Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Danmark har ett 30-årigt försprång i arbetet mot gängvåld

dansk polis
Svenska politiker sneglar mot Danmark i kampen mot gängvåldet. Mostphotos

Danmark har ett försprång på 30 år när det gäller arbetet mot gängkriminalitet. Och deras kriminalitet ser annorlunda ut, något som svenska politiker bör ha i åtanke när de sneglar på danskt polisarbete. Det menar kriminologen David Sausdal som forskat om danskt gängvåld och brottslighet över landsgränser.

– Att man i Danmark gjort många saker rätt när det gäller att få bukt med gängvåld är helt uppenbart, säger David Sausdal och pekar på skillnaden i antalet dödsskjutningar; 63 i Sverige bara det senaste året mot 37 i Danmark de senaste fem åren.

–  Men det finns en stor risk att svenska politiker tittar på fel saker. Särskilt som de olika delarna i de danska sk gängpaketen inte har utvärderats var för sig och därför blir svåra att använda som facit.

Tyvärr finns en tendens att forskningskritik mot hårdare tag såsom hårdare straff och visitationszoner tas emot som aningslös och romantisk vänsterpolitik.

Vilka delar av de danska gängpaketen tror du inte är effektiva?

– Hårdare straff och visitationszoner. Tyvärr finns en tendens att forskningskritik mot hårdare tag såsom hårdare straff och visitationszoner tas emot som aningslös och romantisk vänsterpolitik. Men så är det inte. Det är en fråga om effektivitet och inte om ideologi. Forskning visar att just hårdare straff oftast inte är särskilt effektivt, och särskilt inte när det gäller den professionella brottsligheten.

– Den som en gång valt att bli yrkeskriminell räknar ofta med att förr eller senare hamna i fängelse. Våldet är inte bara ett rationellt, ekonomiskt val men utan också en livsstil, och att sitta inne ger till och med status och prestige i vissa kretsar. Så verkar det definitivt vara inom den svenska gängkulturen.

– Men, och detta är viktigt att påpeka, det kan finnas andra anledningar att höja straffen i Sverige. Inte för att avskräcka de kriminella utanför för att värna om det allmänna rättsmedvetandet. Det är en debatt som inte har förts särskilt mycket. Är det exempelvis rimligt att en ung människa som mördat någon bara får sitta inne i fem år? I Danmark hade samma brott gett ungefär 15 år.

­– Men som åtgärd för att ”knäcka gängen” är den både ineffektiv och dyr.

Men det måste väl också betyda något för brottsbekämpningen att de gängkriminella hålls borta från gatan?

– Så är det. Och det finns forskning som visar att det finns en viss, om än liten, nedkylande effekt på upptrappade konflikter om man låser in huvudaktörerna. Dock gäller fortfarande att man faktiskt griper de skyldiga. Och fortfarande är åtgärden inte bland de mer effektiva.

Du tror inte heller på visitationszoner?

– Nej. Ur en kriminologisk och bredare social synvinkel riskerar de göra mer skada än nytta eftersom exempelvis närpolisarbete är en grundsten i utsatta områden och i arbetet med att stoppa nyrekryteringen. Det är via bra kontakter som polisen gör ett gott förebyggande arbete och kan hitta de ungdomar som är på väg in i kriminaliteten.

– Eftersom visitationszoner lätt glider över till etniskt profilerat polisarbete är risken stor att kontakter mellan polis och lokalbefolkning blir sämre; misstroende skapas och polisens utredningsarbete blir ännu svårare. Det finns forskning som visar att förtroendet till polisen har minskat bland etniska minoriteter i Danmark, även om det fortfarande är ganska högt.

I dag klaras endast 30 procent av de gängrelaterade brotten upp. Det är en mycket låg siffra om man jämför med Danmark

Vilka åtgärder tror du på när det gäller svensk gängkriminalitet?

– Sveriges gängkriminalitet har fått gå alldeles för långt och kommer att bli svår att få bukt med. Det är som en snöbollseffekt där snöbollen blivit så stor att den tyvärr knappt går att stoppa, i alla fall inte kortsiktigt.

– Men fokus måste ligga på utredningsarbetet, inte bara när det gäller skjutningarna utan exempelvis även den ekonomiska brottsligheten som omger dem. I dag klaras endast 30 procent av de gängrelaterade brotten upp. Det är en mycket låg siffra om man jämför med Danmark och många andra länder var siffran som oftast är 2-3 gångar högre.

– Och även om läget i Sverige är extremt så får man inte glömma att parallellt arbeta med de mer ”mjuka”, sociala och preventiva insatserna.

– Internationellt sett tror jag att man måste satsa mer på att styrka samarbetet inom exempelvis Europol. Man måste ge upp viss suveränitet när det gäller polissamarbete så att det överstatliga samarbetet kan utvecklas.

Vad är det som Danmark har gjort rätt när det gäller gängkriminaliteten?

– Man får inte glömma att Danmark har ett försprång på ungefär 30 år. Där började man med krafttag mot gängkriminalitet i samband med 90-talets stora MC-krig.

– Det är också skillnad på gäng och gäng och det gör att jämförelserna ibland haltar. Är aktörerna stora, som i Danmarks fall, finns det möjlighet till medlingsprocesser. I Sverige handlar krigen inte bara om stora gängkonflikter utan alltmer om konflikter på individnivå, med en våldskultur som kräver att man reagerar på småkränkningar. Bara i Stockholmsområdet finns enligt polisen över 50 kriminella nätverk.

– Danmark har satsat mycket på välfärd och på att minska utanförskapet. Utvärderingar – ja dessa har faktiskt utvärderats – visar att satsningarna gjort skillnad. Enligt en nylig undersökning har brottsligheten minskat, tryggheten ökat och de som bor i utsatta områden är mer nöjda i dag än vad de var för fem år sedan.

– Under samma tid har ojämlikheten i Sverige ökat och skolan har blivit mer segregerad på ett sätt som den inte är i Danmark.

Forskar ni kriminologer om rätt saker?

– Jag tycker att man kan vara kritisk mot såväl politiker som mot forskningsråd och oss forskare för att inte mer ha studerat drivkrafterna hos gängen. Det behövs mer etnografisk forskning för att förstå gängens specifika subkultur. Exempelvis behöver vi bli bättre på att förstå hur olika subkulturers idéer om prestige och värde driver på och förvärrar våldet. Det behövs också forskning om bruket och effekten av sociala medier och så kallad ”gangsterrapp”.

David Sausdal

David Sausdal
Fotograf: Johan Persson

Forskar om polisarbete och gränsöverskridande brottslighet.
Läs mer

Om nyhetsbrevet Apropå

Den här artikeln är publicerad i nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitet. Där kommenterar några av universitetets 5 000 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Innehållet i artikeln är fritt att återpublicera i sin helhet, eller i delar, så länge källa anges.

Läs mer om nyhetsbrevet

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.