Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare granskar klimatpolitiken

cyklist i Lundagård

Lunds kommun följer den nationella strategin med ett klimatpolitiskt råd och inrättar en motsvarighet på lokal nivå. Flera forskare från Lunds universitet och SLU föreslås bli de som granskar kommunens lokala klimatarbete.

I januari 2018 bildades det nationella klimatpolitiska rådet – lundaprofessorn Markku Rummukainen är en av ledamöterna.

– Sveriges klimatpolitiska råd ska granska regeringens samlade politik, så att den är förenlig med Sveriges klimatmål, berättar Markku Rummukainen som nu också föreslås få en plats i Lunds kommuns klimatpolitiska råd, tillsammans med flera andra forskare vid universitetet.

Ska granska kommunen

Det lokala rådets uppdrag är att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, och att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. 

Både Sverige och Lunds kommun har hittills minskat utsläppen av växthusgaser mycket tack vare storskaliga system för produktion och distribution av värme, som varit relativt enkla att ställa om. 

– De stora utmaningar vi nu har framför oss handlar om industrin och om transporter, där det behövs investeringar i ny teknik och i infrastruktur. Det krävs också en samhällsutveckling som betonar tillgänglighet framför mobilitet. Vår konsumtion behöver förändras i en cirkulär riktning, så att mindre går till svinn, säger Markku Rummukainen.

Inga utsläpp 2045

Det övergripande målet i det nationella klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Lunds universitet är en av de myndigheter som bidrar med kunskapsunderlag till klimatarbetet. 

– Det finns både kunskap och allt fler lösningar som kan bidra till minskade utsläpp och till klimatanpassning, i Lund, i Sverige och i världen. Den stora utmaningen idag är att skala upp nya lösningar och att göra det nya till norm, säger Markku Rummukainen.

Ledamöter som föreslås till Lunds klimatpolitiska råd:

Ordförande Lena Neij, professor och föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. 

Vice ordförande Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. 

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. 

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet. 

Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning samt Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Markku Rummukainen medverkar också i det nationella klimatpolitiska rådet.

Catharina Sternudd, prefekt, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet. 

Linda Tufvesson, prefekt, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.