Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets valexpertlista

journalist med block och mikrofon

Här finner du statsvetare, ekonomer, historiker med flera, som kan kommentera dagsaktuella händelser eller ge långsiktiga analyser kring frågor som rör olika val.

Arbetsmarknadspolitik

Johannes Lindvall, statsvetare, 046- 222 89 31, johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Andreas Inghammar, docent i handelsrätt (arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt, EU arbetsrätt, diskrimineringsfrågor, särskilt i arbetslivet), 073-391 96 02, andreas [dot] inghammar [at] har [dot] lu [dot] se

Roland Paulsen, docent i sociologi (i synnerhet frågor om Arbetsförmedlingen, arbetstidsförkortning och utveckling mot postpolitik där de traditionella ideologierna förlorar i betydelse.) 046-222 32 64, 073-783 93 37, roland [dot] paulsen [at] fek [dot] lu [dot] se

Anders Kjellberg, professor i sociologi, forskar bland annat om arbetskraftsmigration och fackliga organisationer, anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se, +46 46 222 88 47, https://www.soc.lu.se/anders-kjellberg

Christopher Mathieu, docent i organisations- och arbetssociologi, arbetsmarknad och kulturfrågor, christopher [dot] mathieu [at] soc [dot] lu [dot] sehttps://www.soc.lu.se/christopher-mathieu


Parlamentarism, regeringsbildning och koalitionspolitik

Johannes Lindvall, statsvetare, 046-222 89 31, johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Jan Teorell, statsvetare, 046- 222 80 93, jan [dot] teorell [at] svet [dot] lu [dot] se

Hanna Bäck, statsvetare, 046-222 01 61, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se


Juridiska aspekter på val, riksdag och regering

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt, 073-053 88 17, henrik [dot] wenander [at] jur [dot] lu [dot] se


Sjukvårdspolitik och välfärdsfrågor

Johannes Lindvall, statsvetare, 046-222 89 31, johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Lina Maria Ellegård, forskare i nationalekonomi. Sjukvård med fokus på vårdval, konkurrens, ersättningsmodeller. (Ej anträffbar vecka 27–31). 046-222 86 80, lina_maria [dot] ellegard [at] nek [dot] lu [dot] se

Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi. Välfärdsstaten, omfördelning och migration. 046-222 46 43, andreas [dot] bergh [at] nek [dot] lu [dot] se.

Anders Anell, professor. Företagsekonomi, medicin och hälsovetenskap, sjukvårdsorganisation. Har bl.a. utrett primärvårdens resurser, styrning och organisation. 070-585 35 04, anders [dot] anell [at] fek [dot] lu [dot] se.

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi. Förvaltningspolitik, tillit, styrning, välfärd, förvaltningskultur, professioner. 0708-33 00 30, louise [dot] bringselius [at] fek [dot] lu [dot] se.


Sverigedemokrater, kommunalpolitik, lokalval, folkomröstningar mm

Anders Sannerstedtanders [dot] sannerstedt [at] svet [dot] lu [dot] se


Regional ojämlikhet över tid och historiska infrastruktursatsningar

Kerstin Enflo, docent ekonomisk historia. (Ej anträffbar 6–9 september). 046-222 74 91, kerstin [dot] enflo [at] ekh [dot] lu [dot] se


EU och svenska valet, Europafrågor

Maria Strömvik, statsvetare, 046-222 04 87, maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se

Bart Bes, statsvetare, 046-222 68 38, bart [dot] bes [at] svet [dot] lu [dot] se

Anamaria Dutceac Segesten, statsvetare. Sociala medier, valkampanjer, europapolitik, nationella och europeiska identiteter, Balkan, Öst- och Centraleuropa, 076-807 55 28, anamaria [dot] dutceac_segesten [at] eu [dot] lu [dot] se 


Internationell handel, handelspolitik, handelsavtal, globalisering

Maria Persson, docent i nationalekonomi, 046-222 46 70, maria [dot] persson [at] nek [dot] lu [dot] se


Expertinflytande i politiken

Maria Hedlund, statsvetare, 046-222 01 63, maria [dot] hedlund [at] svet [dot] lu [dot] se


Försvarspolitik, säkerhetspolitik

Karin Aggestam, 046-222 49 23, 070 370 02 15, karin [dot] aggestam [at] svet [dot] lu [dot] se

Annika Bergman Rosamond, 046-222 46 91, annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Annika Björkdahl, 046-222 01 62 (annika [dot] bjorkdahl [at] svet [dot] lu [dot] se och )

Catarina Kinnvall, 046-222 80 94, 072-542 00 15, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Mårten Lindberg, statsvetare, marten [dot] lindberg [at] svet [dot] lu [dot] se

Tony Ingesson, statsvetare, tony [dot] ingesson [at] svet [dot] lu [dot] se

Wilhelm Agrellwilhelm [dot] agrell [at] svet [dot] lu [dot] se

Mi Lennhag, 0709-50 93 23, mi [dot] lennhag [at] svet [dot] lu [dot] se (EU, Öst- och Centraleuropa)


Intresseorganisationer och civilsamhället

Johannes Lindvall, statsvetare, 046-222 89 31, johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se 

Ylva Stubbergaard, statsvetare,  ylva [dot] stubbergaard [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 80 49 

Makteliter inom civilsamhället: 

Håkan Johansson, socialt arbete, hakan [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se (,) 046-222 09 88, 070-849 48 67 

Malin Arvidsson, mänskliga rättigheter, malin [dot] arvidsson [at] mrs [dot] lu [dot] se , 046-222 79 51  


Demokrati

Jan Teorell, statsvetare, 046-222 80 93, jan [dot] teorell [at] svet [dot] lu [dot] se

Ylva Stubbergaard, statsvetare, 046-222 80 49, ylva [dot] stubbergaard [at] svet [dot] lu [dot] se


Korruption

Jan Teorell, statsvetare, 046-222 80 93, jan [dot] teorell [at] svet [dot] lu [dot] se


Kändisar, aktivism och politik

Annika Bergman Rosamond, statsvetare, 046-222 96 41, annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se


Migration

Catarina Kinnvall, 072-542 00 15, 046-222 80 94, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Olof Ejermo, universitetslektor i ekonomisk historia, docent i innovationsekonomi. Ekonomiska effekter av forskning och utveckling inom akademi och näringsliv, arbetskraftsrörlighet och migration – med fokus på innovationer och uppfinningsrikedom. 046-222 96 50, 073-694 63 42, olof [dot] ejermo [at] ekh [dot] lu [dot] se.

Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi. Välfärdsstaten, omfördelning och migration. 046-222 46 43, andreas [dot] bergh [at] nek [dot] lu [dot] se.

Johan Sandberg, doktor och biträdande lektor i sociologi, invandring och integration, johan [dot] sandberg [at] soc [dot] lu [dot] se, +46 46 222 43 70,https://www.soc.lu.se/johan-sandberg


Miljö- och klimatpolitik

Fariborz Zelli, statsvetare, 046-222 47 64, fariborz [dot] zelli [at] svet [dot] lu .se

Ina Möllerina [dot] moller [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 41, 073-904 09 54

Johannes StrippleJohannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 04 88, 070-819 71 29

Roger Hildingssonroger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 47 62, 070-693 15 71

Tobias Nielsentobias [dot] nielsen [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 01 65

Åsa Knaggårdasa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 01 64

Max Åhman, universitetslektor vid Miljö- och energisystem, max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se, 046-222 95 43 (klimatpolitik och industrins omställning)


Nationalism, främlingsfientlighet och radikalisering


Hanna Bäck, statsvetare, 046-222 01 61, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se

Catarina Kinnvall, statsvetare, 072-542 00 15, 046-222 80 94, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Ted Svensson, statsvetare, 046-222 03 43, ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se


Partier och val (särskilt centerpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna)

Malena Rosén Sundström, 046-222 49 94, malena [dot] rosen_sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se

Mikael Sundström, 070-581 17 03, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se

Hanna Bäck, statsvetare, 046-222 01 61, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se ()


Skolpolitik

Johannes Lindvall, statsvetare, 046-222 89 31, johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Mikael Sundström, 070-581 17 03, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se

Anna Flyman Mattsson, svenska som andraspråk, ämnet i skolan, modersmålsundervisning, flerspråkighet i skolan, 070-331 98 70, anna [dot] flyman_mattsson [at] nordlund [dot] lu [dot] se 

Antoinette Hetzler, professor i sociologi, privatisering av den offentliga sektorn, sociala rättigheter och reglerandet av den offentliga sektorn, samt kvinnodominerade yrken i den offentliga sektorn. Konflikt i skolan, elevers och lärares rättigheter och skolans klimat. antoinette [dot] hetzler [at] soc [dot] lu [dot] se, +46 46 222 88 12,https://www.soc.lu.se/en/antoinette-hetzler.


Socialpolitik

Niklas Altermarkniklas [dot] altermark [at] svet [dot] lu [dot] se

Moira Nelson, moira [dot] nelson [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 46


Terrorism

Catarina Kinnvall, statsvetare, 072-542 00 15, 046-222 80 94, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Møller Ølgaard, statsvetare, (medieanvändning och propaganda), 046-222 89 73, +45 3028 8990, daniel_moller [dot] olgaard [at] svet [dot] lu [dot] se


Väljarbeteende och strategiskt röstande

Johannes Lindvall, statsvetare, 046-222 89 31, johannes [dot] lindvall [at] svet [dot] lu [dot] se

Jan Teorell, statsvetare, 046-222 80 93, jan [dot] teorell [at] svet [dot] lu [dot] se

Hanna Bäck, statsvetare, 046-222 01 61, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se


Äldrefrågor/äldreforskning

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård och koordinator för forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet. Frågor som rör bostäder och närmiljö för den åldrande befolkningen. Kan ge breda perspektiv på åldrandet som fenomen, ålderism och vikten av att göra äldre delaktiga i forskningen och i samhället. 046-2221940, 070-317 31 11, susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se

Agneta Malmgren Fänge, docent i arbetsterapi. Forskar kring bostadsanpassningar och tekniska hjälpmedel. Särskilt intresse för välfärdsteknologi. Fokuserad på hur vi kan utbilda icke-legitimerad personal inom vård och omsorg att möta behoven av kompetens. 046-222 19 72, 070-341 19 62, agneta [dot] malmgren_fange [at] med [dot] lu [dot] se

Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, arbetar med flera nationella studier om vad som påverkar äldres hälsotillstånd, vård och omsorg. Kognitiv funktion hos äldre, vaskulära riskfaktorer, kost, orsaker till fall och fraktur och befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande. 040-39,13 20, 070-853 86 45, solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se

Elisabeth Londos, professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition vid Lunds universitet och överläkare vid SUS, Minnesmottagningen, 072-599 70 39, elisabet [dot] londos [at] skane [dot] se

Oskar Hansson, professor i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid SUS, Minnesmottagningen, kontaktuppgifter: 072-226 77 45, oskar [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se

Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, frågor om äldreomsorg, åldersdiskriminering, pensionärsorganisationer och sociala problem som drabbar äldre (missbruk, psykisk ohälsa hemlöshet etc). 046-2221293, 073-316 77 34, hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se


Folkhälsa, socialmedicin, primärvårdsforskning

Juan Merlo, professor i socialmedicin, jämlikhet och vård på lika villkor enligt behov och alla människors värdighet, skillnader i hälsa och sjukvårdskonsumtion: 070-509 22 65, juan [dot] merlo [at] med [dot] lu [dot] se

Jan Sundquist, professor i allmänmedicin, primärvårdsläkare och verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds Universitet och Region Skåne. 070-580 75 30, jan [dot] sundquist [at] med [dot] lu [dot] se

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin, primärvårdsläkare, forskargruppsledare vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds Universitet och Region Skåne. 072-550 39 33, kristina [dot] sundquist [at] med [dot] lu [dot] se


Privatekonomi och politik

Erik Wengström, docent i nationalekonomi, Svarar gärna allmänt på frågor som rör (privat)ekonomi och väljarbeteende. Har studerat hur politiska preferenser relaterar till inkomst, kön och personlighet. Han har även intresserat sig för hur politiska preferenser hänger ihop med olika uppfattningar om rättvisa. 046-222 0123, 0708-396 111, erik [dot] wengstrom [at] nek [dot] lu [dot] se


Statistik, sannolikhetsteori, opinionsundersökningar av väljarstöd

Jakob Bergman, universitetslektor i statistik, 046-222 89 05, jakob [dot] bergman [at] stat [dot] lu [dot] se


Riksbank, penningpolitik, bomarknad, finanskris

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi, 046-222 46 44, fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se. (Kan även svara på frågor om klimat och hållbar utveckling hur ett makroekonomiskt perspektiv.)


Historiska perspektiv

Lars Edgren, professor i historia, de politiska partiernas och partisystemets historia, 070-578 83 67, lars [dot] edgren [at] hist [dot] lu [dot] se

Martin Ericsson, forskare i historia, demokratins historia, politiskt våld i det förflutna, rösträttens historia 070-459 02 98, martin [dot] ericsson [at] hist [dot] lu [dot] se


Sociala medier och politisk aktivism

Tobias Linné, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, 070-12 24 16, tobias [dot] linne [at] kom [dot] lu [dot] se


Kamerabevakning, personlig integritet och digitalisering

Markus Lahtinen, universitetslärare och forskare i informatik, 046-222 91 59, markus [dot] lahtinen [at] ics [dot] lu [dot] se.


Språkbruk, självframställning, identitetspolitik, litteratur, kultur

Evelina Stenbeck, forskare i litteraturvetenskap, hur politiker uttrycker sig, vilka symboler och metaforer de använder, 070-837 41 30, evelina [dot] stenbeck [at] litt [dot] lu [dot] se


Politik(er) och litteratur

Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap. Kan prata om politiker som själva skriver eller på andra sätt använder litteratur i sin verksamhet. 046-222 84 67, anders [dot] ohlsson [at] litt [dot] lu [dot] se


 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.