Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

Författare

  • Anders Löfgren

Summary, in Swedish

I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. Alla förekomster av engelska direktlån och hybridlån registrerades samt ordens ordklasstillhörighet och eventuella metaspråkliga markörer. Därutöver undersöktes hur stor andel och vilka av de engelska importorden som med tiden har kommit att etableras i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), för att därigenom försöka förutse vilka samtida engelska importord som kan förmodas bli aktuella för etablering i den kommande femtonde upplagan av SAOL. Resultaten diskuteras i relation till tidigare studier om engelskans inflytande och ligger i linje med vad flera andra undersökningar har konstaterat, nämligen att inflödet av engelska importord i det svenska skriftspråket är tämligen konstant, dock något högre i specialgenrer som datortidskrifter.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • importord
  • lånord
  • engelskan i svenskan
  • direktlån
  • hybridlån
  • främmande ord

Handledare

  • Lisa Holm (Professor)