Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

Författare:
  • Anders Löfgren
Publiceringsår: 2020
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Sammanfattning

I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. Alla förekomster av engelska direktlån och hybridlån registrerades samt ordens ordklasstillhörighet och eventuella metaspråkliga markörer. Därutöver undersöktes hur stor andel och vilka av de engelska importorden som med tiden har kommit att etableras i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), för att därigenom försöka förutse vilka samtida engelska importord som kan förmodas bli aktuella för etablering i den kommande femtonde upplagan av SAOL. Resultaten diskuteras i relation till tidigare studier om engelskans inflytande och ligger i linje med vad flera andra undersökningar har konstaterat, nämligen att inflödet av engelska importord i det svenska skriftspråket är tämligen konstant, dock något högre i specialgenrer som datortidskrifter.

Nyckelord

  • Languages and Literatures
  • importord
  • lånord
  • engelskan i svenskan
  • direktlån
  • hybridlån
  • främmande ord

Övriga

  • Lisa Holm (Professor)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen