Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre nya hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten har utsett Bengt Lundell, Clare McGlynn och Samuel Engblom till hedersdoktorer. De promoveras i Lunds domkyrka den 25 maj 2018.

Clare McGlynn är Professor of Law vid Durham University i Storbritannien. I sin forskning belyser hon aktuella samhällsfrågor från ett kritiskt, och ofta feministiskt och genusteoretiskt, perspektiv. De senaste tio åren har hon främst verkat inom straffrätten och behandlat ämnen kopplade till sexualbrott och sexualitet, såsom våldtäkt, sexuellt våld och regleringen av pornografi. Hon har skrivit flera böcker och deltar ofta i den offentliga debatten och i TV. Hon samverkar nära med bl.a. regering, myndigheter och frivilligorganisationer för att förbättra lagstiftning och policy och motverka våld mot kvinnor. McGlynn har också bakgrund som praktiserande jurist.
Clare McGlynn har sedan många år en stark anknytning till juridiska fakulteten i Lund. Hon har deltagit i flera konferenser och hållit ett antal forskarseminarier, bland annat om brottsoffer och den av henne myntade termen ”kalejdoskopisk rättvisa”.

Bengt Lundell disputerade 1987 på Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Sedan han kom till Juridiska fakulteten 1993 har han utgjort en hörnsten för fakultetens utbildning och forskningsmiljö inom den offentliga rätten.
Bengt Lundell har utvecklat internationaliseringsarbetet och internationella samarbeten vid fakulteten och hela Lunds universitet, inte minst genom det Sida-finansierade projektet Strengthening Legal Education in Vietnam som pågick i ett drygt decennium från 1998. Samarbetet med de vietnamesiska universiteten i projektet har fortsatt även efter att det avslutats och Bengt Lundell är hedersprofessor vid Ho Chi Minh City University of Law.
Bengt Lundell har sedan flera år haft centrala uppdrag inom China-EU School of Law (CESL) där han 2017 utsågs till europeisk dekan.

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO. Han studerade juridik i Lund och disputerade vid the European University Institute i Florens 2003. Parallellt med sitt arbete på TCO har han deltagit i flera internationella forskningsprojekt och konferenser samt publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter.
Samuel Engblom har ett stort samhällsengagemang och bred erfarenhet av såväl svensk som europeisk arbetsmarknadspolitik. I sin forskning har han berört gränsområdet mellan arbetsrätt och relaterade områden, såsom migrationsrätt, socialförsäkringsrätt och skatterätt.
Under sin studietid i Lund knöts Samuel Engblom till miljön kring det s.k. Normaprogrammet och forskning och utbildning i civilrättens sociala dimension. Han har fortsatt att hålla kontakt med programmet, och löpande engagerat sig som gästföreläsare och även aktivt medverkat i flera av programmets internationella konferenser och publikationer.
 

 

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.