Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Futura presenterar: Cecilia Holm

Porträttbild
Cecilia Holm, professor i molekylär cellbiologi. Foto: Kennet Ruona

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Cecilia Holm, professor i molekylär cellbiologi.

Vilka framtidsfrågor ligger dig varmt om hjärtat?

– Förebyggande åtgärder för våra stora folksjukdomar. Främst tänker jag då på att identifiera livsmedel med hälsobefrämjande egenskaper och att göra detta med ett helhetstänk som inte bara innefattar att ta fram vetenskapliga belägg för livsmedels hälsofrämjande egenskaper utan att även koppla dessa egenskaper till hur livsmedel prepareras, till exempel hur och var grödor odlas, hur livsmedlet förvaras och hur det bearbetas.

– Mer fokus måste läggas på information och kunskapsspridning så att resultaten kommer till användning inom hälso- och sjukvård och i samhället i stort. Även åtgärder för att öka fysisk aktivitet bör ingå i det förebyggande arbetet och här finns väldigt mycket man skulle kunna göra, inte minst politiska åtgärder för mer idrott i skola, bättre möjligheter för träning på arbetstid, utegym för alla ålderskategorier etc.

– Artificiell intelligens (AI) i medicinens tjänst är ett annat hett område med mycket stor potential inom många, kanske alla, medicinska specialiteter. Framtidens sjukvård måste bli mycket mer individualiserad än vad den är idag och AI är ett viktigt verktyg i denna utveckling. AI kan uppfattas som skrämmande och väcker, och bör väcka, etiska diskussioner.

– Svårt att inte ha med miljöfrågor på sina lista över ”hjärtefrågor”. Måste väl nästan finnas på allas lista.

– Global hälsa är också en viktig hjärtefråga och anledningen till att jag började läsa medicin var att jag ville bli u-landsläkare. Av olika skäl blev det inte så, men intresset för global hälsa har bestått. Det finns många olika aspekter på global hälsa.

– Å ena sidan är det självklart att vi måste verka för att utrota den extrema fattigdom som cirka 2 miljarder människor lever i och som leder till sjukdom orsakad av undernäring och infektioner. Å andra sidan vet vi att ekonomisk tillväxt tillsammans med god sjukvårdspolitik minskar undernäring och infektioner, men i gengäld ökar andra sjukdomar såsom cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och psykisk ohälsa.

– Tillsammans med klimatfrågorna är global hälsa några av våra absoluta största utmaningar.

Varför tror du att de här frågorna är betjänta av tvärvetenskap?

– Alla ovanstående frågor omfattar flera olika discipliner och tjänar därför på att belysas av en tvärvetenskaplig grupp. Flera av ovanstående områden hör också ihop sinsemellan.

Om Cecilia Holm

Från att till en början ha arbetat mest med hur nedbrytningen av fett i fettvävnaden regleras har hennes forskning blivit alltmer diabetesorienterad med det långsiktiga och övergripande målet att ta fram nya koncept för behandling och prevention av diabetes och dess följdsjukdomar.

Har alltid arbetat tvärvetenskapligt och bland annat handlett doktorander som arbetat över fakultetsgränserna.

Undervisar läkarstudenter i fysiologi.

Läs mer om Cecilia Holms forskning

Om LU Futura

LU Futura - Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura