Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rita Charon och David Julius nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten i Lund

rita charon och david julius. foto.
Rita Charon och David Julius, nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Två världsledande amerikanska forskare, kända för sin forskning inom medicinsk humaniora respektive det sensoriska nervsystemet och upplevelsen av temperatur och smärta, har utsetts till hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. De promoveras i Lund den 26 maj 2023.

Alltsedan David Julius upptäckt av temperatur- och smärtreceptorn TRPV1 har han bidragit med avgörande upptäckter för att förstå hur temperatursinnet och smärtsinnet fungerar. Han har belönats med ett stort antal prestigefyllda priser och utmärkelser för sin forskning och sina upptäckter, senast 2021 då han tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
 
David Julius doktorerade 1984 vid UC Berkeley och genomförde därefter sin postdoktorala utbildning vid Columbia University i New York. Sedan 1989 bedriver han sin forskning vid University of California, San Francisco, där han är professor i fysiologi.
 
Samarbetet med forskare vid Medicinska fakulteten sträcker sig långt tillbaka och redan 1999 publicerade David Julius och lundaforskaren Peter Zygmunt sin första gemensamma vetenskapliga artikel inom området TRP-kanaler. Genom åren har han besökt Lunds universitet vid flertalet tillfällen för att föreläsa och delta i enskilda möten med fakultetens forskare för att dela och utbyta kunskap med fokus på smärta och sensorik.

– Det är oerhört glädjande att David Julius knyts närmare till Lunds universitet. Han har med integritet bibehållit ett långsiktigt fokus på grundforskning i en tid då kraven på omedelbar samhällsnytta alltmer styr akademisk forskning. Vårt samarbete med David Julius har bidragit till att universitetet och Medicinska fakulteten fått stor uppmärksamhet internationellt inom forskningsområdet TRP-kanaler. Med sin senaste forskning har han tagit kryoelektronmikroskopi till en helt ny nivå vad gäller studier av membranbundna proteiner, ett intresse som fint sammanfaller med Lunds universitets satsning på strukturbiologi och ”drug discovery”. Jag ser fram emot att David med sin erfarenhet och generositet kan inspirera fakultetens unga forskare, säger Peter Zygmunt, professor i farmakologi.
 
Länk till en längre artikel med David Julius
 
Rita Charon är med sitt kunnande, sina sociala och pedagogiska kompetenser den sanna pionjären inom fältet medicinsk humaniora. Med dubbla doktorsexamina inom medicin och humaniora, bredden i hennes tvärvetenskapliga expertis och djupa professionella förankring står hon i frontlinjen för medicinsk humaniora och hur den kan implementeras i hälso- och sjukvården.
 
Hon leder institutionen för medicinsk humaniora och etik och är professor i medicin vid Columbia University. Hon tog sin läkarexamen vid Harvard 1978 och doktorsexamen i engelska vid Columbia 1999, med fokus på narratologi och Henry James verk. Hennes forskning fokuserar på konsekvenserna av narrativ medicinsk praxis, narrativ medicinpedagogik och hälso- och sjukvårdsteamets effektivitet.
 
Internationellt har Rita Charon varit en dem som allra starkast bidragit till medicinsk humaniora i forskning och utbildning. Genom sitt uttalade stöd för och samverkan med företrädare för narrativ medicin i Norden allmänt och Lund specifikt, har hon under lång tid främjat utvecklingen av medicinsk humaniora vid Lunds universitet. Rita Charon är en internationell förebild som betyder mycket för Medicinska fakulteten, inte minst inom ramen för Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora och dess utveckling av utbildning och forskning samt den viktiga samverkan med hälso- och sjukvården
 
– Det är med stor glädje som jag mottar beskedet att Medicinska Fakulteten i sin framsynthet utsett Rita Charon till hedersdoktor. Utvecklingen av hälso- och sjukvården och av professionsutbildningarna inom vår fakultet är i en fas där medicinsk humaniora raskt går från nice-to-have till need-to-have. I våra ansträngningar att lösa de samhällsutmaningar som avser hälso- och sjukvården har vi inte längre råd att begränsa oss till hälso- eller de medicinska vetenskaperna utan måste engagera humaniora och samhällsvetenskaperna. Detta gäller allt från det mellanmänskliga mötet mellan vårdande och vårdad till arbetsrelaterad stress, flykt från yrket bland sjukvårdspersonal och sjukvårdens själva organisation. Ingen har betonat medicinsk humanioras potential så starkt som Rita Charon. Genom sitt enorma engagemang, sin kunskap och sina erfarenheter av interdisciplinaritet utgör hon en fantastisk källa till inspiration för oss inom Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora och Lunds universitet, säger Martin Garwicz, professor i integrativ neurofysiologi och centrumledare för Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.
 
Länk till en längre artikel med Rita Charon

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.