Sveriges ambition: att bli bäst i världen på e-hälsa

Gudbjörg Erlingsdottir
Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper och koordinator för det tematiska samverkansinitiativet eHealth@LU.

Digital hälsa, vård och omsorg förändrar samhället och vårt sätt att leva. Vi kan få vård av ”digitala doktorer”, läsa vår journal via nätet och följa hur vi mår genom appar i telefonen. E-hälsan ger oss många nya möjligheter, men är teknikutvecklingen i fas med samtiden? Är vi på rätt väg?

– För några år sedan var det mycket snack om e-hälsa, men nu börjar det hända saker på riktigt. Så vi är på rätt väg men vi är inte framme ännu, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid LTH och koordinator för Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ för e-hälsa.

Bäst på e-hälsa 2025

”Framme” ska vi vara år 2025 då Sverige enligt regeringens ”Vision e-hälsa 2025” ska vara bäst i världen på e-hälsa. Ett sätt att bli bäst är enligt Gudbjörg Erlingsdóttir att samverka mer –  tvärvetenskapligt och över yrkesgränser.

Samverkansplattformen för e-hälsa formades 2017 för att närma sig e-hälsa från olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Plattformen vill bidra till en positiv och hållbar digital utveckling av hälsa, vård och omsorg, och adresserar e-hälsoutmaningar med en bred ansats.
– Hur påverkas medborgare och patienter av den nya tekniken? Hur förändrar digitaliseringen arbetsmiljön för vårdprofessionen? Går lagstiftning och ny teknik hand i hand? Hur kan teknikutvecklarna testa sina produkter? Och vad händer med all data – är e-hälsan säker? Gudbjörg Erlingsdóttir nämner några av de utmaningar som samverkansplattformen tar sig an med hopp om hållbara lösningar – både för samhället och för individen.

Sprida kunskap ett av uppdragen

I plattformen möts forskare, vårdpersonal, myndigheter, politiker, kommuner, teknikutvecklare och företag. Gudbjörg Erlingsdóttir beskriver samverkansinitiativet för e-hälsa som en mötesplats för alla som vill bidra med kunskap till digitaliseringen av vården.
Och just kunskapsaspekten är en viktig del av plattformens arbete – både skapandet och spridningen av den.


– Nätverket kan ses som en bank att hämta insikter och kunnande från för en hållbar utveckling av den digitala hälsan, vården och omsorgen. Utmaningar som upphandling av e-hälsosystem, användning av AI och implementeringen av e-journalsystem kräver en djupdykning i kunskapsbanken. Det är svåra frågeställningar som vi behöver vrida och vända på utifrån olika infallsvinklar, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

E-hälsotjänster och arbetsmiljö

Som e-hälsoforskare med fokus på arbetsmiljö bidrar Gudbjörg Erlingsdóttir själv till samverkansplattformen med kunskap om hur digitaliseringen påverkar användarnas arbetsmiljö – aspekter som e-hälsotekniken vanligtvis inte i första hand adresserar.


– Digitala stödsystem kan vara ett sätt att underlätta och förbättra arbetsmiljön inom hemsjukvård och hemtjänst, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, och berättar att i ett av forskningsprojekten som drivs av medlemmar i samverkansplattformen för e-hälsa fick hemsjuksköterskor och hemtjänstpersonal göra en önskelista över digitala tjänster de helst ville använda i sitt arbete.


På listan nämndes en sammanhållen, lättåtkomlig och uppdaterad läkemedelista, ett enda system för beställning av material, ett bättre system för informationsdelning samt elektronisk delegering.


– För bättre förståelse för hur digitaliseringen påverkar arbetet och arbetsmiljön bör vårdpersonalen involveras redan under utvecklingen av nya e-hälsotjänster. Då får vi lära oss mer om vad som fungerar, samt organisationer och personal blir bättre förberedda för en digital arbetsmiljö.

Internationalisering näst på listan

Framöver ser Gudbjörg Erlingsdóttir fram emot att bredda och fördjupa nätverkets internationella kontakter för att följa utvecklingen inom e-hälsa även i andra länder.


– Många forskargrupper i andra länder arbetar likt oss med samverkan inom både offentlig och privat sektor, och förutom att ta del av intressanta erfarenheter kan det internationella utbytet inspirera till nya gemensamma intresseområden och projekt, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.
 

 

 

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden.

Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Hittills har vi startat följande samverkansinitiativ, som alla pågår under tre år:

Tematiska samverkansinitiativ

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.