med Touch of Evil (1958) dels att redogöra för hur den berättarstruktur som utmärkte hans debutfilm förekom i flera av hans produktioner. Jag skall särskilt behandla uppkomsten av filmen Mr. Arkadin/-Confidential Report; och vad som påverkat dess utseende och innehåll. Jag diskuterar också filmkonstens kollaborativa aspekter och dess betydelse för filmens slutgiltiga utseende. Detta är naturligt vid en jämförelse mellan några av de produktioner Welles varit involverad i. I texten diskuteras estetikens förändring över tiden och vad som styrt den.
En jämförelse mellan några olika filminspelningar ger också information om hur hans arbetsmetoder förändrades med skiftande betingelser. Med flera olika exempel ur Welles produktion som underlag redogörs för motsättningen mellan visionen hos konstnären Welles och produktionstekniska och ekonomiska förutsättningar i Hollywood och utanför.
Vad det innebär konstnärligt, organisatoriskt, ekonomiskt, tekniskt etc för en regissör som Welles att arbeta för en liten oberoende producent som han gjorde under inspelningen av Mr. Arkadin, istället för att arbeta vid en stor Hollywood studio som RKO som under inspelningen av Citizen Kane, är centralt för texten. Eftersom Mr Arkadin/-Confidential Report idag inte existerar i en version som samstämmer med Welles ursprungliga vision, handlar texten om att analysera de knapphändiga källor som trots allt finns tillgängliga. Till dessa hör den ursprungliga radioföljetongen, den litterära förlagan, tillsammans med flera video utgåvor, som närlästs, tillsammans med uttalanden av de inblandade. Texten redogör också för framväxten av det ursprungliga manuset genom flera medier: från hans roll som Harry Lime i The Third Man, vidare till en radioföljetong, The Adventures of Harry Lime. Från denna bröt Welles i sin tur ut ett avsnitt, Greek Meets Greek, vilket förvandlades till ett manus - Masquerade. Detta i sin tur blev underlag för filmen Mr. Arkadin.
I texten belyses filmerna i ljuset från Welles bakgrund som en mångfacetterad konstnär med en bakgrund inom teater, radio och film. Hans engagemang inom teater och radio under 30-talet hade stort inflytande på utformningen av hans filmer. Den privata sidan av honom är intressant eftersom hans filmer ofta är självbespeglande.

Avdelning/ar

Publiceringsår

1995

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Performing Arts

Nyckelord

 • Orson Welles
 • Mr. Arkadin
 • Confidential Report
 • Auteur Theory
 • Narrative
 • Flashback
 • Citizen Kane
 • War of the Worlds

Handledare

 • Erik Hedling