Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gästtyckarna: Halvera universitetets utsläpp!

tre studenter

Studenterna bakom klimatuppropet, som hittills 4.700 studenter skrivit på, riktar sig mot chefer och medarbetare vid universitetet och uppmanar dem att visa handlingskraft och öka takten.

Året är 2019, och klimatförändringen är ett faktum som vi fortsätter blunda för. Forskning vid Uppsala universitet och University of Manchester visar att Sveriges utsläpp måste minska med 10–15 procent årligen, och därmed halveras inom fyra år. Det är nödvändigt att det i samhällets alla delar nu sker en snabb omställning – frågan om hållbarhet är inte något som kan lämnas till framtida generationer, utan måste tas på allvar redan idag.

Detta vet vi alla om, men ändå står vi bara och pekar. På företagen som måste göra mer. På nationer som måste ta sitt ansvar. På konsumenter som måste styra efterfrågan. Men vi själva då – vilken är universitetens roll? Vårt obestridligt viktigaste bidrag till samhället är kunskap. Samtidigt urholkas vår legitimitet som kunskapsinstitution om vi inte lever som vi lär. För om inte ens vi följer den forskning vi själva producerar och minskar våra egna utsläpp, hur kan vi då förvänta oss att någon annan ska göra det? Lunds universitet samlade kunskap sträcker sig över hela hållbarhetsspektrat. Vi, om några, borde vara bäst lämpade till att leda omställningen; istället hänger vi knappt med.

På institutionsnivå ser vi visserligen goda exempel på initiativ för att främja hållbarhet – senast var det institutionerna för biologi och psykologi som gick över till vegetarisk kost – men dessa initiativ är beroende av enskilda individers engagemang. Vad vi behöver är tydligt ledarskap som aktivt driver på en hållbar omställning inom hela universitetet. De stora frågorna löser vi inte en och en, utan tillsammans. Detta gäller inte minst flygresorna, den stora boven i dramat.

Internationalisering lyfts ofta som ett mål i konflikt med hållbarhet, men vi är övertygade om att det ena inte utesluter det andra. Tvärtom kan vi med smartare res- och mötes-vanor göra vinster på många plan. Digitala möten sparar in på tid, hälsa, och ekonomiska resurser, och resan med tåg kan utnyttjas till ostört arbete. För dig som nu skakar på huvudet åt orimligheten i att ta tåget till nästa konferens; vi hör dig. Samtidigt görs majoriteten av resorna till Stockholm med flyg trots en försumbar tidsvinst – hur rimligt är det? Som enskild anställd har du ett viktigt inflytande över dina resor, men för att på riktigt minska universitetets utsläpp krävs en struktur som tydligt främjar de hållbara valen.

Under februari månad har Lunds studenter bedrivit en namninsamling med krav på halvering av lärosätets växthusgaser inom fyra år, och torsdagen den 7 mars överlämnade vi 4711 namnunderskrifter till rektor Torbjörn von Schantz. Detta samtidigt som frustrationen växer världen över. Den 15 mars samlades 1,4 miljoner människor i 128 länder för klimatstrejk, inspirerade av Greta Thunberg. Världens unga kräver förändring. Vi studenter gör vårt bästa för att lyfta konkreta åtgärder till diskussion – nu hoppas vi att ni anställda vill göra detsamma.

Låt oss på alla nivåer uppmuntra ledningen till att jobba mer modigt och aktivt, tillsammans för ett hållbarare universitet. Någon annan väg finns inte.

Hanna Hasselqvist

Wilhelm Wanecek

Freddy Larsson

www.klimatuppropetlund.se