Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Christian Dahlman ny Pufendorfprofessor vid Lunds universitet

Bild på Christian Dahlman från installationsföreläsningen
Christian Dahlman, professor I allmän rättslära, vid installationsföreläsningen för Pufendorfprofessuren.

Christian Dahlman, professor i allmän rättslära vid Juridiska fakulteten, har i hög konkurrens tilldelats Pufendorfprofessuren vid Lunds universitet. Utnämnandet ger Dahlman utökade möjligheter till forskning under de kommande fyra åren.

Professuren är uppkallad efter den förste professorn vid Lunds universitet, den tyske juristen och teologen Samuel Pufendorf (1632–1694), världsberömd för sina skrifter om naturliga rättigheter, och ihågkommen som en humanist före sin tid.

Dahlman efterträder tidigare innehavare av professuren, Karin Aggestam och blir därmed den sjätte i ordningen som får utmärkelsen. 

Pufendorfprofessuren möjliggjordes genom en generös donation från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, och innebär att professorn disponerar mer tid för egen forskning samt erhåller ett extra anslag för forskningsomkostnader.

– Att uppbära en professur som är uppkallad efter Samuel Pufendorf är särskilt hedrande och ansvarsfullt. Hans forskning spände över många juridiska områden, bland annat mitt forskningsområde – bevisvärdering i brottmål, säger Christian Dahlman.

Tankefel i rättsligt beslutsfattande

Bevisvärdering är ett tvärvetenskapligt ämne. Dahlman beskriver sitt forskningsfält som en mötesplats mellan juridik, filosofi, matematik och psykologi. Han leder en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Lunds universitet (LEVIC – Law, Evidence and Cognition) som bland annat forskar om tankefel i rättsligt beslutsfattande. I sin forskning har Dahlman identifierat ett flertal matematiska tankefel som domare gör sig skyldiga till när de gör sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering och Dahlman har utvecklat metoder som hjälper domarna att undvika dessa fel. 

Dahlman är även redaktör och programledare för den populära LU-podcasten Öppet fall som handlar om uppmärksammade rättsfall och som varje månad attraherar över 15 000 lyssnare. I Öppet fall har Dahlman bland annat gjort avsnitt om Palmemordet, Thomas Quick, Kulturprofilen och rättegången mot Anckarström för mordet på Gustav III.

Verka i Pufendorfs anda

Som innehavare av Pufendorfprofessuren ska man verka i namngivarens anda, vilket Dahlman tolkar på följande vis: 

– Precis som Pufendorf angriper jag juridiken på ett tvärvetenskapligt sätt. När det gäller bevisvärdering är den grundläggande tanken i Pufendorfs skrifter att rättssäkerheten kan förbättras om domare värderar bevis på ett mer rationellt sätt. Här finns en tydlig linje till min forskning.

Se video från Christian Dahlmans installationsföreläsning

Mer om söderbergstiftelserna:
http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/
http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/

Pufendorfprofessuren

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelses professur till minne av Samuel Pufendorf inrättades 2002. Samuel Pufendorf var en tysk jurist och teolog som kallades till en professur när Lunds universitet grundades 1666. Pufendorf var en föregångare inom modern humanism och folkrätt och professuren ska främja forskning inom främst rättsvetenskap, ekonomi och politisk filosofi. Pufendorf menade till skillnad från många andra av det krigiska 1600-talets filosofer att människans naturtillstånd var fred. Innehavaren av professuren ska "verka i Pufendorfs anda och sträva efter en fredlig ordning".

Professuren kan innehas av en professor vid Lunds universitet inom ämnena ekonomi, politisk filosofi eller rättsvetenskap. Professuren innehas för en period om högst fyra år och innebär att professorn disponerar mer tid för egen forskning samt erhåller ett särskilt anslag för forskningsomkostnader. Tidigare innehavare av professuren har varit Aleksander Peczenik, Kjell Åke Modéer, Håkan Hydén, Gregor Noll och Karin Aggestam.

 

Porträtt Christian Dahlman

Christian Dahlman

Christian Dahlman är professor i allmän rättslära vid Juridiska institutionen.

Läs mer om hans forskning i Forskningsportalen

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.