Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Agenda 2030-kurs ska inspirera till hållbarhet på schemat

Universitetshuset och Agenda 2030-målen.
Hållbarhetsfrågor går att applicera på alla typer av utbildningar, och den nya digitala Agenda 2030-kursen ska ge inspiration till lärarna.

I höst lanseras en ny digital kurs för lärarna vid universitet. Den handlar om hur man kopplar sin undervisning till Agenda 2030 och de globala målen – oavsett ämne.

– Vi fokuserar alla på vårt ämne, men vi måste lyfta blicken och se sammanhangen – på vilket sätt kan vår kurs eller vårt program främja en hållbar värld?, säger Kes McCormick, forskare på Miljöinstitutet, som är projektansvarig tillsammans med Emily Boyd på LUCSUS.

Kursen i hur man undervisar i och kring Agenda 2030 är en av de första i sitt slag i landet.

– Den är strukturerad på ett nytt sätt och utgår ifrån tre moduler: hur man lär sig, mäter och leder i hållbarhetsfrågor, säger Emily Boyd.

Porträtt av man.
Kes McCormick, forskare på Miljöinstitutet, menar att det inte finns något ämne som inte kan kopplas till Agenda 2030. Foto: Jenny Loftrup

Den har tagits fram av LUCSUS och IIIEE, men alla fakulteter och dekaner medverkar i onlinekursen. En pilotversion lanseras i september.

– Sedan rullas den ut brett senare under höstterminen. Målet är att vi under nästa år även ska kunna erbjuda den bredare, exempelvis som en MOOC, säger utvecklingsstrateg Susanne Norrman.

Porträtt av kvinna.
Emily Boyd på LUCSUS är en av de ansvariga för kursen. Foto: Kennet Ruona

Lunds universitet fick, tillsammans med tre fjärdedelar av de svenska lärosätena, underkänt för sitt sätt att rusta studenterna med ett hållbarhetstänk vid UKÄ:s utvärdering 2017. Kritiken mot LU handlade om att det inte fanns ett systematiskt arbete med hållbarhet i utbildningarna.

Kursen Agenda 2030 för LU-lärare är ett sätt att försöka få fler lärare – helst alla – att tänka till runt hållbarhet utifrån de globala målen och hur studenternas utbildning hör ihop med dem.

– I princip alla stora och små organisationer och företag i världen arbetar med att implementera Agenda 2030. Våra studenter måste vara förberedda på det, annars riskerar deras utbildning bli irrelevant, säger Kes McCormick.

Han menar att även inom LU behövs det en lyft blick och ett intresse för vad andra gör inom hållbarhet – ofta känner man inte till vilka initiativ som finns. Grunden till kursen lades när LUCSUS, LUCE och EHL tog fram en uppdragsutbildning för beslutsfattare i Afrika som ville lära sig mer om att driva hållbarhetsfrågor. I somras utvecklades den till en välbesökt sommarkurs om Agenda 2030 och de globala målen.

– Kursen ska också kopplas till Hållbarhetsforums viktiga arbete på universitetet, säger Emily Boyd.

Hållbarhet är en konkurrensfördel

Kes McCormick är inte någon nybörjare när det gäller att skapa digitala utbildningar, utan har varit med och tagit fram fyra moocar i serien ”Greening the Economy: Lessons from Scandinavia”.

– Sverige och svenska universitet är kända för att vara bra på hållbarhet, det är en konkurrensfördel internationellt.

Han menar att det inte finns något ämne som inte kan kopplas till Agenda 2030 och de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässig utveckling.

– Undervisar du till exempel i matematik eller fysik så finns det många saker som behöver beräknas och undersökas för att förstå klimatförändringar.

– Läser du språk behöver du lära dig hållbarhetsterminologin och alla studenter behöver förstå hur de kan få in hållbarhetsperspektivet hos sina framtida arbetsgivare. Tanken är LU-lärare kan gå kursen när det passar och välja de delar de behöver.

 Kursen ska boosta med inspiration, inte diktera hur det ska gå till. Det finns så många olika sätt att koppla sin undervisning till hållbarhet, säger Kes McCormick och berättar att det finns många goda exempel som LU-lärare delar med sig av.

Han vet att det finns intresse från yngre lärare men hoppas särskilt på uppslutning från utbildningar där hållbarhetstänk idag inte genomsyrar utbildningen. Det gäller exempelvis Ekonomihögskolan.

– Det finns undervisning som utgår från ständig tillväxt som något positivt, men det räcker inte planetens resurser till för.

Bland de som undervisar i online-kursen finns Johan Flygare, medicin; Lena Halldenius, mänskliga rättigheter om en rättvis övergång till hållbara samhällen; Anna Persson, om designprojekt i samverkan med FN:s innovationscenter och SONY; Håkan Jönsson etnolog om hållbara måltider; och Nils Droste, statsvetare om globalt miljöarbetes styrning och aktörer.

Dekanerna har också filmats och berättar hur de tänker runt Agenda 2030 och sin egen fakultet. I förlängningen är det meningen att fakulteterna på olika sätt ska verka för att så många lärare som möjligt går kursen, exempelvis genom att göra den till en del av introduktionen för nya lärare. Den kanske också blir en kurs i den högskolepedagogiska portföljen.

– Förhoppningen längre fram är att den blir meriterande. Det är nog så viktigt om vi menar allvar med att rusta alla studenter med ett hållbarhetstänk.

Fotnot: Kursen heter Universities and Agenda 2030: Teaching, Learning and ­Acting on the Sustainable goals och kommer att ligga i lärplattformen Canvas.

 

 

 

Agenda 2030 och de 17 globala målen

År 2015 antog FN:s medlemsländer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen för denna och kommande generationer. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.