Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

Författare

 • Charlotte Lindholm

Summary, in Swedish

I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av
filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. Inledningsvis närstuderas materialet för att de aktuella språkvarieterna ska kunna identifieras. Sedan kategoriseras och begränsas språkvarieteterna, och representativa nyckelscener väljs ut. Originalscenerna och motsvarande dubbade scener från 1972/74 och 2008 undersöks och analyseras för att avslutningsvis jämföras med varandra.

Resultatet visar att många olika översättningsstrategier används, men också att
man i största möjliga mån försöker att hitta alternativ för att på så sätt undvika att röra sig mot ökad normalisering, dvs. att måltexten lägger sig närmare
standardspråket än källtexten. Resultatet visar också att båda dubbningarna ur flera aspekter lyckas att behålla samma helhetsintryck som originalfilmen, även om den senare dubbningen lyckas bäst. Ingen av de två dubbningarna lyckas helt att
förmedla rollfigurernas dubbla kulturtillhörighet och dess dynamik, och en tydlig
diakron tendens kan inte konstateras på bakgrund av de analyserade
nyckelscenerna.

Avdelning/ar

 • Translation Program

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Översättning
 • dialekter
 • sociolekter
 • flerspråkighet
 • massmedia och litteratur
 • dubbning av film
 • undertextning
 • översättningsstrategier
 • normalisering
 • amerikansk engelska
 • New Yorkengelska
 • italienska
 • sicilianska
 • Gudfadern
 • The Godfather

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)