Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu startar LU Futura – Lunds universitets tankesmedja

Gruppbild utomhus på tak.
LU Futura-teamet: Johannes Stripple, Maria Stanfors, Cecilia Holm, Knut Deppert, Jenny Julén Votinius, Karin Johansson, Jack Senften, Lynn Åkesson, Marie Cronqvist, Jonas Granfeldt, Martin Hansen och Ulrika Oredsson. Saknas: Markku Rummukainen. ©Ruona

Häromdagen startade LU Futura, universitetets tankesmedja som ska ta sig an framtidsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Under våren har verksamhetsledarna, Lynn Åkesson och Marie Cronqvist, intervjuat forskare med intresse att vara med och utforska det nya formatet. Tillsammans med fakultetsledningarna har en forskare per fakultet valts ut. Även två studenter, utsedda av studentorganisationerna, ingår i teamet. I slutet av augusti träffades hela gruppen för första gången.
Vilka framtidsfrågor ligger forskarna varmt om hjärtat? Och varför tror de att dessa frågor är betjänta av att belysas tvärvetenskapligt? Läs intervjuer med alla i LU Futura-teamet.


Jenny Julén Votinius, docent i civilrätt med specialisering mot arbetsrätt

– Många av de mest intressanta och svårlösta problemen som vi har framför oss har koppling till de stora demografiska förändringarna som vi ser nu och som vi kommer uppleva under lång tid framöver.
Läs hela intervjun med Jenny Julén Votinius

Markku Rummukainen, professor i klimatologi

– De stora framtidsfrågorna är i mångt och mycket vävda ihop till ett nät. Klimatfrågans utmaningar och lösningar handlar om samhällsutveckling, värnandet av ekosystem, mat, vatten, energi, fattigdom...
Läs hela intervjun med Markku Rummukainen

Karin Johansson, professor i konstnärlig forskning i musik

– Det är angeläget att ständigt ställa frågor om hur vi skapar kunskap som är hållbar och värdefull. Vad är viktigt idag och i framtiden, och hur förhåller vi oss till det gamla? Vilka etablerade grundläggande färdigheter ska vi slå fast om och vilka nya ska vi ta till oss?
Läs hela intervjun med Karin Johansson

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia

– Utifrån min egen horisont som forskare är frågor rörande jämlikhet och jämställdhet helt klart viktigast. Idag står dessa inte högt på den politiska agendan. Trots att vi ser hur kön fortsätter att prägla individers liv, familjers funktionssätt och även påverka barns uppväxtvillkor.
Läs hela intervjun med Maria Stanfors

Johannes Stripple, docent statsvetenskap

– Jag är intresserad av makt och styrning i relation till överlevnadsfrågor som klimat, biologisk mångfald och naturresurser. Vad gör de frågorna med våra samhällen, oss själva och de omständigheter vi tar för givet?
Läs hela intervjun med Johannes Stripple

Martin Hansen, student

– På nära håll kan vi se ökade sociala klyftor i Sverige och hur artificiell intelligens på ett genomgripande sätt kommer att förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Jag tycker att LU Futuras arbete på något sätt bör ta avstamp i agenda 2030.
Läs hela intervjun med Martin Hansen

Cecilia Holm, professor i molekylär biologi

– Förebyggande åtgärder för våra stora folksjukdomar. Främst tänker jag då på att identifiera livsmedel med hälsobefrämjande egenskaper och att göra detta med ett helhetstänk där man även tar hänsyn till hur och var livsmedlet odlas, hur det förvaras och hur det bearbetas.
Läs hela intervjun med Cecilia Holm

Knut Deppert, professor i fasta tillståndets fysik

– När man ser på strömningarna i vår samtid där det talas så mycket om falska nyheter och alternativa fakta så känns utbildning och bildning som centrala framtidsfrågor. På universitetet är vi duktiga på att vrida och vända på frågor och granska fakta. Men är vi duktiga på dela med oss av den här kunskapen?
Läs hela intervjun med Knut Deppert

Jonas Granfeldt, professor i fransk språkvetenskap

– Sedan hösten 2015 har det blivit konkret hur viktig frågan om internationell migration, integration och kulturmöten kommer att vara i framtiden. Här ser jag hur mitt eget forskningsområde, språkinlärning och kommunikation på främmande språk, kan spela en central roll.
Läs hela intervjun med Jonas Granfeldt

Jack Senften, studentrepresentant

– Jag tror att vi som samhälle, och LU som producent och förmedlare av kunskap, står inför en särskild utmaning i samhället. Vi utbildar idag studenter för en alltmer okänd verklighet och ska samtidigt vägleda både dem och resten av samhället in i den här framtiden.
Läs hela intervjun med Jack Senften

Lynn Åkesson, professor i etnologi, verksamhetsansvarig LU Futura

– Kopplingen mellan små och nästan osynliga förändringar och stora, uppmärksammade, teknikutveckling exempelvis. Hur går det till när vardagen och värderingarna förändras, hur ska man få syn på mikroprocesserna medan de händer och faktiskt förändrar världen?
Läs hela intervjun med Lynn Åkesson

Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i mediehistoria, biträdande verksamhetsansvarig LU Futura

– Om jag ska lyfta fram tre ord så är det kunskap, kommunikation och kris. Varken alternativa fakta eller falska nyheter är nya fenomen, men medför särskilda utmaningar i ett samhälle där blixtsnabb kommunikation paras med ökande social fragmentisering och politisk polarisering.
Läs hela intervjun med Marie Cronqvist

Ulrika Oredsson, kommunikationsansvarig LU Futura

– Kommunikation är en viktig framtidsfråga. Hur når man ut och skapar förståelse och samförstånd i tider där politiska motparter anklagar varandra för fake news och kommer med alternativa fakta?
Läs hela intervjun med Ulrika Oredsson

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.