Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

Författare:
 • Charlotte Lindholm
Publiceringsår: 2019
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för masterexamen (Två år)

Sammanfattning

I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av
filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. Inledningsvis närstuderas materialet för att de aktuella språkvarieterna ska kunna identifieras. Sedan kategoriseras och begränsas språkvarieteterna, och representativa nyckelscener väljs ut. Originalscenerna och motsvarande dubbade scener från 1972/74 och 2008 undersöks och analyseras för att avslutningsvis jämföras med varandra.

Resultatet visar att många olika översättningsstrategier används, men också att
man i största möjliga mån försöker att hitta alternativ för att på så sätt undvika att röra sig mot ökad normalisering, dvs. att måltexten lägger sig närmare
standardspråket än källtexten. Resultatet visar också att båda dubbningarna ur flera aspekter lyckas att behålla samma helhetsintryck som originalfilmen, även om den senare dubbningen lyckas bäst. Ingen av de två dubbningarna lyckas helt att
förmedla rollfigurernas dubbla kulturtillhörighet och dess dynamik, och en tydlig
diakron tendens kan inte konstateras på bakgrund av de analyserade
nyckelscenerna.

Nyckelord

 • Languages and Literatures
 • Översättning
 • dialekter
 • sociolekter
 • flerspråkighet
 • massmedia och litteratur
 • dubbning av film
 • undertextning
 • översättningsstrategier
 • normalisering
 • amerikansk engelska
 • New Yorkengelska
 • italienska
 • sicilianska
 • Gudfadern
 • The Godfather

Övriga

 • Lisa Holm (Professor)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen