Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar på molekylärmedicinsk forskning i Lund

Gunilla Westergren-Thorsson

Wallenberg Centrum i Molekylärmedicin vid Lunds universitet, har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tilldelats ett driftsstöd om 150 miljoner kronor samt ytterligare 68 miljoner kronor för rekryteringstjänster i datadriven life science.

Under 2014–2015 satsade Stiftelsen 825 miljoner kronor på uppbyggnaden av fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. Målet var att förstärka life science-området i Sverige genom att utbilda framtidens forskare och forskningsledare och på så vis garantera hög standard i forskningen. Pengarna löper ut 2024, med det fortsatta driftstödet på totalt 600 miljoner kronor kan verksamheten nu fortsätta till 2028. 

3,7 miljarder

Stödet ingår i en nationell satsning på life science där Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse totalt satsar 3,7 miljarder kronor under tolv år, varav 3,1 miljarder är en riktad satsning på datadriven life science.

– I Lund har vi fokus på regenerativ medicin och i och med den här satsningen får vi nu medel för rekryteringstjänster inom precisionsmedicin och diagnostik samt inom smittspridning och infektionsbiologi. Detta är fyra kraftfulla rekryteringspaket där fokus är datadriven forskning, säger Gunilla Westergren-Thorsson, professor vid Lunds universitet, chef för WCMM i Lund och ordförande för den nationella kommittén i SciLifeLab.

Satsningen på smittspridning och infektionsbiologi är kopplad till nuvarande pandemi men också för att skapa ett bättre kunskaps- och utgångsläge inför framtida pandemier.

– Vissa märker inte att de är sjuka i covid-19 medan andra blir jättesjuka. Varför vi har denna olikheten är något som forskningen kan hjälpa oss att förstå. Satsningen på smittspridning och infektionsbiologi är kopplad till covid-19 och nya situationer som kan uppstå, säger Gunilla Westergren-Thorsson.

– Förhoppningen är att det ska leda till mer individanpassad behandling i framtiden, fortsätter Gunilla Westergren-Thorsson.

"En kärnfråga"

– Individanpassad medicin är en kärnfråga för den nuvarande fakultetsledningen och har varit en vägledande princip för fakultetens prioriteringar. Den här satsningen förstärker våra ambitioner så att vi ännu snabbare når fram till konkret patientnytta, säger Medicinska fakultetens dekan Erik Renström. 

Satsningen på datadriven life science kommer att placeras under SciLifeLabs styrelse. Drygt 1 miljard kronor är avsatt för 260 doktorandpaket och 210 postdok-paket som kommer att annonseras ut i nationell konkurrens. Därutöver satsas stora resurser på artificiell intelligens, bioinformatik och databaser.

Läs mer på stiftelsens hemsida

Vad är datadriven life science?

Om du ser dig själv som en dataplattform så kan du plocka ut information om dig själv; mäta proteiner och funktioner såsom när du andas eller rör på dig, och göra avbildningar av exempelvis dina leder eller lungor. Informationen kopplas ihop i en lång kedja med hjälp av algoritmer i det som kallas artificiell intelligens (AI).

”Tar du ett läkemedel i form av en tablett kan vi mäta hur tabletten funkar på flera nivåer, om du blev bättre och vad som händer med din lungfunktion och när du tex rör dig. På det viset kan vi mäta ett skeende och det kan leda till en mer individanpassad behandling eftersom vi kan koppla den senaste vetenskapen till din egen profil”, säger Gunilla Westergren-Thorsson.
I forskningen innebär det att identifiera biomarkörer som kan bidra till bättre behandling och bygga upp databanker med bioinformation.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.