Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mindre solel när försäljningen inte anpassas till marknaden

Att sälja solenergi i flera länder kräver mer anpassningar än vad som tidigare varit känt, visar ny avhandling.
Att sälja solenergi i flera länder kräver mer anpassningar än vad som tidigare varit känt, visar ny avhandling.

Solel passar många länder och skulle kunna vara vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter marknadens förutsättningar. – Villkoren för att erbjuda solceller skiljer sig mycket åt mellan olika länder, och det missar många energibolag. Resultatet blir att det tar längre tid att ta fram ett erbjudande som är attraktivt för kunderna och en affärsmodell som fungerar, säger Kajsa Ahlgren Ode som nyligen skrivit en avhandling i ämnet.

Som en del i omställningen mot förnybar energi vill många energiföretag göra det möjligt för privatpersoner att producera sin egen solel. Det låter rätt enkelt att stå för sin egen el genom solpaneler på hustaket, men förutsättningarna och lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder, vilket innebär att en affärsmodell som fungerar för ett energiföretag på en viss marknad inte nödvändigtvis fungerar på en annan marknad.

− Energiföretag som inspireras av andra företags lyckade affärsmodeller måste bli mer medvetna om att en affärsmodell från en viss marknad inte kan användas rakt av på en ny marknad. Den behöver anpassas till sitt nya område för att fungera framgångsrikt, säger Kajsa Ahlgren Ode, som nyligen disputerat med avhandlingen "Travelling business models – On adapting business models to new contexts" i ämnet Industriell ekonomi vid Designvetenskaper, LTH.

Kajsa Ahlgren Ode har främst studerat affärsmodeller för solenergi. Hon kallar modeller som förflyttas från en marknad till en annan för ”resande affärsmodeller” som behöver ”översättas” till sin nya marknad. Hon har i intervjuer med företagsledare och entreprenörer sett att många företag betraktar affärsmodeller som allmängiltiga och att det finns en uppfattning om att ett lyckat koncept på en marknad automatiskt fungerar framgångsrikt på en annan.

−En del företag betraktar affärsmodellen som en prototyp som kan kopieras. Då glömmer man bort att modellen formas av en mängd faktorer som mänskliga och individuella aspekter, lagar, regleringar och geografiska förutsättningar, säger Kajsa Ahlgren Ode. Det kan leda till att försöken att skapa en marknad för solenergi blir mindre framgångsrika i vissa länder än i andra.Det är mycket olyckligt, menar Kajsa Ahlgren Ode, eftersom det uppstår en bromsande effekt för det flertalet länder som är beroende av just solenergi för att minska sina koldioxidutsläpp och ställa om till förnybar energi.

−För klimatets skull är det bråttom att ställa om till hållbara energisystem. Att förstå hur affärsmodeller för solenergi blir framgångsrika är en viktig del i den processen. Om energiföretagen förstår utmaningarna med att ta in en ny affärsmodell i sin organisation, eller etablera en affärsmodell på en ny marknad, kan det leda till en snabbare energiomställning, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Text: Jessika Sellergren

För ytterligare information:Kajsa Ahlgren Ode, Industriell ekonomi, Designvetenskaper, LTH+46 73 420 70 02

Avhandlingen för nedladdning:http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/travelling-business…

Fakta: Vad är en affärsmodell?
En affärsmodell handlar om hur ett företag arbetar för att nå framgång och det inbegriper vad företaget erbjuder, hur kunderna nås, hur företaget organiserar sig och hur man får bäst avkastning. Kajsa Ahlgren Ode menar att det fokuseras på affärsmodeller allt mer.

−Affärsmodell är ett begrepp som de senaste tio åren blivit allt mer populärt att använda. Inom forskningen, i företagsvärlden och hos beslutsfattare kan man se att terminologin används allt mer och att organisationer i allt högre grad pratar om och arbetar med sin affärsmodell för att uppnå verksamhetens visioner.

Fakta: Solel
I vilka länder är solel ett framträdande energislag?
− I exempelvis Tyskland, USA och Japan är solel stort bland privatpersoner. Solel för storskalig produktion, i stora solelsparker, finns mycket i Kina och Indien, säger Kajsa Ahlgren Ode.
Hur bra är vi i Sverige på solel och hur står vi oss i förhållande till andra länder?
− I Europa anses Sverige vara en mellanstor marknad som växt de senaste åren. Men Europa tillhör inte de starkast växande marknaderna globalt, där ligger exempelvis Asien och Nordamerika före, och Syd- och Centralamerika är på gång.

Kajsa Ahlgren Ode. Bild: Andreas Hillergren.
Kajsa Ahlgren Ode. Bild: Andreas Hillergren.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.