Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologen: Våga satsa på en ärlig relation med chefen

Porträtt av man
Johan Bertlett är expert på hur chefers och medarbetares beteende interagerar. Foto: Gunnar Menander

Ledarskap och medarbetarskap går hand i hand. För att relationen ska kunna fungera krävs det mod och engagemang, i stora som små saker – där chefen har ansvar för att gå före med gott exempel.
– Klara relationer mellan chefer och medarbetare är nödvändigt, annars blir det en sörja, säger Johan Bertlett, lektor i psykologi och ledarskapskonsult.

Johan Bertlett skrev sin doktorsavhandling om medarbetarskap och hur chefers och medarbetares beteende interagerar med varandra i relation till det psykologiska klimatet på arbetsplatsen.

En temperaturmätare på det klimatet är hur vi väljer att agera vid möten. När man inte finner innehållet relevant eller intressant så är det inte ovanligt att deltagare tystnar och blir passiva. Men gott medarbetarskap är snarare att komma till varje möte med inställningen att man i en sådan situation försöker finna sin röst och hjälper till att göra mötet så angeläget som möjligt.

– Och om man sitter med armarna i kors, slutar bidra eller rent av börjar motarbeta så kommer det få följder – man distanserar sig från chefen och får i längden allt mindre inflytande på arbetsplatsen, säger Johan Bertlett.

Viktigt att vara ärlig med sina åsikter

Ett starkt medarbetarskap kan frodas i ett tryggt klimat och med en effektiv kommunikation, något som kräver att man vågar vara ärlig med sina åsikter och känslor. Här har chefen ett ansvar som kulturbärare. Om inte chefen kan vara genuin i sitt relationsbyggande, vara öppen med sina positiva och negativa upplevelser, och även hantera kritik och svåra frågor – då är det inte troligt att medarbetarna kommer anamma en ärlig och rak kommunikation.

För chefer är möten ett utmärkt tillfälle för att ”göra värderingar” det vill säga i handling visa hur man vill ha det. Har man kommit överens om en möteskod, till exempel att man kommer i tid, är förberedd och bidrar – så måste man också säga ifrån om någon gör tvärtom.

– Det kanske sitter sju stycken som kom i tid och hade förberett sig. Du kan vara säker på att den åttonde stör. Det handlar inte om att skämma ut någon, utan att visa re-spekt och omtanke för verksamheten och om så många som möjligt av medarbetar-na, säger han.

Men hur gör man då om man inte trivs och eller tycker att man har otydliga arbetsuppgifter och mål? Johan Bertlett menar att man inte har något bättre val än att tala med sin chef, satsa på att fördjupa samarbetet och försöka förändra, om man inte vill söka sig bort. En skrämmande satsning – för vad händer om man inte får något gehör hos den som bestämmer?

– Det är lite som att gå över skolgården och fråga chans, säger Johan Bertlett, det finns inga garantier.

Förbered samtal med chefen

Han menar att man ska förbereda sig väl och kanske diskutera med någon eller några kollegor före samtalet. Kanske kan man förankra idéer hos kollegor.

– Om du har konkreta förslag på hur rollen och arbetsuppgifterna skulle kunna utvecklas och är tydlig med hela din upplevelse – då har du gjort vad du kan, säger Johan Bertlett.